Osallistuva budjetointi

Osallistuvan budjetoinnin äänestys: eniten ääniä keräsi vesiliukumäki Aurlahteen 

Lohjan kaupungin osallistuvan budjetoinnin äänestys on päättynyt. Ääniä annettiin 8.–28.4.2024 yli 2100 kappaletta, mikä on lähes puolet enemmän kuin viime vuonna. Kaupunki kiittää kaikkia aktiivisesta osallistumisesta. 

Lohjan kaupunki järjesti alkuvuoden aikana toista kertaa osallistuvan budjetoinnin. Tänä vuonna budjetoinnin teemana oli lasten ja nuorten hyvinvointi ja vapaa-aika. Äänestysvaiheeseen ehdotuksia eteni 28 kappaletta, joista lohjalaiset saivat valita 1–5 mieleistään vaihtoehtoa. Ääniä saivat jättää kaikki lohjalaiset ja vapaa-ajan asukkaat. Koulu- ja varhaiskasvatusryhmillä oli lisäksi mahdollisuus osallistua äänestykseen ryhmänä. Ryhmänä jätetyt äänet laskettiin ilmoitetun ryhmäkoon mukaan. Äänestämään pystyi myös paperilomakkeella kaupungintalon asiakaspalvelussa ja kirjastoissa. 

Eniten ääniä keräsi vesiliukumäki Aurlahteen. Suuren äänimäärän vuoksi kaupunki on päättänyt korottaa vesiliukumäkeen kohdennettua arvioitua budjettia 20 000 euroon. Näin pyritään varmistamaan mahdollisimman monia eri-ikäisiä lapsia ja nuoria palveleva, turvallinen hankinta. 

Muut äänestyksen kautta toteutukseen etenevät kohteet ovat nuorisotilojen päivitys nuorten näköiseksi (10 000 €), 5–10 Harrastamisen Lohjan mallin kerhoa lisää (15 000 €) sekä vesitaksikokeilu Aurlahti-Ollisaari välillä lapsille ja nuorille maksuttomaksi kesäkaudella (5000 €). 

Haluamme kiittää kaikkia osallistuneita aktiivisesta äänestämisestä ja yhteisestä panoksesta Lohjan kehittämiseen. Vaikka kaikkia ehdotuksia ei voida toteuttaa osallistuvan budjetoinnin kautta, myös muut esiin nousseet ideat ovat arvokkaita, ja niitä pyritään hyödyntämään kaupungin kehittämisessä jatkossa. 

Tutustu tarkempiin äänestystuloksiin.


Äänestä ja vaikuta! – Osallistuva budjetointi on edennyt äänestysvaiheeseen 

Lohjan kaupungin osallistuva budjetointi on edennyt äänestysvaiheeseen. Jokaisella lohjalaisella on nyt mahdollisuus vaikuttaa siihen, mihin 50 000 euroa käytetään. Äänestysaika on 8.–28.4.2024.

Tänä vuonna osallistuvan budjetoinnin teemana on lasten ja nuorten hyvinvointi ja vapaa-aika. Ehdotuksia kerättiin reilut 130 kappaletta. Äänestysvaiheeseen on valittu 28 toteuttamiskelpoista ideaa, joiden joukosta lohjalaiset pääsevät valitsemaan mielestään 1–5 parasta ehdotusta. Ideat koskivat esimerkiksi lasten ja nuorten monipuolisten vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksien kehittämistä, kuten leikkipaikkojen, urheilukenttien ja erilaisten liikuntavälineiden lisäämistä alueilla.  

Äänestäminen tapahtuu verkkolomakkeella. Äänestää voi tarvittaessa myös paperilomakkeella kirjastoissa ja kaupungintalon asiakaspalvelussa. 

Äänestysohjeet:  

 1. Siirry äänestyslomakkeelle tästä linkistä
 1. Valitse 1–5 ehdotusta, joita haluat äänestää.  
 1.  Lopussa voit antaa lisätietoja esimerkiksi ehdotusten sijoituspaikkaan liittyen tai muita huomioita.  
 1. Jätä yhteystietosi. 
 1. Muista tallentaa vastauksesi.  

Kun äänestys on päättynyt, valittu tai valitut kohteet toteutetaan eniten ääniä saaneiden joukosta vuoden 2024 aikana. Idean toteuttajana toimii idean ehdottaja tai Lohjan kaupunki.  

Ehdotusvaiheessa kerättyjä ideoita käsiteltiin ja työstettiin asiantuntijatyöryhmässä, jossa toteuttamiskelpoiset ehdotukset muodostettiin. Työryhmään kuuluu kaupungin työntekijöitä, nuoriso- ja varttivaltuuston jäseniä sekä alueiden johtokunnan toimijoita. Ideat, jotka eivät edenneet äänestykseen olivat suurimmaksi osaksi sellaisia, jotka jo muutenkin kuuluvat kaupungin perustoimintaan, eivät olisi olleet toteuttavissa 50 000 euron budjetilla tai vaativat henkilöstöresursseja. 

Vaikka kaikki ehdotukset eivät voineet edetä äänestysvaiheeseen, saimme paljon arvokkaita ideoita tulevia kehityssuunnitelmia varten. Kiitos siis jokaisesta ideasta!


Osallistuvan budjetoinnin ensimmäisessä vaiheessa kerättiin reilut 130 ideaa

Määräaikaan mennessä saapuneet ehdotukset käsitellään osallistuvan budjetoinnin asiantuntijatyöryhmässä, joka valitsee toteuttamiskelpoiset ehdotukset julkiseen äänestykseen. Työryhmään kuuluu kaupungin työntekijöitä, nuoriso- ja varttivaltuuston jäseniä sekä alueiden johtokunnan toimijoita. Määrärahan avulla voidaan toteuttaa yksi tai useampi idea. Tiedotamme äänestämisestä erikseen. Kiitos vielä kaikille ideoita jättäneille!


Nyt on aika ehdottaa – mitä sinä haluaisit Lohjan lapsille ja nuorille 50 000 eurolla?

Lohjan kaupunki järjestää keväällä 2024 toista kertaa osallistuvan budjetoinnin (Osbu). Tällä kertaa Osbun teemana on lasten ja nuorten hyvinvointi ja vapaa-aika. Ehdotuksia budjetoinnin kohteeksi kerätään 12.2–3.3.2024 välisenä aikana. Keräämme samalla asukkaiden toiveita uusien penkkien sijoittamispaikoista.

Etsimme jälleen lohjalaisilta osallistuvaan budjetointiin ideoita, joiden avulla kehittää Lohjaa entistä elinvoimaisemmaksi ja lapsiystävällisemmäksi kunnaksi. Osallistuvaan budjetointiin on varattu vuoden 2024 talousarviosta 50 000 euroa, ja sen käytöstä päättävät kuntalaiset. Osallistuvan budjetoinnin tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman monelle lohjalaiselle lapselle ja nuorelle yhteisesti jotakin, joka hyödyttää heitä pitkään.

Ideat voivat liittyä kaupungin toimivallan alla oleviin asioihin, esimerkiksi kaupungin ulkoilu- ja liikuntapaikkoihin, katualueisiin, puistoihin, uimarantoihin, kirjastoihin tai nuorille tarkoitettuihin tiloihin. Kyseessä voi olla esimerkiksi jonkin yhteiseen käyttöön tarkoitetun välineistön hankinta, fyysisen kohteen kunnostaminen tai viihtyvyyden lisäämiseen vaikuttava asia. Tutustuthan tarkasti ideoinnin kriteereihin alla.

 • Kehittämisidea on toteutettavissa vuonna 2024 Lohjan alueella 50 000 eurolla.
 • Idean tulee hyödyttää tai ilahduttaa mahdollisimman useaa lohjalaista, erityisesti lapsia ja nuoria.
 • Kehittämisideoiden arvioinnissa otetaan huomioon myös saavutettavuus, yhdenvertaisuus sekä idean innovatiivisuus.
 • Ideoita voivat jättää yksityiset henkilöt, yhdistykset/yhteisöt, koulu- ja varhaiskasvatusryhmät sekä yritykset (ei kuitenkaan kaupalliseen tarkoitukseen).
 • Ideoinnissa ei ole ikärajaa ja idean voi jättää myös nimettömänä.
 • Kehittämisidea tulee olla kaupungin toimivallassa sekä säännösten ja lainsäädännön mukaisia (ei kohdennu esimerkiksi yksityiselle maa-alueelle).
 • Huomioithan ehdotusta laatiessasi, ettei summa riitä esimerkiksi kokonaisten leikkipuistojen rakentamiseen. Olemassa olevia koulujen pihoja ja leikkipuistoja ylläpidetään jatkuvasti, joten määrärahan kohdentaminen niiden uudistamiseen ei ole kannattavaa. Muista myös jo olemassa olevat harrastamisen tukimahdollisuudet Lohjalla.
 • Idean on oltava suunnattu voittoa tavoittelemattomaan, yleishyödylliseen tarkoitukseen.
 • Määrärahaa ei voi käyttää henkilöstörekrytointeihin.
 • Idea ei saa olla voimassa olevan kaavan tai kaupungin tekemien päätösten vastainen.
 • Toteutuminen ei saa lisätä vuosittain toistuvia kustannuksia merkittävästi.
 • Kaupungilla on oikeus muokata ja kehittää ideaa.
 • Kaikki ehdotukset eivät välttämättä etene äänestysvaiheeseen, mutta niitä voidaan hyödyntää myös tulevaisuuden kehityskohteita ajatellen. Ehdotusten avulla tiedämme, millaisille palveluille Lohjalla on tarvetta ja pyrimme jatkossa kehittämään niitä myös osallistuvan budjetoinnin ulkopuolella.

Kuvitellaanpa, että sinulla on taskurahaa. Voit käyttää sitä eri asioihin, kuten karkkiin tai vaikka uuteen leluun. Päätät itse, mihin haluat rahasi käyttää. Mutta jos koko perheelläsi on yhteinen raha käytettävänä, silloin teidän täytyy yhdessä päättää, miten raha käytetään. Pitäisikö se käyttää kenties uimahalliin ja elokuviin menemiseen? Perheenjäsenet voivat ehdottaa omia ideoitaan siitä, miten raha käytettäisiin. Tämän jälkeen kaikki saisivat äänestää omasta mielestään parasta ehdotusta, joka sitten toteutettaisiin.

Osallistuvassa budjetoinnissa on vähän samanlainen ajatus, mutta se tapahtuu koko kaupungin tasolla. Kaikki kaupungin asukkaat saavat ensin ehdottaa ideoita siitä, miten käyttäisivät 50 000 euroa kaupungin toimintaan. Kaupungin toimintaan kuuluvat esimerkiksi tietyt ulkoilu- ja liikuntapaikat, katualueet, puistot, uimarannat, kirjastot ja nuorisotilat. Mieti siis ideoita, jotka liittyvät näihin asioihin jollakin tavalla. Esimerkkejä ideoista ovat hyppytorni uimarannalle, grillauspaikka tai ulkokäyttöiset pingispöydät.

Sellaiset ideat, jotka on mahdollista toteuttaa, etenevät äänestykseen, jossa kaikki kaupungin asukkaat saavat äänestää mielestään parhaita ideoita. Eniten ääniä saaneita ideoita toteutetaan sen mukaan, paljonko niiden toteuttaminen maksaa. Osallistuva budjetointi on siis tapa päättää rahan käytöstä niin, että kaikki saavat osallistua päätöksentekoon.

Kerro meille samalla, missä sinä haluaisit levähtää!

Osallistuvan budjetoinnin lomakkeella pääset samalla kertomaan ideasi myös siitä, mihin Lohjalla sijoitettaisiin uusia penkkejä. Lohjan kaupunki on hankkinut penkkejä 25 kappaletta, ja ne sijoitetaan kaupungin asukkaiden toivomille paikoille.

Ehdotuksia voi jättää verkkolomakkeella täällä (Lomake suljettu)

Kerro meille, miten sinä hyödyntäisit lohjalaisille lapsille ja nuorille kohdennetun 50 000 euron budjetin. Voit jättää ehdotuksen tarvittaessa paperisena kirjastoissa ja kaupungintalon asiakaspalvelussa 3.3.2024 asti.

Ehdotuksia jättäneiden kesken arvotaan vapaalippuja Tytyrin Elämyskaivokselle ja Neidonkeitaalle sekä Lohja700-tuotteita. Arvontaan voi osallistua jättämällä yhteystiedot lomakkeen lopussa.

Kiitos, että osallistut Lohjan kehittämiseen!

Henkilörekisteriseloste

Heräsikö sinulla kysyttävää?

Lohjan kaupungin viestintä vastaa osallistuvaan budjetointiin liittyviin kysymyksiin mielellään sähköpostitse osoitteessa viestinta@lohja.fi.

Osallistuva budjetointi = Osbu

#OsbuLohja


Arvontasäännöt

Arvonnassa valitaan kolme voittajaa, jotka saavat kukin kaksi vapaalippua Tytyrin Elämyskaivokseen sekä Neidonkeitaan uimahalliin. Voittajat saavat myös Lohja700-lahjakassit.

Arvonta on käynnissä 12.2.–3.3.2024. Arvonta suoritetaan 4.3.2024. Mikäli voittajia ei tavoiteta kahden viikon aikana, Lohjan kaupunki voi arpoa uudet voittajat.

 

Aiheeseen liittyvää: