Asuminen ja ympäristö

Suosituimmat:

Rakennus­valvonta

Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa. Sen tehtävänä on osaltaan varmistaa, että rakennettu ympäristö on turvallinen, terveellinen ja tarkoituksenmukainen. Tavoitteena on hyvän kaupunkikuvan luominen kestävää kehitystä tukevalla tavalla.

Rakennusvalvonnan päätehtäviä ovat: rakentamiseen tarvittavien lupien käsitteleminen, rakennustyönaikainen valvonta sekä rakennusten ja rakennetun ympäristön kunnossapidon valvonta.

Lohjalla rakennusvalvontaviranomaisena toimii kaupunkisuunnittelulautakunnan lupajaosto. Se on delegoinut päätösvaltaansa viranhaltijoille niin, että käytännössä kaikki rakentamisen lupapäätökset tehdään viranhaltijoiden toimesta.

Lohjalla käytössä on sähköinen Lupapiste-asiointipalvelu, jonka kautta hoidetaan kaikki rakennuspaikkoihin liittyvät tiedustelut, lupakäsittelyt ja lupa-asiakirjojen arkistointi.