Työ ja yritykset

Suosituimmat:

Työllisyyspalvelut

Kuntien rooli työllisyydenhoidossa on parhaillaan suuressa muutoksessa, sillä valtion TE-toimistojen vastuulla olevat työvoimapalvelut ovat siirtymässä kuntien muodostamille työllisyysalueille 1.1.2025. Lohja on muodostamassa yhteisen työllisyysalueen Karkkilan kaupungin kanssa. Lohja tulee toimimaan työllisyysalueen kuntalain mukaisena vastuukuntana. 

Lohjalla uudistuksen valmistelussa työskentelee työllisyyspäällikkö ja kaksi työllisyyskoordinaattoria.  

Uudistuksesta voit lukea lisää TE24- ja KOTO24-muutossivulta.

Lohjan kaupungin työllisyyspalveluiden tavoite on laadukas ja tehokas työllisyyden edistäminen. Työllisyyspalvelut vastaa kaupungin työllisyydenhoidon kehittämisestä ja on mukana alueen työllistymistä edistävissä verkostoissa. Työllisyyspalveluiden toimintaa johtaa työllisyyspäällikkö. Työtä hakevia asiakkaita ja työvoimaa etsiviä työnantajia työllisyyspalvelut palvelevat tällä hetkellä Navigaattori-hankkeen kautta. 

Lohjan kaupunki on mukana ESR+-rahoitteisessa Navigaattori-yhteiskehittämishankkeessa, jolla pyritään vastaamaan TE-palvelujen siirtymiseen kunnille ja edistämään työttömien ihmisten työllistymistä. Hankkeen koordinaattorina toimii Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Osatoteuttajina hankkeessa ovat Lohjan kaupunki ja Vihdin kunta.

Hankkeen tavoitteena on ratkaista ongelmia, joissa avoimet työpaikat ja työvoima eivät jostain syystä kohtaa. Ongelmiin yritetään löytää ratkaisuja kehittämällä joustavia palveluita ja koulutuksia osaamisen kehittämiseen sekä työllistymis- että yrityspalveluihin.

Lohjan Navigaattori toimii Lohjan kaupungin alaisuudessa osana kaupungin muuta tarjontaa sekä toimii tiiviisti yhteistyössä hankkeessa mukana olevien Luksian ja Vihdin kanssa. Lohjan Navigaattorissa työskentelee kaksi palveluohjaajaa, ja työllistymiseen sekä työllistämiseen liittyvissä kysymyksissä kannattaa kääntyä Navigaattori-hankkeen puoleen.

Lohjan Navigaattorin työllisyyspalveluohjaajan kanssa voi esimerkiksi suunnitella työllistymisesi polkuja ja saada tukea työpaikkojen etsimisessä ja ansioluettelon kirjoittamisessa. Työllisyyspalveluohjaaja järjestää työnhakijoille myös eri toimijoiden kanssa erilaisia tilaisuuksia, joihin kaikki ovat tervetulleita.

Yrityspalveluohjaaja kohtaa yrityksiä, kartoittaa yritysten palvelutarpeita sekä neuvoo työnantajia työllistämiseen ja rekrytointiin liittyvissä asioissa. Muiden työnantajan tarvitsemien palveluiden saavuttamiseksi työnantaja saa palveluohjausta. Lisäksi yrityspalveluohjaaja kehittää alueen yrityspalveluita sekä järjestää erilaisia tapahtumia yrityksille ja työnantajille yhteistyössä kaupungin elinvoimapalveluiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Työnantajan kanssa voidaan suunnitella myös erilaisia rekrytointia tukevia tilaisuuksia.

Työnantajan ilmoittaessa rekrytointitarpeistaan palveluohjaajat voivat markkinoida avointa työpaikkaa tehtävään sopiville Navigaattorin henkilöasiakkaille.

Navigaattorin verkkosivuille pääset tästä.

Yhteystiedot

Työllisyyspäällikkö Erja Kononen
044 369 4327
erja.kononen@lohja.fi

Työllisyyskoordinaattori Anna Lehmuskoski
040 686 7103
anna.lehmuskoski@lohja.fi

Työllisyyskoordinaattori Melinda Paunonen
040 686 7405
melinda.paunonen@lohja.fi