Lohja saneeraa putkiverkostoaan nyt vastuullisilla, täysin hiilivapailla sujutusputkilla

Lohjan kaupungin päästövähennystavoitteet näkyvät vesi- ja viemärilaitoksessa esimerkiksi nykyaikaisina materiaalivalintoina.

Lohjan Lempolassa saneerattiin putkia moderneilla hiilivapailla PE-putkilla kesäkuussa 2023.
Putkien saneerausta Lohjan Lempolassa kesällä 2023.

Vastuullisilla tuote- ja materiaalivalinnoilla suuri vaikutus päästövähennyksiin

Olemassa olevan infrastruktuurin ylläpito ja huolto ovat kuntien ja kaupunkien tärkeitä, mutta usein vähälle huomiolle jääviä tehtäviä, jotka mahdollistavat arjen sujuvan toiminnan. Korjaus ja rakentaminen ovat kuitenkin myös merkittäviä päästönlähteitä. Muovien, metallien, asfaltin ym. rakentamisessa ja korjaamisessa tyypillisesti hyödynnettävien materiaalien käyttö vapauttaa ilmakehäämme paljon haitallisia hiilipäästöjä.

Materiaalivalinnoilla on tämän vuoksi suuri rooli kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Jo yksittäisen vastuullisen materiaalin valinta (uusiutuvasta tai kierrätysmateriaalista valmistettu tuote) voi vaikuttaa huomattavasti urakan kokonaispäästöihin. 

Lohjan kaupungin yksiköissä pyritään hyödyntämään ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja koko ajan enemmän. Tarjonnan, tiedon ja osaamisen lisääntyessä valinta kohdistuu entistä useammin vähäpäästöiseen vaihtoehtoon. Myös kaupungin vesi- ja viemärilaitos on mukana kehityksessä, ja uudenlaisia ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja pyritään valitsemaan aina mahdollisuuksien mukaan.

Putkiston saneerausurakoihin valittiin hiilivapaat PE-putket

Vesilaitos on keväästä alkaen tehnyt putkiston saneeraustöitä Lempolassa, Asema- ja Rautatienkadulla sekä Karstuntiellä. Sujutusmenetelmässä vanhojen putkien sisään asennetaan uudet putket, mikä säästää resursseja perinteiseen putkistosaneeraukseen verrattuna. Kyseisiin sujutusurakoihin valittiin tällä kertaa Sujutek Oy:n toimittamat täysin hiilivapaat sujutusputket, jotka on valmistettu 100% kierrätys- ja uusiomateriaaleista. Vastuullisten PE-putkien käyttäminen säästää huimat 29 750 kg CO2 verrattuna perinteisiin putkiin, mikä vastaa lähes 210 000 autoilukilometrin synnyttämiä päästöjä.

Hiilivapaiden sujutusputkien käyttö on osa Lohjan kaupungin HINKU-toimenpiteitä. Lohja liittyi Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU)-verkostoon 2013 vuoden alussa ja tähtää 80% päästövähennyksiin vuoteen 2030 mennessä verrattuna 2007 vuoden tasoon. Vastuullinen ja ilmastoystävällinen toiminta on myös osa Lohjan kaupunkistrategiaa 2023-2030.

Vuonna 2023 suoritettavien sujutusurakoiden hiilivapaat putket säästivät lähes 30 000 CO2 kg verrattuna tavallisiin putkiin.
Sujutuksessa käytetyt hiilivapaat putket vähentävät saneeraustöistä aiheutuvia päästöjä vuonna 2023 lähes 30 000 CO2 kg.
 

Aiheeseen liittyvää: