Tuhkan sirottelualue Lohjanjärvellä

Lohjan kaupunki on osoittanut pysyvän vainajien tuhkan sirottelupaikan Lohjanjärven Isoselältä.


Vainajan tuhkan sirotteluun tarvitaan vesialueen omistajan kirjallinen suostumus ennen kuin krematorio luovuttaa tuhkan.

Lohjan kaupunki on osoittanut Lohjanjärveltä paikan, jonne kaupunki antaa pysyvästi luvan tuhkan sirottelulle. (Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.8.2014 § 117)

Sirottelualueeksi sopiva Lohjan kaupungin omistama vesialue on Lohjanjärven Isoselällä noin 1–1,5 kilometrin etäisyydellä Liessaaren länsikärjestä länteen. Sirottelualue on laajudeltaan noin 0,5 km × 0,5 km, ja se on esitetty alla olevalla kartalla. Sirottelutoimituksen tekohetkellä riittää alueen sijainnin määrittämisessä silmävarainen arviointi.

Tuhkan sirottelu ei saa vaikuttaa vesialueen muuhun käyttöön kuten veneilyyn, kalastukseen tai muuhun toimintaan.

Järjestelyt eli tuhkan kuljetus sirottelupaikalle sekä sirottelu jäävät omaisten vastuulle. Lohjan kaupunki tai seurakunta eivät osallistu järjestelyihin.

Lohjan seurakunnan kannanoton mukaan hautaustoimistot ovat näissä tapauksissa avainasemassa ja ohjaavat asiakkaan toiveiden mukaiseen ratkaisuun. Hautaustoimilain mukaan vainajan toivomuksia hautausjärjestelyissä on noudatettava, kun ne ovat tiedossa.

 

Aiheeseen liittyvää: