Hankinnat

Lohjan kaupunki kilpailuttaa hankintansa noudattaen julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä ja kaupungin hankintaohjeita.

Lohjan kaupungin hankintapalvelujen tehtävänä on neuvoa, ohjeistaa ja koordinoida kaupungin eri työyksiköitä hankinnoissaan. Hankintatoimi kilpailuttaa myös suurimmat hankinnat yhteistyössä eri palvelualueiden kanssa.

Kansallisen kynnysarvon ylittävien hankintojen hankintailmoitukset julkaistaan julkisten hankintojen ilmoituskanavassa HILMAssa hankinnan arvosta riippuen joko kansallisesti tai EU:n laajuisesti.

Kilpailutuksissa kaupunki käyttää sähköistä kilpailutusjärjestelmä Cloudiaa. Tarjoajille tämä näyttäytyy siten, että tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavilla tarjousportaalissa, jonka kautta tapahtuu myös tarjouksen jättäminen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat julkaistaan Tarjouspalvelu-portaalissa. Samalla käyttäjätunnuksella, jolla pääsee jättämään tarjouksia Lohjan kaupungille, voi myös jättää tarjouksia muille hankintayksiköille, jotka käyttävät Cloudia-kilpailutusjärjestelmää.

Lohjan kaupungin hankintoja ohjaavat strateginen hankintaohjelma ja käytännönläheinen  hankintaohje.

Käynnissä olevat kilpailutukset

Tietoa julkisista hankinnoista

Yhteystiedot

  • Mikko Kuosmanen, puh. 044 369 4349
    Reijo Pakarinen, puh. 040 686 7073
  • hankinnat@lohja.fi
  • etunimi.sukunimi@lohja.fi
 

Aiheeseen liittyvää: