Sammatti

Sammatin rivitalorakennuspaikka tarjolla ostettavaksi tai maanvuokrattavaksi yhtiölle tai yksityiselle Sammatin palveluiden lähellä

Sammatin rivitalorakennuspaikka sijaitsee Kalevalantien varrella. Rakennusoikeutta on 299 k-m² (e=0.20). Rakennuspaikan eteläosa on kalliokohouma. Oleva puusto kuuluun kauppaan / maanvuokraukseen. Tälle rakennuspaikalle ei ole suoraan omia vesi- ja viemärijohtoja, mutta Tekninen toimi toteuttaa ne tilanteen mukaan. Tälle pitää vain varata oma aikansa suunnittelussa ja rakentamisessa.

Asemakaavan AR-määräyksen ja kaavoitusviranomaisen kannan vuoksi tämän rakennuspaikan rakentaminen edellyttää vähintään kolmea asuntoa rivitalona. Vähempi asuntojen määrä edellyttää kaavoitusviranomaisen erillistä poikkeamista.

Rakennusvalvonnan lupakäsittelijöiden aluejako on nähtävissä tästä ja yhteystiedot tästä.

Katso yleiset tiedot ’edelliseltä’ sivulta täällä.

Lisätietoja: vs. maankäyttöinsinööri Anthony Bange, p. 044 374 3599, ja kaupungingeodeetti Rita Pihlaja, puh. 040 686 7429, tai tonttipalvelut@lohja.fi .  Viite on Sammatin rivitalorakennuspaikka.

Saukkolan rivitalorakennuspaikka
Saukkolan rivitalorakennuspaikka

2016

Ote toimituskartasta.

Pala väriasemakaavasta:

Kortteli –
rakennuspaikka

Käyt.
tark.

Pinta-ala

k-m²

Rak. velv.
60%

Hinta

€/m²

 1. kalenterivuoden maan-
vuokra  €

10-2 [osa]AR149629917929 920201496
 

Aiheeseen liittyvää: