Ympäristön­suojelu­viranomaisen taksat, maa-ainestoiminnan taksat

Vetovoimalautakunnan lupajaosto päättää Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan sekä maa-ainestoiminnan taksan.


Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

Ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain (587/2011), merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) ja vesiliikennelain (782/2019), maastoliikennelain (1710/1995), eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta annetun lain (764/2019) ja jätelain (646/2011) mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä sekä ympäristönsuojelulain ja jätelain mukaisesta valvonnasta kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa peritään käsittelymaksu kaupunkisuunnittelulautakunnan lupajaoston hyväksymän taksan mukaisesti.

Maa-ainestoiminnan taksa

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maa-aineslain (555/1981) 23 §:n sekä maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 145 §:n nojalla kunnalle kaupunginvaltuuston hyväksymän taksan mukaan määräytyvän maksun.

 

Aiheeseen liittyvää: