Tupakointikieltojen valvonta

Tupakointikieltojen ja -rajoitusten valvonta

Tupakkalain tupakointikieltojen ja -rajoitusten valvontaa eli olosuhdevalvontaa suoritetaan pääsääntöisesti terveydensuojelulain tai elintarvikelain mukaisten tarkastuskäyntien yhteydessä sekä valitusten perusteella. Ravintolan sisätiloissa tupakointi on sallittua vain rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymässä erillisessä tupakointitilassa. Asuntoihin ja muihin oleskelutiloihin tulevan tupakansavun haittoihin puututaan valitustapauksissa.

Tupakointi on kielletty mm.

  • savutonta tupakkatuotetta ei saa käyttää päiväkotien taikka esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta tai lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisä- tai ulkotiloissa.
  • perhepäivähoidon sisätiloissa hoidon aikana, päiväkotien sisätiloissa ja ulkoalueilla, lastensuojelulain ja mielenterveyslain nojalla hoitoa antavien laitosten
  • alle 18-vuotiaille tarkoitetuissa sisätiloissa ja heille tarkoitetuissa ulkoalueilla ja perusopetusta, ammatillista koulutusta ja lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisätiloissa ja oppilasasuntoloissa sekä niiden käytössä olevilla ulkoalueilla.
  • virastojen ja julkisten laitosten yleisölle ja asiakkaille varatuissa sisätiloissa
  • sisätiloissa järjestettävissä yleisissä tilaisuuksissa
  • yleisten kulkuneuvojen sisätiloissa
  • työyhteisöjen yhteisissä ja yleisissä sekä asiakkaille tarkoitetuissa sisätiloissa
  • asunto-osakeyhtiön tai muun asuinyhteisön asuinkiinteistöjen yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa
  • ulkoalueilla järjestettävien yleisten tilaisuuksien katoksissa ja katsomoissa sekä tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetuissa tiloissa, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan.
  • yksityisessä käytössä olevan kulkuneuvon sisällä, kun siellä on alle 15-vuotias henkilö. Kielto ei koske kulkuneuvossa olevaa asuintilaa.

Asuntoyhteisö saa kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön omistamissa ja hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa rakennusten sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueilla ja yhteisillä parvekkeilla.

Tupakointikiellon hakeminen asuntoyhteisöihin

Asuntoyhteisöt voivat hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin ja huoneistojen sisätiloihin. Hakemuksessa tarkoitettujen tilojen haltijoita on kuultava ennen hakemuksen tekemistä. Viranomaiskieltojen hakemisesta päätetään asunto-osakeyhtiössä yhtiökokouksen enemmistöpäätöksellä. (Linkki lisätietoihin)

 

Aiheeseen liittyvää: