M1 Taajamaosa­yleiskaavan toteuttamis­ohjelma

Taajamaosayleiskaavan toteuttamisohjelmassa paneuduttiin kartta-analyysin pohjalta osayleiskaavaratkaisun kannalta keskeisten alueiden toteuttamisjärjestykseen, toteuttamisen keinona tässä yhteydessä yksityiskohtaisempien kaavatöiden ajoitus. Toteuttamisohjelman kuvailuliite.
Kaupungin talouden ja toimialojen kannalta taajamaosayleiskaavassa osoitettujen uusien alueiden toteuttamisjärjestys on merkittävä.
Toteuttamisjärjestys vaikuttaa mm. kunnallistekniikan ja palvelujen investointeihin, joukkoliikenteen järjestämismahdollisuuksiin sekä raakamaan hankinnan ja tonttitarjonnan ajoitukseen.
Kaupunginhallitus hyväksyi taajamaosayleiskaavan toteuttamisohjelman 13.6.2016 § 231.

 

Aiheeseen liittyvää: