Asemakaava-arkisto

2024

AK 543 – L115 Nälköönlampi, asemakaava ja asemakaavan muutos sekä asemakaavan        kumoaminen

AK 542 – L108 Vappulan kevyenliikenteenväylä, asemakaava ja asemakaavan muutos

2022

AK 541 – L68 Muijala I asemakaava, asemakaavan muutos ja tonttijako
AK 540 – L83 Pappilankorpi II, asemakaavan muutos

2021

R-AK75 Vohloisten ranta-asemakaava
AK 539 – L10 Suojeluskuntatalo ja Åsvalla, asemakaavan muutos

2020

AK 538 – L78 Talkoomäki, asemakaava ja tonttijako
AK 537 – L82 Gruotila, vaiheasemakaava
AK 536 – L16 Taimisto ja Tennari, asemakaavan muutos
AK 535 – L64 Amerikankatu, asemakaavan muutos
AK 534 – L48 Kullervonkatu, asemakaavan muutos
AK 533 – L7 Haikari, asemakaavan muutos
AK 532 – K5 Harjunrinne, asemakaavan muutos
RK 74 – Vaherman kurssikeskuksen ranta-asemakaava
AK 531 – L87 Maksjoen kauppapuutarha, asemakaavan muutos

2019

AK 530 – L50 Paloniemi I, asemakaava
AK 529 – L86 Petäjäpuisto, asemakaavan muutos
AK 528 – L52 Hiidensalmi, asemakaavan muutos
AK 527 – L63 Laurentiustalo, asemakaavan muutosehdotus
AK 526 – L71 Haukilahti, asemakaavan muutos

AK 525 – L26 Vivamo, asemakaava ja asemakaavan muutos

2018

AK 524 – L44 Pappilankorpi I, asemakaavan muutos
AK 523 – L6 Ojamonharjuntie, asemakaavan muutos

AK 522 – L69 Raviradankatu, asemakaava ja asemakaavan muutos
AK 521 – N3 SSO, Saukkola eteläinen, asemakaavan muutos

2017
2016

AK 515 – L42 Saajos, asemakaavan muutos
AK 514 – N12 Nummen kevyen liikenteen väylä, asemakaavan muutos
AK 513 – L40 Suurlohjankatu, asemakaavan ja tonttijaon muutos
AK 512 – L37 Hiidensalmen itäosat, asemakaavan muutos ja tonttijako 
AK 511 – L35 Rajavartioston katu, asemakaavan ja tonttijaon muutos
AK 510 – L43 Kisakuja, asemakaavan muutos

2015

AK 509 – L45 Karstuntien kiertoliittymä, asemakaavan muutos
AK 508 – L13 Nahkurinraitti, asemakaavan ja tonttijaon muutos
AK 507 – L34 Roution koulu, asemakaavan ja tonttijaon muutos

2014

AK 506 – L19 Hevoskallio, asemakaava
AK 505 – Taka-Routio, asemakaava
AK 504 – Mäntsälänmetsä, asemakaava ja asemakaavan muutos
AK 503 – Ojamonkangas, kortteli 444 sekä kevyenliikenteen ja puistoalue

 


 

AK 520 – L11 Paikkarikatu, Keksitehdas, asemakaavan muutos

Voimaantulo

Lohjan kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 9.12.2015 § 168 hyväksyä L11 Paikkarinkadun, Keksitehdas, 1. kaupunginosan korttelin 14 osan 25.8.2015 päivätyn asemakaavan muutoksen.
Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Korhein hallinto-oikeus hylkäsi valitukset 19.10.2017.
Kaava saa lainvoiman kuulutuksella 8.11.2017.

L11 Kuulutus 8.11.2017

Voimaantulo

Helsingin hallinto-oikeuteen valitettiin kaupunginvaltuuston 16.9.2015 ja 9.12.2015 tekemistä asemakaavan muutoksen hyväksymispäätöksistä.
Lohjan kaupunginhallitus on kokouksessaan 22.2.2016 antanut lausunnon valituksista Helsingin hallinto-oikeudelle.
Asemakaavan muutos ei ole lainvoimainen.

 Hyväksymisvaihe II

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus teki 21.10.2015 maankäyttö- ja rakennuslain 195 §:n mukaisen oikaisu-
kehotuksen Lohjan kaupunginvaltuuston 16.9.2015 § 97 tekemään päätökseen vaatien, että hyväksytty asemakaavan muutos muutetaan niin, että Keksitehtaan rakennus varustetaan suojelumerkinnällä sr.

Lohjan kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 9.12.2015 § 168 hyväksyä L11 Paikkarinkadun, Keksitehdas, 1. kaupunginosan korttelin 14 osan 25.8.2015 päivätyn asemakaavan muutoksen sitä muuttamatta.

Hyväksymisvaihe I

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 7.9.2015 hyväksyä nähtävilläolleesta asemakaavan muutosehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin annetut vastineet. Valtuusto päätti hyväksyä kokouksessaan 16.9.2015 L11 Paikkarinkadun, Keksitehdas, 1. kaupunginosan korttelin 14 osan 25.8.2015 päivätyn  asemakaavan muutoksen.
Asemakaavan ja tonttijaon muutoksella muodostuu 1. kaupunginosa Anttila, osa korttelia 14; asuinkerrostalojen korttelialue.

L11 Kaavakartta 25.8.2015
L11 Kaavaselostus 25.8.2015
L11 Vastineet 25.8.2015
L11 Saadut lausunnot
L11 Saadut muistutukset

Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus hyväksyi 4.5.2014 asemakaavan muutoksen asetettavaksi uudellen julkisesti nähtäville MRA 32 §:n mukaisesti
Kaavanmuutosehdotus tulee asettaa uudelleen nähtäville, mikäli asemakaavan muutosehdotusta on nähtävilläolon jälkeen oleellisesti muutettu, Rakennushistoriaselvitys on olennainen täydennys asemakaavan muutoksen valmisteluaineistoon, mistä syystä muutosehdotus on tarkoituksenmukaista asettaa uudelleen nähtäville, vaikka asemakaavan muutosehdotukseen on tehty vain vähäisiä teknisiä tarkennuksia.

Kuulutus
Kaavanmuutosehdotus 21.4.2015
Kaavaselostus 21.4.2015
Ehdotuksesta saadut lausunnot
Ehdotuksesta saadut muistutukset
Vastineet
Rakennushistoriaselvitys 13.2.2015

 

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 27.10.2014  L11 Anttilan kaupunginosan korttelinosan 14 asemakaavan muutosehdotuksen ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville MRA 27 §:n mukaisesti.
Katso kuulutus tästä

Kaavakartta (21.10.2014)
Kaavaselostus (21.10.2014)
Tiivistelmä lausunnoista ja mielipiteistä ja niiden vastineet (21.10.2014)
Saadut lausunnot
Saadut mielipiteet
Viranomaisneuvottelun muistio
Vaikutusten vertailutaulukko
Catella Oy:n taloudellisten vaikutusten arviointi


Valmisteluvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 10.12.2013 Anttilan kaupunginosan korttelinosan 14 (ns. keksitehtaan) asemakaavan muutokseen sisältyvät vaihtoehtoiset luonnossuunnitelmat ja päätti varata osallisille tilaisuuden lausua mielipiteitä asiasta asettamalla valmisteluaineiston valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville. Vaihtoehtoiset suunnitelmat pidetään nähtävillä kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa 3.2.-7.3.2014. Asiasta järjestetään avoin keskustelutilaisuus torstaina 13.2.2014 kello 18.30 alkaen osoitteessa Paikkarinkatu 2, Lohja.

Valmisteluvaiheen kuuleminen
Havainnekuvat vaihtoehdoista
OAS:sta saadut palautteet
OAS

Aloitusvaihe

Kehittämis- ja elinkeinojaosto päätti 4.6.2012 käynnistää asemakaavan muutoksen Lemminkäinen Talo Oy:n esityksestä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 13.5.-11.6.2013 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa, os. Karstuntie 4. Lohja.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Selvitykset

Rakennushistoriaselvitys 13.2.2015 (ark-byroo)

 


AK 519 – L33 Porla, asemakaavan muutos

Voimaantulo

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 17.5.2017 § 71 hyväksynyt 2. kaupunginosa Ahtsalmi  ja 7. kaupunginosa Myllylampi asemakaavan  8.5.2017 päivätyn L33 Porla asemakaavan muutoksen.
Kaavamuutoksella muodostuu kaupunginosa 2. Ahtsalmi, kortteli 202 ja 210 puisto-, venesatama-, yleinen pysäköinti-, luonnonsuojelu-, suojaviher-, luontokohteen suojaviher-, yhdyskuntateknisen huollon-, vesi- ja katualuetta sekä kaupunginosa 7. Myllylampi puisto-, lähivirkistys-, suojelu- ja vesialuetta.
Kaupunginvaltuuston päätöksestä ei ole valitettu.
Kaava saa lainvoiman 9.8.2017

– L33 Lainvoimaisuuskuulutus 9.8.2017

Hyväksymisvaihe uudelleen

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 17.5.2017 § 71 hyväksynyt 2. kaupunginosa Ahtsalmi  ja 7. kaupunginosa Myllylampi asemakaavan  8.5.2017 päivätyn L33 Porla asemakaavan muutoksen.
Kaavamuutoksella muodostuu kaupunginosa 2. Ahtsalmi, kortteli 202 ja 210 puisto-, venesatama-, yleinen pysäköinti-, luonnonsuojelu-, suojaviher-, luontokohteen suojaviher-, yhdyskuntateknisen huollon-, vesi- ja katualuetta sekä kaupunginosa 7. Myllylampi puisto-, lähivirkistys-, suojelu- ja vesialuetta.

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 6.3.2017 § 76 hyväksyä nähtävilläolleesta asemakaavan muutosehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin annetut vastineet.
Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kokouksessaan 15.3.2017 § 40 2. kaupunginosa Ahtsalmi  ja 7. kaupunginosa Myllylampi asemakaavan  23.2.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen.

– Kaavakartta- ja määräykset 2.9.2016
– Kaavaselostus sivut 1-55 15.3.2017
– Kaavaselostus sivut 56-111 15.3.2017
– Kaavaselostus sivut 112-165 15.3.2017

Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä asetettavaksi julkisesti nähtäville kokouksessaan 3.10.2016 § 326, 2. kaupunginosa Ahtsalmi ja 7. kaupunginosa Myllylampi asemakaavan muutosehdotuksen L33 Porla MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti.
Asemakaavan L33 Porla ehdotusvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 19.10.2016-18.11.2016.

L33 Kuulutus 19.10.2016
L33 Kaavakartta ja määräykset 22.9.2016
L33 Kaavaselostus 22.9.2016, osa 1
L33 Kaavaselostus 22.9.2016, osa 2
L33 Kaavaselostus 22.9.2016, osa 3
L33 Kaavaselostus 22.9.2016, osa 4
L33 Havainnekuva 22.9.2016
L33 Pohjavesivaikutusten arviointi 22.2.2016
L33 Tiivistelmä ja vastineet 10.3.2016
L33 Lausunnot 22.9.2016

Valmisteluvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kokouksessaan 8.12.2015 § 142 asettaa L33 Porla, 7. kaupunginosa Myllylampi, korttelin 403 ja katualueen asemakaavan 8.12.2015 pävätyt luonnosvaihtoehdot julkisesti nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista (MRA 30§) varten ja pyytää valmisteluaineistosta lausunnot.
Asemakaavan L33 Porla, 7. kaupunginosa Myllylampi, korttelin 403 valmisteluvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 16.12.2015-29.1.2016.

L33 Kuulutus 16.12.2015
L33 Valmisteluvaiheen luonnosvaihtoehto A
L33 Valmisteluvaiheen luonnosvaihtoehto B
L33 Kaavaselostusluonnos
L33 Havainnekuvat (Serum arkikitehdit)
L33 Puistosuunnitelma
L33 Asukastyöpaja 14.4.2015, tulosten yhteenveto (Serum arkkitehdit)
L33 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.12.2015
L33 Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.2.2016

Asemakaavamuutokseen liittyen järjestettiin keskustelu- ja työpajatilaisuus 11.1.2016 klo 19.00 kaupungintalo Monkolan valtuustosalissa, os. Karstuntie 4, Lohja. Tuloksiin pääset tutustumaan tästä.

Aloitusvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti merkitä kokouksessaan 9.6.2015 L33 7.  kaupunginosan Myllylampi osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja suunnittelun lähtökohdat tiedoksi ja kuuluttaa asemakaavan muutoksen vireilletulosta.

Asemakaavan L33 Porla osallistumis- ja arvioitisuunnitelma sekä suunnittelun lähtökohdat – aineisto pidetään nähtävillä 7.9.2015- 6.10.2015.

Kuulutus 7.9.2015
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.6.2015
1. Suunnittelun lähtökohdat 9.6.2015
Liite: Lehtileikkeitä Porlasta 9.6.2015

Selvitykset

Porlan pohjavesiselvitys 22.2.2016

Porlan luontopuisto -luonnossuunnitelma. Pro Porla ry:n puistoryhmä, 2015 http://proporla.fi/vaihtoehtoiset-suunnitelmat/

Lohjan Porlan asemakaava-alueen luontoselvitys vuonna 2014. Faunatica Oy, 2015

Porlan alueen maisematarkastelu. Serum architects Ltd, 2014

Lohjan keskustan rantakyselyn tuloksia, Terhikki Vaarala, maisema-arkkitehti yo. Lohjan kaupunki 2014

Järvihotelli Aurlahteen. Diplomityö Juha Anttila Oulun yliopisto, Arkkitehtiosasto, Arkkitehtuurin
koulutusohjelma 2012 https://solecris.oulu.fi/crisyp/disp/_/fi/cr_redir_all/fet/fet/sea?direction=4&id=-90680

Harjun ja rannan välisten reittien kehittäminen. Backman, K; Juurinen, I. 2012

Lohjan kaupunki taajamaosayleiskaavan pintavesiselvitys. Kaisa Långström ja Riikka Rossi,
2011 http://www.theseus.fi/handle/10024/42491

Porlan perhepuiston yleissuunnitelma. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, 2010 http://www.luvy.fi/fi/hankkeet/uudenmaan_jarvikeskus_-hanke

Uudenmaan Järvikeskus vetovoimaisena ryhmämatkailukohteena? Pauliina Jurvanen, Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 2010 http://www.theseus.fi/handle/10024/15493

Järvikeskus Porla. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry julkaisu 204/2010 http://docplayer.fi/796465-Jarvikeskus-porla-sanna-helttunen-ja-jaana-lehtonen-lansi-uudenmaan-vesi-ja-ymparisto-ry-vastra-nylands-vatten-och-miljo-rf.html

