L6 Ojamonharjuntie

 9. kaupunginosa Ojamo kortteleiden 490 ja 1597 osien ja 10. kaupunginosa Ojamokangas korttelin 1596 osan sekä katu- ja liikennealueen asemakaavan muutos


Suunnittelualue sijoittuu Tynninharjun kaupallisen keskittymän alueelle. Asemakaavan tarkoituksena oli parantaa suunnittelualueen liikenneturvallisuutta varaamalla riittävät alueet kiertoliittymien toteuttamiselle. Suunnittelualuetta on laajennettu tarkentuneiden Ojamonharjuntien kiertoliittymäsuunnitelmien johdosta.


Voimaantulo

Kaupunginhallitus on päätöksellään 13.6.2018 § 77 hyväksynyt L6 Ojamonharjuntie 9. kaupunginosa Ojamo, korttelin 490 osan ja 10. kaupunginosa Ojamonkangas, korttelin 1597 osan sekä liikennealueen asemakaavan muutoksen.

Kaupunginhallituksen päätöksestä ei ole valitettu.

L6 Lainvoimaisuuskuulutus
L6 Kaavakartta 15.8.2018
L6 Kaavaselostus
L6 Tiivistelmä
L6 Saapuneet lausunnot


Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 13.6.2018 § 77 hyväksyä 9. kaupunginosa Ojamo kortteleiden 490 ja 1596 osaan ja 10. kaupunginosa Ojamonkangas 1597 osaan sekä katu ja liikennealueille laaditun 23.5.2018 päivätyn L6 Ojamonharjuntien asemakaavan muutosehdotuksen.

Asemakaavamuutoksella muodostuu 9. kaupunginosa Ojamo, osa korttelista 490, osa korttelista 1596 ja 10. kaupunginosa Ojamonkangas, osa korttelista 1597 sekä katualuetta.

L6 Kaavakartta
L6 Kaavaselostus
L6 Saapuneet lausunnot
L6 Tiivistelmä saapuneista lausunnoista sekä vastineet


Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 4.12.2017 § 393 hyväksyä 9. kaupunginosan Ojamon ja 10. kaupunginosan Ojamonkangas asemakaavamuutosehdotuksen L6 Ojamonharjuntie 22.11.2017 ja asettaa sen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosa Ojamo kortteleiden 490 ja 1596 osia ja 10. kaupunginosa Ojamonkangas korttelin 1597 osaa sekä katu- ja liikennealuetta.

Kaavan asiakirjat pidetään nähtävillä 17.1.-15.2.2018 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, Lohja ja kaupungin verkkosivulla www.lohja.fi/kaavoitus. Palaute tulee lähettää osoitteeseen kaavapalaute@lohja.fi. tai Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys-kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja.

L6 Kuulutus 17.1.2018
L6 Kaavakartta 22.11.2017
L6 Kaavaselostus 22.11.2017
L6 Alustava katusuunnitelma ilmakuvalla
L6 Tiivistelmä saapuneista lausunnoista ja mielipiteistä sekä vastineet


Valmisteluvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kokouksessaan 6.4.2017 § 36 9. kaupunginosan Ojamon ja kaupunginosan Ojamonkangas  asemakaavamuutoksen L6 Ojamonharjuntie päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja suunnittelun lähtökohdat tiedoksi ja asettaa asemakaavamuutoksen valmisteluaineiston nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 12.4.-10.5.2017.  Mielipiteesi voit lähettää nähtävilläoloaikana osoitteeseen kaavapalaute@lohja.fi

Kaavan aineistoihin on mahdollisuus tutustua kaavaillassa 26.4.2017 Lohjan pääkirjaston Järnefelt-salissa klo 17.30-19.00.

L6 Kuulutus 12.4.2017
L6 Kaavakartta 6.4.2017
L6 Kaavaselostus 6.4.2017
L6 Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.4.2017


Aloitusvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti merkitä kokouksessaan 25.8.2015 L6 Ojamo (Citymarket) asemkaavan muutoksen päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja suunnittelun lähtökohdat tiedoksi.

Asemakaavan L6 osallistumis- ja arvioitisuunnitelma sekä suunnittelun lähtökohdat – aineisto pidetään nähtävillä 9.10.- 30.11.2015.

L6 Kuulutus 9.10.2015
L6 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.8.2015
L6 Suunnittelun lähtökohdat 25.8.2015
L6 Kaupallisten vaikutusten arviointi 25.4.2014
L6 Ojamonharjuntien yleissuunnitelma 15.12.2014
L6 Saadut lausunnot

Ympäristölautakunta päätti 15.12.2011 § 281 asettaa Ojamon kaupunginosan korttelin 490 Citymarketin aluetta koskevan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 18.1.-17.2.2012.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2011


Selvitykset

L6 Kaupallisten vaikutusten arviointi

 

Aiheeseen liittyvää: