Moision- ja Pappilanpellon suunnitteluperiaatteet

Kaavarunkotarkastelu


Sivua päivitetään

Alue sijaitsee Lohjan keskustan pohjoispuolella Lohjanjärven rannalla, Moision ja Pappilan kaupunginosien rajalla. Suunnittelualue on melkein kokonaan peltoa, johon sisältyy myös Moisionlahden pienvenesatamaan johtava soratie.

Alue on yleiskaavassa osoitettu osittain kaupunkimaiseksi tiiviiksi asuntoalueeksi ja kaupunkikeskustan lähivirkistysalueeksi, johon liittyy maisemapuisto. Periaatetarkastelussa huomioidaan valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön ominaispiirteet.

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Iris Jägel-Balcan | p. 044-3744418 | iris.jagel-balcan(at)lohja.fi


Selvitykset

Moision- ja Pappilanpellon alueen maisemaselvitys, 2009

 

Aiheeseen liittyvää: