Mustlahden ranta-asemakaava


Ranta- asemakaavoitettava- alue sijaitsee Lohjan länsiosassa Karjalohjan Mustlahden kylässä. Ranta-asemakaavan laatimisen yleistavoitteena on rakentamisen edellytysten luominen osalle Mustlahden kylän aluetta.

Ranta-asemkaavan laatija: Leena Heinänen | heinanen.pusula(at)Kolumbus.fi | p. 050-5004605


Voimaantulo, kaava hylätty

Valtuuston päätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen. Helsingin hallinto-oikeus on hyväksynyt valituksen ja kumonnut kaupunginvaltuuston päätöksen 1.6.2020. Mustlahden ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutosehdotus kumoutuu.


Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.5.2019 § 49 Karjalohjan Mustlahden ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutosehdotuksen.

Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos koskee tiloja 444-473-1-65, 3-34, 3-74, 3-75, 3-76, 3-77, 3-78, 3-79, 3-80 sekä maa- ja metsätalousaluetta.

Ranta-asemakaavalla ja ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu erillispientalojen korttelialuetta, loma-asuntojen korteelialuletta, maatilojen talouskeskusten korttelialuetta, uimaranta-aluetta sekä maa- ja metsätalousaluetta.

Kaavakartta 10.9.2018
Kaavaselostus 5.3.2019
Vastine lausuntoihin ja lausunnot 10.9.2018
ELY-keskuksen lausunto 31.10.2018 ja vastine 14.12.2018


Ehdotusvaihe

Vetovoimalautakunta päätti kokouksessaan 20.12.2017 § 82 asettaa ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutoksen julkisesti nähtäville MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti.

Kaavaehdotusasiakirjat pidetään nähtävillä MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti. Kaavaehdotusta koskevat muistutukset tulee esittää kirjallisesti nähtävilläoloaikana.

Asiakirjat pidetään nähtävillä 17.1.-15.2.2018 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, Lohja ja kaupungin verkkosivulla www.lohja.fi/kaavoitus. Muistutukset tulee lähettää 15.2.2018 mennessä osoitteeseen Lohjan kaupunki, Kaupunkikehitys, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja tai kaavapalaute(at)lohja.fi.

Kaavan laatija on tavattavissa tammikuun kaavaillassa 23.1.2018 klo 17.30 alkaen Lohjan pääkirjaston Järnefeltinsalissa (Karstuntie 3, 08100 Lohja).

Kuulutus 17.1.2018
Kaavakartta ja -määräykset 27.10.2017
Kaavaselostus 27.10.2017 ja selvitykset. (Kantatilaselvitys, joka ei ole Internet-julkinen, on poistettu www-sivulle linkitetystä selostuksesta. Kantatilaselvitykseen voi tutustua kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa ja se voidaan toimittaa pyynnöstä lausunnonantajille.)
Kaavan laatijan vastine luonnoksesta saaduista lausunnoista 1.7.2016


Valmisteluvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kokouksessaan 8.12.2015 § 143 asettaa kaavaluonnosasiakirjat nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista (MRL 62 § ja MRA 30 §) varten ja pyytää valmisteluaineistosta lausunnot.

Asiakirjat valmisteluvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 3.2.2016 – 3.3.2016.

Kuulutus 1.2.2016
Kaavaluonnoskartta ja -määräykset 30.9.2015
Kaavaselostus 30.9.2015
Kaavaselostuksen liitteet
Luontoselvitys 14.8.2015
Kantatilaselvitys (ei julkaista verkkosivuilla, nähtävissä kaupungintalolla)
Kulttuurimaisema ja rakennettu kulttuuriympäristö (ei julkaista verkkosivuilla, nähtävissä kaupungintalolla)
Tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.9.2015


Aloitusvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi kokouksessaan 18.11.2014 tiedoksi ranta-asemakaavan ja muutosluonnoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä
Katso kuulutus tästä.

 

Aiheeseen liittyvää: