Osallistuva budjetointi

Kuvitettu Lohja

Osallistuvan budjetoinnin äänestys päättynyt: voiton vei iltatori!

Lohjalla järjestettiin osallistuvan budjetoinnin äänestys 12.–21.5.2023. Äänestyksessä sai valita 1-3 mieleistään vaihtoehtoa. Yhteensä 1227 äänesti, joka on noin 2,7 prosenttia asukkaista.

Voiton vei iltatorien järjestäminen sekä Lohjan torin kehittäminen. Muita suosittuja kehittämiskohteita olivat muun muassa yhteiskäyttöveneet, rantamaisemien esille tuominen sekä Liessaaren sillan kunnostaminen. Myös näköalatornia Lohjan Harjulle toivoi usea.

Lohjan kaupunki kokeilee kesällä iltatoria ja panostaa edelleen torin kehittämiseen. Tämän lisäksi Osbu-budjettia kohdennetaan yhteiskäyttöön tarkoitettuihin soutuveneisiin Lohjan eri alueille. Äänestyksessä erityisen suosituksi nousseet veneet tuovat järven laajemmin Lohjan asukkaiden ulottuville. Soutuveneiden sijoituspaikoista tullaan keskustelemaan yhdessä Lohjan aluetoimikuntien kanssa, jotta ne palvelisivat mahdollisimman hyvin paikallisia asukkaita.

Lohjan Harjun näköalatorni otetaan työstettäväksi tuleville vuosille yhdessä muiden kaupungin suunnitelmien kanssa Harjun kehittämisen osalta. Sama pätee myös Harjun portaiden kunnostamiseen.

Kaupunki tekee edelleen töitä myös rantamaiseman tuomiseksi paremmin esille ja uimarantojen kehittämiseksi ottaen huomioon äänestyksessä esille tulleita toiveita. Liessaaren sillan kunnostaminen, muun muassa valojen osalta, on nyt myös selvityksessä.

Haluamme kiittää kaikkia Lohjan kehittämiseen osallistuneita heidän panoksestaan ja aktiivisuudestaan. Lohjalla on otettu merkittävä askel osallistuvan budjetoinnin saralla. Ensimmäinen kerta osoittautui toimivaksi ja osoitti myös kehityskohtia, joihin keskitymme tulevaisuudessa.


Nyt on aika äänestää – valitse, mihin 20 000 euroa käytetään

Lohjan osallistuva budjetointi on edennyt äänestysvaiheeseen. Jokaisella lohjalaisella on nyt mahdollisuus vaikuttaa kaupungin kehitykseen ja valita 1-3 parasta ehdotusta 30 idean joukosta. Äänestysaika on 12.-21.5.2023.

Äänestysohjeet:

1. Siirry äänestyslomakkeelle tästä linkistä

2. Valitse 1-3 ehdotusta, joita haluat äänestää.

3. Lopussa voit antaa lisätietoja esimerkiksi ehdotuksen sijoituspaikkaan liittyen tai muita huomioita.

4. Muista tallentaa vastauksesi. Saat sähköpostiisi vahvistusviestin, kun vastaus on rekisteröity.

Verkkolomakkeen lisäksi voit äänestää myös paikan päällä Lohjan kirjastoissa.

Kun äänestys on päättynyt, valittu tai valitut kohteet toteutetaan eniten ääniä saaneiden joukosta vuoden 2023 aikana.

Mikä Osbu?

Osallistuvassa budjetoinnissa (Osbu) kehitämme Lohjaa yhdessä lohjalaisten kanssa. Olemme varanneet Lohjan kaupungin vuoden 2023 talousarvioon 20 000 euroa, jonka käytöstä kuntalaiset päättävät. Kuntalaiset saivat tehdä ehdotuksia reilun kahden viikon ajan maaliskuussa. Ehdotusvaiheessa keräsimme yli 200 ideaa kuntalaisilta.

Ideoinnissa tuli ottaa huomioon seuraavat asiat:

  • Kehittämisidea on toteutettavissa vuonna 2023 Lohjan alueella ja sen olisi hyvä hyödyttää tai ilahduttaa mahdollisimman useaa lohjalaista.
  • Kehittämisideoiden arvioinnissa otetaan huomioon myös saavutettavuus, yhdenvertaisuus sekä idean innovatiivisuus.
  • Ideoita voivat jättää yksityiset henkilöt, yhdistykset/yhteisöt sekä yritykset (ei kuitenkaan kaupalliseen tarkoitukseen).
  • Ideoinnissa ei ole ikärajaa ja idean voi jättää myös nimettömänä.
  • Kehittämisidea tulee olla kaupungin toimivallassa sekä säännösten ja lainsäädännön mukaisia. (ei kohdennu esimerkiksi yksityiselle maa-alueelle).
  • Idean on oltava suunnattu voittoa tavoittelemattomaan, yleishyödylliseen tarkoitukseen.
  • Määrärahaa ei voi myöskään käyttää henkilöstörekrytointeihin.
  • Idea ei saa olla voimassa olevan kaavan tai kaupungin tekemien päätösten vastainen.
  • Toteutuminen ei saa lisätä vuosittain toistuvia kustannuksia merkittävästi.
  • Kaupungilla on oikeus muokata ja kehittää ideaa.

Työryhmä kävi läpi ehdotusvaiheen ideat ja valitsi sääntöjen mukaiset jatkoon. Ideoita, joita oli useita samanlaisia, yhdisteltiin kokonaisuuksiksi. Vaikka kaikki ehdotukset eivät tällä kertaa edenneet äänestysvaiheeseen, saimme suuren määrän hyviä ideoita tulevaisuuden kehityskohteita ajatellen. Tiedämme myös, millaisille palveluille on tarvetta ja pyrimme jatkossa kehittämään niitä myös osallistuvan budjetoinnin ulkopuolella.

Kiitos, että osallistut Lohjan kehittämiseen!


Lohjan kaupungin osallistuvan budjetoinnin ensimmäisessä vaiheessa kerättiin noin 230 ehdotusta kaupungin kehittämiseksi

Osallistuvassa budjetoinnissa (Osbu) kehitämme Lohjaa yhdessä lohjalaisten kanssa. Olemme varanneet Lohjan kaupungin vuoden 2023 talousarvioon 20 000 euroa, jonka käytöstä kuntalaiset päättävät. Kuntalaiset saivat tehdä ehdotuksia reilun kahden viikon ajan maaliskuussa.

Kehitysideoita kertyi yhteensä noin 230 kappaletta. Ideat koskivat etenkin uimarantojen ja ulkoilupaikkojen kunnostuksia eri puolilla Lohjaa sekä viihtyvyyden parantamista erityisesti keskustan alueella muun muassa parempien palveluiden ja tapahtumien avulla. Ideoissa korostui halu viettää aikaa enemmän ulkona myös koira- ja leikkipuistojen muodossa. Lisäksi monen toiveissa oli lisätä edullisten liikuntamahdollisuuksien määrää niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin.

Seuraavassa vaiheessa kaupungin johtoryhmä käy ehdotukset läpi ja valitsee toteuttamiskelpoiset ideat julkiseen äänestykseen. Äänestys tapahtuu verkossa, ja tiedotamme siitä erikseen. Kun äänestys on päättynyt, valittu tai valitut kohteet toteutetaan vuoden 2023 aikana. Idean toteuttajana toimii idean ehdottaja tai Lohjan kaupunki.

Henkilörekisteriseloste

Osallistuva budjetointi = Osbu

#OsbuLohja 

 

Aiheeseen liittyvää: