Siivouspalvelut

Siivouspalvelut huolehtivat Lohjan kaupungin tilojen siisteydestä.


Siivouspalveluiden johto

Siivouspalveluissa alueella 1 toimii aluepäällikkö Eija Viertola ja palveluesimies Marika Helenius. Alueella 2 aluepäällikkönä toimii Pia Eriksson ja palveluesimiehenä Raimo Immonen.

Siivouspalveluiden toiminta-alue

Siivouspalvelut siivoavat noin 155 000 m² Lohjan kaupungin tiloja. Siivouspalveluiden kohteita ovat muun muassa koulut, päiväkodit, kirjastot, virastot, puhdistamot ja terveyden huollon kohteet kuten asumispalveluyksiköt, terveysasemat, neuvolat ja hammashoitolat.

Siivouspalvelut ja ympäristö

Siivouspalveluiden tavoitteena on vähentää kemikaalien käyttöä tilojen puhdistuksessa innovatiivisten puhtaanapitoratkaisujen avulla. Tästä hyötyvät niin ympäristö, työntekijät kuin tilojen käyttäjätkin. Uudet siivousteknologiat ja -menetelmät mahdollistavat puhdistuskemikaalien vähentämisen ja paikoin jopa täysin kemikaalittoman puhdistuksen.

Myös vedenkulutuksen minimointi ja sitä kautta energiankulutuksen vähentäminen on keskeinen tavoite siivouspalveluiden kehittämisessä.