Elintarvikehuoneiston perustaminen

Hyväksytty elintarvikehuoneisto ja rekisteröity elintarvikehuoneisto

Elintarvikehuoneistot jaetaan hyväksyttyihin elintarvikehuoneistoihin ja rekisteröityihin elintarvikehuoneistoihin.

Hyväksytyissä elintarvikehuoneistoissa käsitellään eläinperäisiä elintarvikkeita. Tuotteet myydään pääasiassa muille elintarvikehuoneistoille.

Rekisteröidyt elintarvikehuoneistot voivat olla pysyviä (esim. ravintola ja myymälä), liikkuvia (esim. torimyyjät) tai virtuaalisia (esim. verkkokauppa). Vähittäismyyntipaikoista tuotteet myydään pääasiassa kuluttajille.

Elintarvikealan toimijan on tehtävä ilmoitus neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista toiminnan muuttamista Lohjan ympäristöterveyspalveluihin. Toiminnan aloittamisesta ja toimijan vaihtumisesta täytetään ilmoitus elintarvikelain 10 § mukaisesta elintarvikehuoneistosta. Ilmoitukseen tulee liittää huoneiston pohjapiirustus. Toiminnan lopettamisesta tai keskeyttämisestä täytetään ilmoitus toiminnan lopettamisesta tai keskeyttämisestä.

Lomakkeet

Ilmoitusta elintarvikehuoneistosta ei tarvitse tehdä, jos vähäinen elintarvikealan toiminta tapahtuu samassa huoneistossa kuin muu elinkeinotoiminta tai riskit elintarviketurvallisuuden kannalta ovat vähäisiä tai toimintaa ei voida katsoa liiketoiminnaksi. Vähäriskisiä elintarvikkeita ovat esim. huoneenlämmössä säilytettävät valmiiksi pakatut tuotteet. Käytettävä talousvesi ei saa vaarantaa elintarviketurvallisuutta.

Hyväksytty elintarvikehuoneisto

Rekisteröity elintarvikehuoneisto

Elintarvikehuoneisto kotona

Elintarvikkeiden kuljetukset

Ilmoitus verkkokaupasta

 

Aiheeseen liittyvää: