L80 Puu-Anttila

L80 Puu-Anttila, 1. kaupunginosan Anttilan korttelin 103 sekä katualueen asemakaavan ja tonttijaon muutos


Vetovoimalautakunta hyväksyi 24.1.2018 asemakaavan muutoshakemuksen Anttilan kaupunginosan kortteliin 103. Asemakaavan muutos tullaan kuuluttamaan vireille valmisteluvaiheen nähtävilläolo kuulutuksen yhteydessä.

Suunnittelualue sijaitsee Lohjan keskustassa Lohjan kirkon eteläpuolella. Alue rajautuu Laurinkatuun, Suurlohjankatuun, Anttilankatuun ja Sibeliuksenkatuun. Korttelissa sijaitsee alun perin kouluksi 1916-17 rakennettu Puu-Anttilan rakennus ja kotiseututalo (Anttilan renkitupa) 1800-luvun puolivälistä. Kortteliin on esitetty täydennysrakentamista asuinkäyttöön.

L80 Puu-Anttila, 1. kaupunginosan Anttilan korttelin 103 sekä katualueen asemakaavan ja tonttijaon muutos sisältyy vetovoimalautakunnan hyväksymään  kaavoitusohjelmaan vuosille 2020-2022. Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu.

Lisätiedot: Johan Pfeifer, arkkit., tekn. lis., SAFA., , johan.pfeifer(at)hotmail.com p.045 1233404
Kaupunginarkkitehti: Juha Anttila | juha.anttila(at)lohja.fi | p. 044-374 0144


Vireilletulo ja valmisteluvaihe

Vetovoimalautakunta päätti 15.12.2020 § 184 asettaa asemakaavan muutoksen val­mis­te­lu­ai­neis­ton nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mu­kai­ses­ti. Samalla kuulutetaan MRL 63 §:n mukaisesti ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen vireille tulosta.

Valmisteluvaiheen aineiston nähtävillä oloa ja mielipiteiden esittämisaikaa jatketaan 6.4.2021 asti siten, että aineisto pidetään nähtävillä MRL 62 §:n, MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 3.2.-6.4.2021 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, ja kaupungin verkkosivulla lohja.fi/kaavat. Asemakaavan muutosta koskevat mielipiteet tulee esittää kirjallisesti nähtävillä oloaikana. Mielipiteet tulee lähettää osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi tai Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja.

Asemakaavamuutosta esitettiin kaikille avoimessa etätilaisuudessa 15.3.2021 klo 17-19.

L80 Kuulutus 10.3.2021
L80 Kuulutus 3.2.2021
L80 Valmisteluvaiheen kaavaluonnos 26.3.2020
L80 Valmisteluvaiheen kaavaselostus 19.10.2020
L80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.2.2020
L80 Kuvaus vaihtoehdoista

 

Aiheeseen liittyvää: