Elintarvikehuoneiston perustaminen

Hyväksytty elintarvikehuoneisto ja ilmoitettu elintarvikehuoneisto

Elintarvikehuoneistot jaetaan hyväksyttyihin elintarvikehuoneistoihin ja ilmoitettuihin elintarvikehuoneistoihin.

Hyväksytyissä elintarvikehuoneistoissa käsitellään eläinperäisiä elintarvikkeita. Tuotteet myydään pääasiassa muille elintarvikehuoneistoille.

Ilmoitetut elintarvikehuoneistot voivat olla pysyviä (esim. ravintola ja myymälä), liikkuvia (esim. torimyyjät) tai virtuaalisia (esim. verkkokauppa). Vähittäismyyntipaikoista tuotteet myydään pääasiassa kuluttajille.

Elintarvikealan toimijan on tehtävä ilmoitus neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista toiminnan muuttamista Lohjan ympäristöterveyspalveluihin. Tehtävät ilmoitukset ovat elintarvikehuoneiston toiminnan aloittamisesta lomake 13 § 1 mom., toiminnan olennaisesta muuttamisesta, keskeyttämisestä, lopettamisesta tai toimijan vaihtumisesta 13 § 4 mom.

Lomakkeet

Ilmoitusta elintarvikehuoneistosta ei tarvitse tehdä, jos vähäinen elintarvikealan toiminta tapahtuu samassa huoneistossa kuin muu elinkeinotoiminta tai riskit elintarviketurvallisuuden kannalta ovat vähäisiä tai toimintaa ei voida katsoa liiketoiminnaksi. Vähäriskisiä elintarvikkeita ovat esim. huoneenlämmössä säilytettävät valmiiksi pakatut tuotteet. Käytettävä talousvesi ei saa vaarantaa elintarviketurvallisuutta.

Hyväksytty elintarvikehuoneisto

Ilmoitettu elintarvikehuoneisto

Elintarvikehuoneisto kotona

Elintarvikkeiden kuljetukset

Ilmoitus verkkokaupasta