Porlan alueen rakennusten suojelu. Eero Ahtela, Lohjan Museo. 2009. http://www.luvy.fi/fi/hankkeet/uudenmaan_jarvikeskus_-hanke

Porlan alueen rakennusten ja allasalueen kuntoarvio sekä näkemys korjaustarpeista. Raimo
Liitsola, 2009.http://www.luvy.fi/fi/hankkeet/uudenmaan_jarvikeskus_-hanke

Uudenmaan järvikeskus / Uusimaa Lake Centre. Diplomityö Prittinen Jari, Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta 2009. https://www.google.fi/?gws_rd=ssl#q=Rakennettavuusselvitys%2C+Myllylampi+K403%2C+Lohja.+Lohjan+kaupunki.+H.+Linna+Oy%2C+2000

Maaperä- ja pohjavesiolosuhteet Porlan-Myllylammen alueella ja niiden huomioonottaminen kaavoitus- ja rakennushankkeissa. Anna-Liisa Kivimäki. revisio 1.12.2009. http://www.luvy.fi/fi/hankkeet/uudenmaan_jarvikeskus_-hanke

Porlan rakentamisen reunaehtoja. Katariina Haigh, Lohjan kaupunkisuunnittelukeskus. 2009.http://www.luvy.fi/fi/hankkeet/uudenmaan_jarvikeskus_-hanke

Porlan puita ja pensaita. Teuvo Järvenpää 2009.http://www.luvy.fi/fi/hankkeet/uudenmaan_jarvikeskus_-hanke

Porlan maankäytön suunnittelun vaiheita. Katariina Haigh, Lohjan kaupunkisuunnittelukeskus.
2009.

Porlan kalanviljelyslaitoksen rakennuskanta. Pekka Ilmarinen 2009.
http://www.luvy.fi/fi/hankkeet/uudenmaan_jarvikeskus_-hanke

Porlan kalanviljelylaitoksen lammikkoalueen kuntotarkastus ja vesitys. Pekka Ilmarinen
2009.
http://www.luvy.fi/fi/hankkeet/uudenmaan_jarvikeskus_-hanke

Kalanviljelytoiminnan tulevaisuus Porlassa. Pekka Ilmarinen 2009.
http://www.luvy.fi/fi/hankkeet/uudenmaan_jarvikeskus_-hanke

Kala-allassuunnitelma. Kalavesi Konsultit Oy, 2009.
http://www.luvy.fi/fi/hankkeet/uudenmaan_jarvikeskus_-hanke

Lohjan rantaraitti – Ideointia keskustaajaman rantojen kehittämiseksi. Anna Levonmaa,
Lohjan kaupunki, kaupunkisuunnittelukeskus. 2008.

Lohjan keskustan kaupunkikuvaselvitys 2008. Asta Björklund Risto Iivonen Arkkitehdit Oy
http://kaupunki.lohja.fi/default.asp?kieli=246&sivu=2510&alasivu=2510

Lohja – turvallinen järvenrantakaupunki. Taajamaosayleiskaavan tavoitteet. Lohjan kaupunkisuunnittelukeskus. 2008.
http://kaupunki.lohja.fi/default.asp?kieli=246&sivu=2514&alasivu=2514

Lohjanhärvi & Karjaanjoen vesistö – Mahdollisuuksien keidas pääkaupunkiseudun tuntumassa.
Ulla-Maija Hyytiäinen, 2008 http://www.luvy.fi/fi/hankkeet/uudenmaan_jarvikeskus_-hanke

Keskustan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Katariina Haigh, Lohjan
kaupunkisuunnittelukeskus. 2008. http://kaupunki.lohja.fi/default.asp?kieli=246&sivu=2510&alasivu=2510

Lohjan rakennetun ympäristön inventointiluettelo. Katariina Ockenström, Lohjan kaupunkisuunnittelukeskus
ja Lohjan Museo, 2007

Lohjan vihreä selkäranka – Viher- ja virkistysaluejärjestelmä taajamaosayleiskaavaa varten. Diplomityö Elina Tirkkonen Teknillinen korkeakoulu, Arkkitehtiosasto, Maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelma 2007.

Lohjan Porlan lehdon hoitosuunnitelma. Käsikirjoitus. Luonto ja ympäristötutkimus Envibio
Oy, 2004

Porlan kalanviljelyaltaiden vesikasvillisuuskartoitus – seuranta – tutkimus. Tuija Sohlberg,
1996

Porla – Suomen kalanviljelyn ja limnologian kunniakasta historiaa. Markku Kaukoranta ja Teuvo Järvenpää, Kirkhakkinen 1/05.1995.
http://proporla.fi/porlan-historia/

Lehtojensuojelutyöryhmän mietintö. Komiteanmietintö 1988:16. Lehtojensuojelutyöryhmä Ympäristöministeriö, 1988
https://www.finna.fi/Record/jykdok.79615

Länsi-Uudenmaan seutukaava-alueen arvokkaat kasvillisuuskohteet ja uhanalaiset lajit. Juha Pykälä, Länsi-Uudenmaan seutukaavaliitto, 1987 https://kansalliskirjasto.finna.fi/Record/helka.270576

Porlan Kalanviljelylaitos 1916-1928. Hugo Lagus, 1930. https://kansalliskirjasto.finna.fi/Record/helka.2052414


 
AK 518 – L67 Immula, asemakaavan muutos

Voimaantulo

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 12.6.2017 § 219 hyväksyä L67 Immula korttelin 14 asemakaavan muutoksen,
jolla muodostuu 29. kaupunginosa Immula, kortteli 14.
Kaupunginhallituksen päätöksestä ei ole valitettu.
Kaava saa lainvoiman kuulutuksella 2.8.2017.

L67 Kuulutus 2.8.2017
L67 Kaavakartta 11.5.2017
L67 Kaavaselostus 12.6.2017

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 12.6.2017 § 219 hyväksyä L67 Immula korttelin 14 asemakaavan muutoksen,
jolla muodostuu 29. kaupunginosa Immula, kortteli 14.

Ehdotusvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti hyväksyä kokouksessaan 11.5.2017 § 58 29. kaupunginosan Immula, korttelin 14 asemakaavan muutosehdotuksen a asettaa sen julkisesti nähtäville MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti.

Asemakaavan L67 29. kaupunginosa Immula, korttelin 14 asemakaavan muutoksen ehdotusvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 24.5.-7.6.2017.

L67 Kuulutus 24.5.2017
L67 Kaavakartta 11.5.2017
L67 Kaavaselostus 11.5.2017
L67 Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.5.2017

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 19.4.-2.5.2017 MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

– L67 kuulutus 19.4.2017
– L67 osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.4.2017
– L67 kaavakartta 19.4.2017
– L67 kaavaselostus 19.4.2017


AK 517 – L47 Orthex, asemakaava ja asemakaavan muutos, tonttijako ja tonttijaon muutos sekä asemakaavan kumoaminen

Voimaantulo 

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 26.4.2017 § 55 hyväksynyt L47 Orthex, 29. Immulan kaupunginosan korttelin 1 sekä viereisen katu- ja liikennealueen asemakaava ja asemakaavan muutos sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, sekä asemakaavan kumoaminen 29. kaupunginosa Immula osaa korttelia 1.
Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella sekä tonttijaolla ja tonttijaon muutoksella muodostuu 29. kaupunginosan Immula, korttelin 1 tontti 2 ja korttelin 20 tontti 1 sekä katu- ja maantiealueet.
Kaupunginvaltuuston päätöksestä ei ole valitettu.
Kaava on saanut lainvoiman lainvoimaisuuskuulutuksella 14.6.2017.

L47 Kuulutus 14.6.2017
L47 Kaavakartta- ja määräykset 6.4.2017
L47 Kaavaselostus 6.4.2017

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 18.4.2017 § 121 hyväksyä nähtävilläolleesta asemakaavan muutosehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin annetut vastineet.
Valtuusto päätti hyväksyä kokouksessaan 26.4.2017 § 55 29. kaupunginosan korttelin 1 sekä viereisen katu- ja liikennealueelle laaditun 6.4.2017 päivätyn Orthex, Immulan L47 asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen sekä tonttijaon ja tonttijaon muutoksen sekä asemakaavan kumoamisen.
Asemakaava koskee 29. kaupunginosa Immula, korttelin 1 sekä viereisen katu- ja liikennealueen asemakaava ja asemakaavan muutos sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, sekä asemakaavan kumoaminen 29. kaupunginosa Immula osaa korttelia 1.
Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella sekä tonttijaolla ja tonttijaon muutoksella muodostuu 29. kaupunginosan Immula, korttelin 1 tontti 2 ja korttelin 20 tontti 1 sekä katu- ja maantiealueet.

L47 Kaavakartta 6.4.2017
L47 Kaavaselostus 6.4.2017
L47 Tiivistetyt lausunnot ja niiden vastineet 6.4.2017

Ehdotusvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti hyväksyä kokouksessaan 25.8.2016 § 82 29. kaupunginosan Immula laaditun asemakaavan, asemakaavan ja asemakaavan kumoamisen L47 Immula (Orthex) (25.8.2016), ja siihen liittyvän tonttijaon muutoksen ja asettaa sen julkisesti nähtäville MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti.
Asemakaavan L47 Immula (Orthex) ehdotusvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 7.9.-6.10.2016.

L47 Kuulutus 7.9.2016
L47 Kaavakartta 25.8.2016
L47 Kaavaselostus 25.8.2016
L47 Tonttijakokartat 25.8.2016
L47 Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.8.2016
L47 Lausuntojen ja mielipiteiden tiivistelmät sekä niiden vastineet 25.8.2016

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Ympäristöristöjohtaja päätti 21.8.2015 hyväksyä vaikutuksiltaan vähäisen  L47 19. Immulan kaupunginosan asemakaavan, asemakaavan ja tonttijaon muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asettaa18.6.2015 päivätyn asemakaavan ja asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista (MRA 30§) varten ja pyytää valmisteluaineistosta lausunnot.
Asemakaavan, asemakaavan ja tonttijaon muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 28.8.2015 – 28.9.2015.

Kuulutus 25.8.2015
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.6.2015
Valmisteluvaiheen kaavaluonnoskartta 18.6.2015

kaavaselostuksen osat:
0. Perustiedot 18.6.2015
1. Lähtökohdat 18.6.2015
2. Tavoitteet 18.6.2015
3. Valmisteluvaihe 18.6.2015

Selvitykset

– Lohjan taajamaosayleiskaavan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys, 2012
– Luontoselvitys eräillä Lohjan taajamaosayleiskaavan alueilla, 2012
– Lohjan rakennetunympäristön inventointiluettelo, 2007
– Lohjan taajamaosayleiskaavan pintavesiselvitys, 2011
– Raideliikenteen meluselvitys Immulan ja Vienolan kaava-alueilla, 2006
– Puruskorventien alikulkusilta, esi- ja yleissuunnitelma, 2004


AK 516 – L62 Karnainen, asemakaava ja asemakaavan muutos

Voimaantulo

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 15.3.2017 § 41 hyväksynyt 22. kaupunginosan Routio kortteliin 100 ja katu- ja liikennealueille laaditun 23.2.2017 päivätyn L62 Karnaisten asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen.
Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu 22. kaupunginosan Routio korttelit 100, 102-105 lähivirkistys-, urheilu- ja virkistys, yleisen pysäköinnin-, suojaviher-, muinaismuisto-, autopaikkojen-, katu- ja yleisen tien alueita.

L62 Kuulutus 10.5.2017
L62 Kaavakartta 23.2.2017
L62 Kaavaselostus 23.2.2017

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 6.3.2017 § 79  hyväksyä nähtävilläolleesta asemakaavan muutosehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin annetut vastineet.
Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kokouksessaan 15.3.2017 § 41  L62 Karnainen, 22. kaupunginosa Routio korttelin 100 ja katu- ja liikennealueen asemakaavan muutos ja asemakaava  23.2.2017 päivätyn asemakaava ja asemakaavan muutosehdotuksen.
Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu 22. kaupunginosan Routio korttelit 100, 102-105 lähivirkistys-, urheilu- ja virkistys-, yleisen pysäköinnin-, suojaviher-, muinaismuisto-, autopaikkojen-, katu- ja yleisen tien alueita.

L62 Kaavakartta 23.2.2017
L62 Kaavaselostus 23.2.2017

 

Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kokouksessaan 28.11.2016 § 390 22. kaupunginosan Routio asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen L62 Karnainen ja asettaa sen julkisesti nähtäville MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti.
Asemakaavan L62 Karnainen 22. kaupunginosan Routio, ehdotusvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 7.12.2016 – 13.1.2017.

L62 Kuulutus 9.12.2016
L62 Kaavakartta ja -määräykset 17.11.2016
L62 Kaavaselostus 17.11.2016
L62 Tiivistelmä mielipiteistä ja lausunnoista sekä niiden vastineet

L62 Saapuneet lausunnot
L62 Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.11.2016

Aloitus- ja valmisteluvaihe
Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi kokouksessaan 2.6.2016 § 68 asemakaavan ja asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi ja päätti asettaa kaavan valmisteluaineiston nähtäville.
Asiakirjat pidetään nähtävillä 8.6.-1.7.2016 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikana.

AK 515 – L42 Saajos, asemakaavan muutos

Voimaantulo

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 14.9.2016 § 79 hyväksynyt 11. kaupunginosan Keskilohja kortteliin 343 ja liikenne- ja erityisalueille laaditun 25.8.2016 päivätyn L42 Saajos asemakaavan muutosehdotuksen ja osaan korttelia 343 laaditun tonttijaon muutoksen.
Asemakaavan muutoksella muodostuu 11. kaupunginosan Keskilohja kortteli 343 ja liikenne-, katu- ja erityisaluetta sekä korttelin 343 tontit 7-9.
Kaupunginvaltuuston päätöksestä ei ole valitettu.
Kaavapäätös saa lainvoiman tällä kuulutuksella 2.11.2016.

L42 Lainvoimaisuuskuulutus 2.11.2016
L42 Kaavakartta- ja määräykset 25.8.2016
L42 Kaavaselostus 25.8.2016

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 5.9.2016 § 291 hyväksyä nähtävilläolleesta asemakaavan muutosehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin annetut vastineet.
Valtuusto päätti hyväksyä kokouksessaan 14.9.2016 § 79 11. kaupunginosan Keskilohja kortteliin 343 ja liikenne- ja erityisalueille laaditun 25.8.2016 päivätyn L42 Saajos asemakaavan muutosehdotuksen ja osaan korttelia 343 laaditusn tonttijaon muutoksen.
Asemakaavan ja tonttijaon muutoksella muodostuu 11. kaupunginosan Keskilohja kortteli 343 ja liikenne-, katu- ja erityisaluetta sekä korttelin 343 tontit 7-9.

L42 Kaavakartta- ja määräykset 25.8.2016
L42 Kaavaselostus 25.8.2016
L42 Tiivistelmä lausunnoista ja muistutuksesta sekä vastineet 25.8.2016
L42 Tonttijakokartta 25.8.2016

Ehdotusvaihe 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kokouksessaan 30.5.2016 § 214 11. kaupunginosan Keskilohja asemakaavan muutosehdotuksen
L42 Saajos ja siihen liityvän tonttijaon muutoksen osaan korttelia 343 asetettavaksi uudelleen julkisesti nähtäville MRA 32 §:n mukaisesti.
Asemakaavan muutosehdotus tulee asettaa uudelleen nähtäville, mikäli asemakaavan muutosta on nähtävillä olon jälkeen oleellisesti muutettu. Asemakaavan muutosehdotusta ei ole oleellisesti muutettu, mutta laadittu lisäselvitys melutasosta kaava-alueen ympäristössä ja maaperän pilaantuneisuusselvityksen täydennys ovat olennaisia täydennyksiä asemakaavamuutoksen valmisteluaineistoon.
Kaava-asiakirjat pidetään nähtävillä 8.6.-1.7.2016 ja 1.-12.8.2016 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina.

L42 Kuulutus 8.6.2016
L42 Kaavakartta 24.5.2016
L42 Kaavaselostus 24.5.2016
L42 Tiivistelmä lausunnoista ja muistutuksista ja vastineet 24.5.2016
L42 Saadut lausunnot 24.5.2016
L42 Tonttijakokartta 24.5.2016

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kokouksessaan 21.3.2016 § 7 11. kaupunginosan Keskilohja asemakaavamuutosehdotuksen
L42 Saajos ja siihen liittyvän tonttijaon muutoksen osaan korttelia 343 ja asettaa sen julkisesti nähtäville MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti.

Asemakaavan L42 11.kaupunginosan Keskilohja, Saajos ehdotusvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 30.3.2016 – 29.4.2016.

L42 Kuulutus 30.3.2016
L42 Kaavakartta 10.3.2016
L42 Kaavaselostus 10.3.2016
L42 Yhteenveto valmisteluaineistosta saaduista lausunnoista ja mielipiteistä
L42 Saapuneet lausunnot
L42 Tonttijakokartta

Valmisteluvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti asettaa kokouksessaan 17.11.2015 § 128. 11. kaupunginosan Keskilohja korttelin 343 (L42), Saajos, asemakaavamuutoksen valmisteluaineiston vaihtoehtoiset luonnokset nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista (MRA 30§) varten ja pyytää valmisteluaineistosta lausunnot. Valmisteluaineisto pidetään nähtävillä 2.12.2015-11.1.2016 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina.
Asemakaavamuutoksesta järjestetään yleisötilaisuus torstaina 3.12.2015 klo 18.00 Keskilohjalla Metsolan koululla (Gunnarlankatu 1), Lohja.

L42 Kuulutus 26.11.2015
L42 Kaavakartta a 17.11.2015
L42 Kaavakartta b 17.11.2015
L42 Voimassaolevat kaavat
L42 Kaavaselostus 17.11.2015
L42 Havainneaineisto
L42 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.11.2015
L42 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja suunnittelun lähtökohta-aineistosta saadut palautteet
L42 Muistio katselmuksesta 3.11.2015

Aloitusvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi kokouksessaan 19.5.2015 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä suunnitelman lähtökohdat tiedoksi.

Kuulutus kaavanmuutoksen vireille tuosta
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Suunnittelun lähtökohdat


AK 514 – N12 Nummen kevyen liikenteen väylä, asemakaavan muutos

Voimaantulo

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 8.6.2016 § 69 hyväksynyt 103. kaupunginosaan Nummi laaditun, 24.5.2016 päivätyn Nummen kevyen liikenteen väylä N12 asemakaavan muutosehdotuksen.
Asemakaavan muutoksella muodostuu 103. kaupunginosa Nummi korttelit 24 ja 66 sekä osia kortteleista 5, 6, 12, 25, 38 ja 61 sekä puisto-, suojaviher-, maa- ja metsätalous- sekä katualuetta.
Kaupunginvaltuuston päätöksestä ei ole valitettu.

N12 Lainvoimaisuuskuulutus 10.8.2016
N12 Kaavakartta 10.8.2016
N12 Kaavamerkinnät ja määräykset 10.8.2016

Hyväksymisvaihe

Valtuusto päätti hyväksyä kokouksessaan 8.6.2016 § 69 103 kaupunginosan korttelin Nummi laaditun, 24.5.2016 päivätyn Nummen kevyen liikenteen väylä N12 asemakaavan muutosehdotuksen.
Asemakaavan muutos koskee 103. kaupunginosa Nummi kortteleita 24 ja 63, kortteleiden 5, 6, 12, 25, 38 ja 61 osia sekä liikenne-,
katu-, puisto-, virkistys- ja maa- ja metsätalousaluetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu 103. kaupunginosa Nummi korttelit 24 ja 66 sekä osia kortteleista 5, 6, 12, 25, 38 ja 61 sekä puisto-, suojaviher-, maa- ja metsätalous- sekä katualuetta.

N12 Kaavakartta 24.5.2016
N12 Kaavamerkinnät ja -määräykset 24.5.2016
N12 Kaavaselostus 24.5.2016
N12 Tiivistelmä saaduista lausunnoista ja muistutuksista sekä vastineet
N12 Saadut lausunnot

Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kokouksessaan 22.2.2016 § 70 N12 Nummen kevyen liikenteen väylä, kaupunginosa Nummen Oilaantien liikennealueen asemakaavan muutoksen ja asettaa sen julkisesti nähtäville MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti.
Asemakaavan muutos koskee 103. kaupunginosan Nummi kortteleita 24, 63 ja kortteleiden 5, 6, 12, 25, 38 ja 61 osia sekä liikenne-, katu-, puisto-, virkistys- ja maa- ja metsätalousaluetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu 103. kaupunginosa Nummi korttelit 24 ja 66, osia kortteleista 5, 6, 12, 25, 38 ja 67 sekä puisto-, suojaviher-, maa- ja metsätalous-, vesi- ja katualuetta. Asemakaavan N12 Nummen kevyen liikenteen väylä, kaupunginosa Nummen Oilaantien liikennealueen muutoksen ehdotusvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 9.3.2016- 11.4.2016.

N12 Kuulutus 9.3.2016
N12 Kaavaehdotuskartta 11.2.2016
N12 Kaavamerkinnät ja -määräykset 11.2.2016
N12 Kaavaluonnoskartta 20.10.2015
N12 Kaavamerkinnät ja -määräykset 20.10.2015

N12 Asemakaavan selostuksen osat:
– 0 Perustiedot
– 1 Suunnittelun lähtökohdat
– 2 Suunnittelun tavoitteet
– 3 Valmisteluvaihe
– 4 Ehdotusvaihe

N12 Tiesuunnitelmakartta: 0-700 (29.5.2015)
N12 Tiesuunnitelmakartta: 700-1720 (29.5.2015)
N12 Tiesuunnitelmaselostus (29.5.2015)
N12 Tiivistelmä saaduista palautteista ja vastineet 11.2.2016
N12 Koonti kulttuuriympäristöselvityksistä 2003 ja 2011 (otteet 20.10.2015)
N12 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.3.2015 (päivitetty 11.2.2016)

Valmisteluvaihe
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kokouksessaan 20.10.2015 asettaa 20.10.2015 päivätyn asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista (MRA 30§) varten ja pyytää valmisteluaineistosta lausunnot.
Asemakaavan N12 Nummen kevyen liikenteen väylän asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 5.11-21.12.2015.
Asemakaavan muutoksesta järjestetään yleisötilaisuus torstaina 12.11.2015 klo 18.00 Nummi-Pusulan koulun auditoriossa (os. Tiedonpolku 4, Nummi).

N12 Kuulutus 29.10.2015
N12 Kaavaluonnos, kartta 20.10.2015
N12 Kaavaluonnos, merkinnät ja määräykset 20.10.2015
N12 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.11.2015

N12 Tiesuunnitelmakartat 29.5.2015
plv 0-700
700-1720
Tiesuunnitelmaselostus 29.5.2015
N12 Koonti kulttuuriympäristöselvityksistä 2003 ja 2011


AK 513 – L40 Suurlohjankatu, asemakaavan ja tonttijaon muutos

Voimaantulo
Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 11.5.2016 § 47 hyväksynyt L40 Suurlohjankatu, 1. kaupunginosa Anttila, kortteleiden 43 ja 49 sekä katualueen asemakaavan ja tonttijaon muutoksen.
Asemakaavan muutoksella muodostuu: 1. kaupunginosa Anttila, kortteli 43 tontti 17 ja korttelinosan 49 tontit 11 ja 12 sekä katualuetta.
Kaupunginvaltuuston päätöksestä ei ole valitettu.
Kaavapäätös saa lainvoiman tällä kuulutuksella 22.6.2016.
L40 Lainvoimaisuuskuulutus
L40 Kaavakartta

Hyväksymisvaihe
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 7.4.2016 § 38 hyväksyä nähtävilläolleesta asemakaavan muutosehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin annetut vastineet.
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti hyväksyä kokouksessaan 7.4.2016 § 38 1. kaupunginosa Anttilan, korttelin 43 ja kortteliosan 49 sekä katualueen asemakaavan muutosehdotuksen ja tonttijaon muutoksen (L40 Suurlohjankatu) kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Asemakaavan muutoksella muodostuu: 1. kaupunginosan Anttila, kortteli 43 tontti 17 ja korttelinosan 49 tontit 11 ja 12 sekä katualuetta.
L40 Kaavakartta 20.10.2015
L40 Kaavaselostus 20.10.2015
L40 Tonttijakokartta 43 20.10.2015
L40 Tonttijakokartta 49 20.10.2015
L40 Tiivistelmä ehdotusvaiheen lausunnoista ja muistutuksista sekä vastineet

Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kokouksessaan 2.11.2015 § 404. L40 Suurlohjankatu,1. kaupunginosa Anttila, kortteleiden 43 ja 49 sekä katualueen asemakaavan ja tonttijaon muutoksen ja asettaa sen julkisesti nähtäville MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti.
Asemakaavan ehdotusvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 11.11.2015-11.12.2015.
L40 Kuulutus 3.11.2015
L40 Kaavakartta 22.10.2015
L40 Kaavaselostus 20.10.2015
L40 Suunnittelun lähtökohdat 21.4.2015
L40 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.12.2014
L40 Rakennushistoriaselvitys
L40 Tiivistelmä lausunnoista ja vastineet 20.10.2015
L40 Saadut lausunnot
L40 Saadut mielipiteet
L40 Tonttijakokartta 20.10.2015
L40 Tonttijakokartta 20.10.2015
L40 Havainnekuva 21.4.2015

Valmisteluvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 21.4.2015 asettaa asemakaavan muutoksen luonnosvaihtoehdot ja muun valmisteluaineiston nähtäville MRA 30§:n mukaisesti.
Katso kuulutus
1 Suunnittelun lähtökohdat
Luonnosvaihtoehdot A ja B
Havainnekuva ve A
Havainnekuva ve B

Aloitusvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi kokouksessaan 9.12.2014 tiedoksi 1. kaupunginosa Anttilan, korttelin 43, osia korttelista 49 sekä katualueita koskevan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman.
Kuulutus kaavan vireille tulosta
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Selvitykset
L40 Rakennushistoriaselvitys


AK 512 – L37 Hiidensalmen itäosat, asemakaavan muutos ja tonttijako (lainvoima 25.5.2016)

Voimaantulo
Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 13.4.2016 § 31 hyväksynyt L37 Hiidensalmi, itäosat 5. kaupunginosa Pappila korttelinosan 203 sekä puiston, katu- ja vesialueen asemakaavan ja tonttijaon muutoksen.Asemakaavan muutoksella muodostuu: 5. kaupunginosan Pappilan kortteli 150 sekä luonnonsuojelu-, kaivos-, lähivirkistys-, katu- ja vesialuetta sekä korttelin 150 tontit 1 ja 2.
Kaupunginvaltuuston päätöksestä ei ole valitettu.
Kaavapäätös saa lainvoiman tällä kuulutuksella 25.5.2016.
L37 Kaavakartta
L37 Kuulutus

Hyväksymisvaihe
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 21.3.2016 § 119 hyväksyä nähtävillä olleesta asemakaavan muutosehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin annetut vastineet.
Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kokouksessaan 13.4.2016 § 31 5. kaupunginosa Pappila osa korttelia 203 sekä puiston, katualueen ja vesialueen asemakaavan muutosehdotuksen ja tonttijaon muutoksen (L37 Hiidensalmen itäosat).
Asemakaavan muutoksella muodostuu: 5. kaupunginosan Pappilan kortteli 150 sekä luonnonsuojelu-, kaivos-, lähivirkistys-, katu- ja vesialuetta sekä korttelin 150 tontit 1 ja 2.
L37 Kaavakartta 10.3.2016
L37 Kaavaselostus
L37 Tonttijakokartta 25.8.2015
L37 Vastineet ehdotusvaiheessa saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin 17.11.2015
L37 Vastineet maanomistajien lausuntoihin ehdotusvaiheen nähtävillä olon jälkeen muutetusta kaavakartasta 10.3.2016

Ehdotusvaihe
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kokouksessaan 7.9.2015 L37 Hiidensalmen itäosat, asemakaavan muutosehdotuksen ja asettaa sen julkisesti nähtäville MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti.
Asemakaavan muutoksen ehdotusvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 9.10. – 2.11.1015.
L37 Kuulutus 8.10.2015
L37 Asemakaavan muutosehdotus, kaavakartta 25.8.2015
L37 Kaavaselostus 25.8.2015
L37 1. Suunnittelun lähtökohdat 25.8.2015
L37 Vastineet valmisteluvaiheessa 25.8.2015
L37 Saadut lausunnot
L37 Saadut mielipiteet
L37 Kasvistoselvitys 28.6.2015
L37 Liito-oravaselvitys 2.6.2015
L37 Lepakkoselvitys 14.9.2015

Valmisteluvaihe
Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi 18.11.2014 tiedoksi  asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja samalla päätti asettaa asemakaavan muutosluonnoksen sekä siihen sisältyvän valmisteluaineiston valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville MRL 63 §, MRA 30 §.
L37 Kuulutus
L37 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
L37 Asemakaavan muutosluonnos
L37 Merkkien selitykset


AK 511 – L35 Rajavartioston katu, asemakaavan ja tonttijaon muutos (lainvoima 11.5.2016)

Voimaantulo
Helsingin hallinto-oikeus on päätöksellään 18.3.2016 hylännyt valitukset kaupunginvaltuuston 10.6.2015 § 76 tekemästä L35 Rajavartiostonkatu, asemakaavan ja tonttijaon muutoksen hyväksymispäätöksestä.
Asemakaavan ja tonttijaon muutoksella muodostuu 2. kaupunginosan Ahtsalmi kortteleiden 98 ja 224 osat sekä virkistys-, erityis- ja katualuetta sekä korttelin 98 tontti 3 ja korttelin 224 tontti 4.
L35 Rajavartiostonkatu, asemakaavan ja tonttijaon muutos on tullut voimaan 11.5.2016.
L35 Kuulutus 11.5.2016
L35 Kaavakartta 11.5.2016
L35 Kaavaselostus

Hyväksymisvaihe
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 1.6.2015 hyväksyä nähtävilläolleesta asemakaavan muutosehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin annetut vastineet.
Valtuusto päätti hyväksyä kokouksessaan 10.6.2015 L35 Rajavartiostonkatu, 2. kaupunginosan korttelin 224 osan laaditun19.5.2015 päivätyn asemakaavan muutoksen ja siihen liittyvän tonttijaon muutoksen.
Asemakaavan ja tonttijaon muutoksella muodostuu 2. kaupunginosa Ahtsalmi, kortteleiden 224 ja 98 osat; asuinkerrostalojen ja
autopaikkojen korttelialueet sekä virkistys-, erityis- ja katualuetta sekä korttelin 98 tontti 3 ja korttelin 224 tontti 4.
L35 Kaavakartta 19.5.2015
L35 Kaavaselostus 19.5.2015
L35 Vastineet 19.5.2015
L35 Lausunnot
L35 Muistutukset
L35 Tonttijakokartta
L35 Muistio keskustelutilaisuudesta 8.4.2015

Ehdotusvaihe

Valmisteluvaihe
Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi 18.11.2014 tiedoksi asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja samalla päätti asettaa asemakaavan muutosluonnoksen sekä siihen sisältyvän valmisteluaineiston valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville MRL 63 §, MRA 30 §.
Katso kuulutus tästä
L35 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
L35 Asemakaavan muutosluonnos (1811.2014)
L35 Asemakaavan selostus (1811.2014)
L35 Havainnekuva

Selvitykset
VT25 Meluselvitys – Lohjanharju


AK 510 – L43 Kisakuja, asemakaavan muutos (lainvoima 23.3.2016)

Voimaantulo
Kaupunginhallitus on päätöksellään 22.2.2016  § 69 hyväksynyt L43 Kisakuja, 19. kaupunginosa Virkkala, korttelin 1998 osan sekä katualueen asemakaavan muutoksen.
Kaupunginhallituksen päätöksestä ei ole valitettu.
Kaavapäätös saa lainvoiman tällä kuulutuksella 23.3.2016.
L43 Lainvoimaisuuskuulutus

Hyväksymisvaihe
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 22.2.2016 hyväksyä nähtävilläolleesta asemakaavan muutosehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin annetut vastineet.
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kokouksessaan 22.2.2016 § 69 19. Virkkalan kaupunginosan kortteleiden 1996 ja 1998 osien ja katualueelle laaditun 11.2.2016 päivätyn Kisakujan L43 asemakaavan muutosehdotuksen.
Asemakaava koskee 19. Virkkalan kaupunginosaa, kortteleiden 1996 ja 1998 osia sekä katualuetta, muutoksella muodostuu 19. kaupunginosan Virkkala korttelin 1998 osa ja katualuetta.
L43 Kaavakartta 11.2.2016
L43 Kaavaselostus 11.2.2016
L43 Tiivistelmä lausunnoista ja muistutuksesta ja vastineet 11.2.2016

Ehdotusvaihe
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti hyväksyä kokouksessaan 22.9.2015 L43 Kisakujan 22.9.2015 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen ja asettaa sen julkisesti nähtäville MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti. Asemakaavan ehdotusvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 23.10.- 23.11.2015. Asemakaavamuutokseen liittyen järjestetään kaavoittajan vastaanotto Virkkalan kirjastossa 4.11.2015 klo 13-18.00. Vapaaehtoinen ilmoittautuminen p. 044-3744419.
L43 Kuulutus 21.10.2015
L43 Kaavaehdotus, kartta 22.9.2015
L43 Kaavaselostus 22.9.2015
L43 Kisakujan yleissuunnitelma 1.9.2015
L43 Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.9.2015
L43 Vastineet 22.9.2015
L43 Saadut lausunnot
L43 Saadut mielipiteet
L43 Seurantalomake

Valmisteluvaihe

Ympäristöjohtaja päätti 20.1.2015 hyväksyä vaikutukseltaan vähäisen L43 Kisakujan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavanmuutosluonnoksen asetettavaksi valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville MRA 62§, MRA 30 §:n mukaisesti.
L43 Kuulutus
L43 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
L43 Asemakaavan muutosluonnos
L43 Asemakaavaselostus

 


AK 509 – L45 Karstuntien kiertoliittymä, asemakaavan muutos (lainvoima 9.12.2015)

Voimaantulo
Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 14.10.2015 § 117 hyväksynyt L45 Karstuntien kiertoliittymä, 1. kaupunginosa Anttila, korttelin 22 osan ja katualueen asemakaavan muutoksen.
Asemakaavan muutos sai lainvoiman kuulutuksella 9.12.2015.
Kuulutus

Hyväksymisvaihe
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 5.10.2015 hyväksyä nähtävilläolleesta asemakaavan muutosehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin annetut vastineet.
Valtuusto päätti hyväksyä kokouksessaan 14.10.2015 L45 1. Anttilan kaupunginosan korttelin 22 osan laaditun 22.9.2015 päivätyn  asemakaavan muutoksen.
Asemakaavan muutoksella muodostuu 1. kaupunginosan Anttila korttelin 22 osa ja katualuetta.
L45 Kaavakartta 22.9.2015
L45 Kaavaselostus 22.9.2017

Aiemmat vaiheet
L1 Nahkurintori


AK 508 – L13 Nahkurinraitti, asemakaavan ja tonttijaon muutos (lainvoima 16.9.2015)

Voimaantulo
Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 16.9.2015 § 98 hyväksynyt L13 Nahkurinraitti 1. kaupunginosa Anttila, korttelinosan 222, tonttien 5 ja 7 asemakaavan ja tonttijaon muutoksen.
Kaupunginvaltuuston päätöksestä ei ole valitettu.
Kaavapäätös sai lainvoiman 4.11.2015.
L13 kaavakartta
Kuulutus
Kaavaselostus

Hyväksymisvaihe
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 7.9.2015 hyväksyä nähtävilläolleesta asemakaavan muutosehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin annetut vastineet.
Valtuusto päätti hyväksyä kokouksessaan 16.9.2015 L13 Nahkurinraitti,  1. kaupunginosan Anttila, korttelin 222 laaditun 19.5.2015 päivätyn asemakaavan ja siihen liittyvän tonttijaon muutoksen.
Asemakaavan ja tonttijaon muutoksella muodostuu 1. kaupunginosan Anttilan kortteli 222, tontti 11.
L13 Kaavakartta 19.5.2015
L13 Kaavaselostus 24.2.2015
L13 Tonttijakokartta 24.2.2015
L13 Vastineet 25.8.2015
L13 Saadut lausunnot
L13 Saadut muistutukset

Ehdotusvaihe

Valmisteluvaihe
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kokokouksessaan 9.6.2014 vastineet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätettyihin lausuntoihin ja mielipiteisiin sekä päätti asettaa luonnovaihtoehdot valmisteluvaiheen  kuulemista varten nähtäville.
Aineisto on nähtävillä 18.8.-18.9.2014.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Valmisteluvaiheen luonnosvaihtoehdot
Vaihtoehtojen vertailu NCC Oy
Vastineet osallistumis- ja arviointisuunnitelmsta jätettyihin lausuntoihin ja mielipiteisiin
Orsi- ja pohjavesitarkkailuraportin ja tarkkailun lopettamisehdotuksen tarkastaminen (ELY-keskus)

Aloitusvaihe
Kaavanmuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmistunut, jonka kaupunkisuunnittelulautakunta 27.8.2013 merkitsi sen tiedoksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 9.9.-8.10.2013 Lohjan kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa, viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, Lohja.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

____________________________________________________________


AK 507 – L34 Roution koulu, asemakaavan ja tonttijaon muutos (lainvoima 28.4.2015)

Voimaantulo
Kaupunginvaltuusto on päätöksellään hyväksynyt 11.3.2015 L34 Roution koulun asemakaavan muutoksen. Asemakaavan muutos sai lainvoiman kuulutuksella 28.4.2015.
Kaava 507
Kaavaselostus 

Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kokouksessaan 11.3.2015 L43 Roution koulun asemakaavan ja tonttijaon muutoksen.
Kaavakartta

Ehdotusvaihe
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kokouksessaan 21.10.2014 asettaa asemakaavan kortteleita 644, 645, 647 sekä niihin liittyvien asumista palvelevien huoltorakennusten-, autopaikkojen-, puisto-, katu-, urheilu- ja virkistysalueen muutosehdotuksen ja siihen liittyvän sitovan tonttijaon korttelin 646 tontielle 1-4 MRL 65 §:n sekä MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville.
Katso kuulutustästä
Kaavakartta (21.10.2014)
Tonttijakokartta (21.10.2014)
Kaavaselostus (21.10.2014)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, (päivitetty 21.10.2014)
Tiivistelmä lausunnoista ja niiden vastineet
Saadut lausunnot
Hankesuunnitelma (17.3.2014)

Aloitus- ja valmisteluvaihe
Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi kokouksessaan 13.5.2014 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi ja päätti asettaa asemakaavan muutoksen kaksi vaihtoehtoluonnosta alustavaa kuulemista varten nähtäville.
Valmisteluvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 9.-30.6.2014.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Muutosluonnos, vaihtoehto VE1
Muutosluonnos, vaihtoehto VE2
Kaavaselostusluonnos
Hankesuunnitelma


AK 506 – L19 Hevoskallio, asemakaava (lainvoima 19.1.2014)

Voimaantulo
Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 10.12.2014 hyväksynyt L19 Nummenkylä asemakaavan muutoksen.
Asemakaavan muutos sai lainvoiman kuulutuksella 19.1.2015.
Kaava 506
Kaavaselostus

Hyväksymisvaihe
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan 1.12.2014
Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti 18.11.2014 asemakaavaehdotuksen kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi
Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan 10.12.2014
Kaavaehdotus (18.11.2014)
Kaavaselostus (18.11.2014)

Ehdotusvaihe

Kaavaehdotus oli nähtävillä 19.5.-19.6.2014
Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti 15.4.2014 asemakaavaehdotuksen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi sekä asetettavaksi julkisesti nähtäville. Kaupunginhallitus hyväksyi 28.4.2014 ehdotuksen asetettavaksi julkisesti nähtäville.
Tiivistelmä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta saaduista palautteista
Asemakaavaehdotus
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Aloitus- ja valmisteluvaihe
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Nähtävillä ollut kaavaluonnos


AK 505 – Taka-Routio, asemakaava (lainvoima 22.12.2014)

Voimaantulo
Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 12.11.2014 hyväksynyt L29 Taka-Roution asemakaavan.
Asemakaavan muutos on saanut lainvoiman 22.12.2014.
Asemakaava saanut lainvoiman 22.12.2014.
Kaavakartta
Kaavaselostus

Hyväksymisvaihe
Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan 12.11.2014 § 117
Asemakaavakartta
Kaavaselostus

Ehdotusvaihe
Kaupunginhallitus päätti 28.5.2012 asettaa asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville MRA 27 §:n mukaisesti
Kaavaehdotus
Kaavaselostus

Aloitus- ja valmisteluvaihe
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaluonnos


AK 504 – Mäntsälänmetsä, asemakaava ja asemakaavan muutos (lainvoima 27.10.2014)

Voimaantulo
Kaava 504, Saukkola, N1 Mäntsälänmetsä, korttelit 72-76, osa korttelista 32 sekä lähivirkistys-, suojaviher- ja katualuetta
Kaavaselostus

Hyväksyminen
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Mäntsälänmetsän asemakaavan muutoksen ja laajennuksen 10.9.2014
Kaavakartta
Kaavaselostus
Havainnekuva
Vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin
Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma

2. Ehdotusvaihe
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 25.2.2014 asettaa asemakaavan muutos- ja laajennusehdotuksen uudelleen julkisesti nähtäville. Muutosehdotus on nähtävillä 10.3.-8.4.2014.
Tarkistettu asemakaavan muutos- ja laajennusehdotus (25.2.2014)
Kaavaselostus (25.2.2014)
Tiivistelmä Lohjan kaupungin epävirallisista sisäisistä lausunnoista
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Havainnekuva

1. Ehdotusvaihe
Nummi-Pusulan kunnanhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen. Kaavaehdotus oli nähtävillä 27.11.2012-3.1.2013 MRA 27 §:n mukaisesti.
Kaavaehdotuskartta 2.10.2012
Kaavamerkinnät ja -määräykset 2.10.2012
Kaavaselostus 2.10.2012
Kaavaluonnoksesta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden tiivistelmät ja vastine palautteeseen

Valmisteluvaihe
Nummi-Pusulan kaavatoimikunta hyväksyi kaavaluonnoksen, päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä muun valmisteluaineiston 9.8.2012 ja asetti sen nähtäville MRA 30 §:n mukaisesti 17.8-17.9.2012.

Aloitusvaihe
Suunnittelualueen kaavoitus on käynnitynyt Nummi-Pusulan kunnan aloitteesta. Nummi-Pusulan kunnanhallitus teki kaavan vireille tuloa koskevan päätöksen 5.5.2008. Nummi-Pusulan kaavatoimikunta asetti asemakaavalle tavoitteet 18.6.2008.
Nummi-Pusulan kaavatoimikunta merkitsi tiedoksi kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman 11.5.2011 ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Selvitykset
Luonto- ja maisemaselvitys Leskeläntien ympäristö ja selvityksen laajennus Mäntsälänmetsän alueelle

Asemakaavaprosessien arkisto 1.1.2014 alkaen

 

Aiheeseen liittyvää: