Ympäristölupa­päätökset

Tälle sivulle on koottu nähtäville Lohjan ympäristönsuojeluviranomaisen ja Etelä-Suomen Aluehallintoviraston tekemät lohjalaisten yritysten ympäristölupapäätökset vuodesta 2008 alkaen.


 


Päätökset tulevat lainvoimaisiksi yleensä 30 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaantipäivästä, ellei päätöksestä ole valitettu. Päätösten lainvoimaisuutta voi tiedustella päätöksen tehneeltä lupaviranomaiselta.

2023

 
HAKIJA TOIMINTA PÄÄTÖS LUPARATKAISU
MJS Kone Oy Muijalan kierrätystermínaali;
Muijala, Muilankatu
Lohjan kaupunkikehityslautakunnan  lupajaosto 16.3.2023 § 36 Muijalan kierrätysterminaalin luparatkaisu 22.3.2023

2022

 
HAKIJA TOIMINTA PÄÄTÖS LUPARATKAISU
Lohjan Energiahuolto Oy Loher Riikuntien lämpökeskuksen luvan  rauettaminen;
Kokkila, Riikuntie.
Lohjan kaupunkisuunnittelulautakunnan lupajaosto 8.12.2022 § 112
Lohjan Energiahuolto Oy Loher Holmankujan lämpökeskuksen  ympäristöluvan rauettaminen;
Ojamo, Holmankuja 4
Lohjan kaupunkisuunnittelulautakunnan lupajaosto 8.12.2022 § 111
Sappi Finland Operations Oy Kirkniemen paperitehtaan ympäristöluvan lupamääräyksen 2A mukainen selvitys,
Pikkukyläntie 8, Kukkumäki, Osuniemi
EteläSuomen aluehallintovirasto AVI 2.11.2022 Luparatkaisu 329/2022 

 

Sappi Finland Operations Oy Kirkniemen paperitehdas,
Pikkukyläntie 8, Kukkumäki, Osumiemi
Etelä-Suomen aluehallintovirasto AVI 21.10.2022 Luparatkaisu 315/2022
Enerkon Ympäristöpalvelut Oy Pusulan jätteiden kierrätyslaitos,
Seterinkulmantie 44, Karisjärvi
Etelä-Suomen aluehallintovirasto AVI 29.6.2022 Luparatkaisu 202/2022  
-EI LAINVOIMAINEN
Nordkalk Oy Ab Tytyrin kalkkitehdas, kalkkikivikaivos ja louhostäyttö
Tytyrinkatu, Pappila
Etelä-Suomen aluehallintovirasto AVI 1.6.2022 Luparatkaisu 162/2022
Gasum Oy Lohjan biokaasulaitos;
Munkkaanmäki 51, Ventelä
Etelä-Suomen aluehallintovirasto AVI 24.3.2022 Luparatkaisu 97/2022
Kalle Mäkinen Eläinsuojan ympäristöluvan rauettaminen;
Immula
Lohjan kaupunkisuunnittelulautakunnan lupajaosto 20.1.2022 § 6
Lohjan Eläintuhkaus Oy Lemmikkieläintuhkaamon ympäristöluvan rauettaminen;
Maksjoki
Lohjan kaupunkisuunnittelulautakunnan lupajaosto 20.1.2022 § 5

2021

 
HAKIJA TOIMINTA PÄÄTÖS LUPARATKAISU
Rosk´n Roll Oy Ab Munkkaan jätekeskuksen kaatopaikan täyttöalueiden I ja III sulkeminen;
Munkkaanmäki 51, Ventelä, Immula ja Laakspohja
Etelä-suomen aluehallintovirasto AVI 16.12.2021 Luparatkaisu 407/2021
Sappi Finland Operations Oy Kirkniemen voimalaitos, kattillan K4 toiminnan muuttaminen;
Pikkukyläntie 8, Jönsböle
Etelä-Suomen aluehallintovirasto AVI 9.12.2021 Luparatkaisu 387/2021
Sarita Manni ja Jari Yli-Väärälä Kanala;
Alasinkuja 54, Hyönölä
Lohjan kaupunkisuunnittelulautakunnan lupajaosto 2.12.2021 § 47
Helsingin Metallipurkaus Oy Metalliromun kierrätys;
Vanha Turuntie 873, Hevoshaka
Etelä-suomen aluehalllintovirasto AVI 5.11.2021 Luparatkaisu 335/2021
Lohjan kaupunki Teutarin kaatopaikan kunnostaminen;
Isoteutari
Etelä-Suomen aluehallintovirasto AVI 24.8.2021 Luparatkaisu 245/2021
Cembrit Producton Oy Kuitusementtilevytehdas;
Mineraalintie 1, Muijala
Lohjan vetovoimalautakunnan lupajaosto 14.6.2021 § 62 Luvan muutos,
Luparatkaisu 22.6.2021
Arto Hiidensalo Lihakarjanavetan ympäristöluvan rauettaminen;
Hirvijoki
Lohjan vetovoimalautakunnan lupajaosto 14.6.2021 § 58
Rosk´n Roll Oy Ab Munkkaan jätekeskus;
Munkkaanmäki 51, Laakspohja
Etelä-Suomen aluehallintovirasto AVI 12.4.2021 Luparatkaisu 97/2021
Heikki ja Seija Lehtonen Sikalatoiminnan ympäristöluvan rauettaminen;
Millola
Lohjan vetovoimalautakunnan lupajaosto 15.2.2021 § 19
Huotoasema Sohlman Oy Huoltoasema, Shell-Virkkala;
Kirkonkylä, VirkkalantieHuoltoaseman ympäristöluvan rauettaminen
Lohjan vetovoimalautakunnan lupajaosto 15.2.2021 § 20 

Lohjan vetovoimalautakunnan lupajaosto 10.12.2020 § 109

Rekisteröinti

 

Big Bore Club ry Ampumarata;
Kirkniemi (Risten)
Lohjan vetovoimalautakunnan lupajaosto 18.1.2021 § 7 

 

 

Ristenin ampumaradan ilmoituspäätös 25.1.2021 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 9.2.2022

Maanrakennus Remander ky Rajakorven maankaatopaikka;
Minkkimäentie, Veijola
Lohjan vetovoimalautakunnan lupajaosto 18.1.2021 § 5 Rajakorven maankaatopaikan luparatkaisu 25.1.2021
Suunnitelmapiirrokset

2020

 
HAKIJA TOIMINTA PÄÄTÖS LUPARATKAISU
Lohjan Energiahuolto Oy Virkkalan lämpökeskus;
Tynninharjuntie 12, Kirkonkylä
Lohjan vetovoimalautakunnan lupajaosto 10.12.2020 § 107 Rekisteröinti
Juhana Salmenpohja, perustettavan yhtiön lukuun Pitkämäen toiminta-alueen maankaatopaikka;
Leppäkorventie 110, Sierla
Lohjan vetovoimalautakunnan lupajaosto 10.12.2020 § 110 Pitkämänen maankaatopaikan luparatkaisu 16.12.2020 
suunnitelma piirrokset
Kuljetus Sundell Oy Kantomäen maankaatopaikka;
Hyrsyläntausta 571, Hyrsylä
Lohjan vetovoimalautakunnan lupajaosto 12.11.2020 § 92 Kantomäen maankaatopaikan luparatkaisu 19.11.2020
asemapiirros
Peab Industri Oy Muijalan asfalttiasema;
Pysäkkitie 14, Nummenkylä
Lohjan vetovoimalautakunnan lupajaosto 20.8.2020 § 66

 

Asfalttiaseman luparatkaisu 21.8.2020

Vaasan hallinto-oikeus 9.9.2022

Gasum Oy Biokaasulaitos;
Munkkaanmäki 51, Ventelä
Etelä-Suomen aluehallintovirasto AVI 10.7.2020 Luparatkaisu 278/2020
Rosk´n roll Oy Ab Kalliokiviaineksen murskaus,
Munkkaan jätekeskus, Munkkaanmäki 51, Ventelä
Lohjan vetovoimalautakunnan lupajaosto 23.4.2020 § 35 Kalliokiviaineksen murskauksen luparatkaisu 29.4.2020
Neste Markkinointi Oy Neste Express ja Neste Truck Lohja Perttilän automaattiasema,
Lohjanharjuntie 998, Immula
Lohjan vetovoimalautakunnan lupajaosto 26.3.2020 § 22 Jakeluaseman luparatkaisu 1.4.2020
Seppo Mannerkoski Nautakasvattamo,
Sitarla
Lohjan vetovoimalautakunnan lupajaosto 27.2.2020 § 15 Ilmoitusmenettelyn luparatkaisu 5.3.2020

2019

 
HAKIJA TOIMINTA PÄÄTÖS LUPARATKAISU
Seepee-Kiinteistöt Oy Neste Oil Vihti Myllylammen jakeluasema ja Truck-asema,
Hiidenmänentie 268, Nummenkylä
Lohjan vetovoimalautakunnan lupajaosto 10.10.2019 § 77 Rekisteröinti
Rosk´n Roll Oy Ab Munkkaan jätekeskus,
Ventelä
Etelä-suomen aluehallintovirasto AVI 24.6.2019 Luparatkaisu 242/2019
Laakspohjan kartanon talli Lempolan louhinta-alue,
Laakspohja
Lohjan vetovoimalautakunnan lupajaosto 13.6.2019 § 54 Lempolan louhinta luparatkaisu 25.6.2019 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 21/73/3
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 21/74/3

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO ABC jakeluasema,
Hossanmäentie 1, Routio
Lohjan vetovoimalautakunnan lupajaosto 28.2.2019 § 21 Rekisteröinti
St1 Oy Koisjärven automaattiasema
Somerontie 10, Koisjärvi
Lohjan vetovoimalautakunnan lupajaosto 28.2.2019 § 20 Rekisteröinti

2018

 
HAKIJA TOIMINTA PÄÄTÖS LUPARATKAISU
Nordkalk Oy Ab Tytyrin kalkkitehdas, kalkkikivikaivos ja louhostäyttö
Tytyrinkatu, Pappila
Etelä-Suomen aluehallintovirasto AVI 21.12.2018

 

Luparatkaisu 287/2018/1 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 8.7.2020

St1 Oy Shell TS Lohja Karnaisen jakeluasema,
Hossanmäentie 1, Routio, Karnainen
Lohjan vetovoimalautakunnan lupajaosto 20.12.2018
§ 89
Rekisteröinti
Nordkalk Oy Ab Tytyrin kalkkitehdas, kalkkikivikaivos ja louhostäyttö
Tytyrinkatu, Pappila
Etelä-Suomen aluehallintovirasto AVI 8.11.2018 Luparatkaisu 228/2018/1
Kalle Saukkolin Eläinsuoja, Nautakasvattamo, Hyrsylä Lohjan vetovoimalautakunnan lupajaosto 30.8.2018 § 54 Luparatkaisu 7.9.2018
Skanska Infra Oy Ratametsän maankaatopaikka,
Muijala, Nummenkylä
Etelä-Suomen aluehallintovirasto AVI 13.8.2018 Luparatkaisu 136/2018/1, 137/2018/1
Rosk´n Roll Oy Ab Munkkaan jätekeskus,
Munkkaanmäki 51, Ventelä, Laakspohja
Etelä-Suomen aluehallintovirasto AVI 1.4.2018 Luparatkaisu 54/2018/1

2017

 
HAKIJA TOIMINTA PÄÄTÖS LUPARATKAISU
Neste Markkinointi Oy Neste Express Lohja Virkkala, jakeluasema;
Lappersintie 1229, Kittilä
Lohjan vetovoimalautakunnan lupajaosto 23.8.2017 § 10 Rekisteröinti
Lohjan Eläintuhkaus Oy Lemmikkieläintuhkaamo/ -polttolaitos;
Siirtoväentie 7 C, Maksjoki
Lohjan vetovoimalautakunnan lupajaosto 23.8.2017 § 11 Lemmikkieläintuhkaamon luparatkaisu 31.8.2017
Destia Oy Kallion louhinta ja louheen murskaus;
Kirkniemi
Lohjan vetovoimalautakunnan lupajaosto 23.8.2017 § 7 Destia luparatkaisu 31.8.2017
Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskuksen Liikenne- ja infrastruktuurivastuualue Kallion louhinta ja louheen murskaus;
Kirkniemi
Lohjan vetovoimalautakunnan lupajaosto 23.8.2017 § 6 ELY-keskuksen
luparatkaisu 31.8.2017
Balticdesign and Construction Oü Hupikumpu Oy:n huvittelualuetoiminnan ympäristöluvan rauettaminen;
Lohjantaipale
Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 20.4.2017 § 33
Hannu ja Anne Sinkkonen Sikalatoiminnan ympäristöluvan rauettaminen;
Suomela
Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 16.3.2017 § 19
Timo Laakso ja Heidi Trebs-Laakso Sikalatoiminnan ympäristöluvan reuettaminen;
Maskila
Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 16.3.2017 § 18
Constructor Finland Oy Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus laitoksen ympäristöluvan rauettaminen;
Pappilankorpi
Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 16.3.2017 § 17
Sappi Finland Operations Oy Paperitehdas;
Pikkukyläntie 8, Kukkumäki, Osuniemi
Etelä-Suomen aluehallintovirasto AVI 27.2.2017 Luparatkaisu 52/2017/1

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 28.2.2019 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 2.4.2020

Jari Eeva Sikalatoiminnan ympäristöluvan rauettaminen;
Kouvola
Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 16.2.2017 § 11
Unto Forsgren  Sikalatoiminnan ympäristöluvan rauettaminen; Suomela Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 19.1.2017 § 4

2016

 
HAKIJA TOIMINTA PÄÄTÖS LUPARATKAISU
Pekka Uusitalo Sikalatoiminnan ympäristöluvan rauettaminen;
Kaukela
Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 15.12.2016 § 110
Lohjan Energiahuolto Oy Lämpökeskus;
Antinkatu, Ojamonkangas
Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 24.11.2016 § 100 Antinkadun lämpölaitoksen luparatkaisu 1.12.2016
Rudus Oy Soran murskauslaitos;
Gerknäs, Kirkniemi
Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 27.10.2016 § 89 Rudus luparatkaisu 3.11.2016
Lohjan Energiahuolto Loher Oy Lämpökeskus;
Holmankuja, Ojamo
Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 27.10.2016 § 90 Holmankujan lämpölaitoksen luparatkaisu 3.11.2016
Gasum Biotehdas Oy Biokaasulaitos;
Munkkaan jätekeskus, Munkkanmäki 51, Ventelä
Etelä-Suomen aluehallintovirasto AVI 30.9.2016 Luparatkaisu 242/2016/1
Huoltoasema Aalto Oy St1 Lohja Virkkala, jakeluasema;
Hankoniementie 546, Kirkonkylä, Kittilä
Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 21.9.2016 § 83 Rekisteröinti
Destia Oy Asfalttiasema;
Ristenin kallioalue, Kirkniemi
Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 21.9.2016 § 81 Rekisteröinti
Neste Markkinointi Oy Neste D-asema, jakeluasema;
Nummenkylä
Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 21.9.2016 § 80 Neste D-asema luparatkaisu 29.9.2016
Cembrit Production Oy Kuitusementtilevytehdas;
Mineraalintie 1, Nummenkylä, Muijala
Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 16.6.2016 § 56 Cembrit luparatkaisu 23.6.2016
Virkkalan Lämpö Oy Lämpökeskus;
Tynninharjuntie 12, Kirkonkylä
Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 16.6.2016 § 54 Virkkalan lämmön luparatkaisu 23.6.2016
Oy Pumppulohja Ab Ohutlevytuotteiden valmistus ja mekaanisen ja sähkömekaanisen kokoonpanon suorittamista sekä tuotteiden pintakäsittelyä;
Laatutie 4, Mäntsälä
Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 16.6.2016 § 52 Pumppulohja luparatkaisu 23.6.2016
Big Bore Club ry Ampumaratatoiminnan ympäristöluvan rauettaminen;
Keräkankare, Hattula
Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 16.6.2016 § 51 Vaasan hallinto-oikeuden päätös 23.11.2017
Lohjan kaupunki Harjun kaatopaikan kunnostaminen,
Lohjanharjuntie 240, Neitsytlinna
Etelä-Suomen aluehallintovirasto AVI 8.4.2016 Luparatkaisu 83/2016/1
Rosk´n Roll Oy Ab Munkkaan jätekeskus, biohajoavan ja muun orgaanista ainesta sisältävän jätteen sijoittamiseksi kaatopaikalle.
Munkkaanmäki 51, Ventelä, Laakspohja, Immula
Etelä-Suomen aluehallintovirasto AVI 24.3.2016 Luparatkaisu nro 67/2016/1
Sillin Talli ky St1 Saukkola, jakeluasema,
Tavolantie 1019, Saukkola
Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 17.3.2016 § 28 St1 Saukkola luparatkaisu 24.3.2016
Stena Recycling Oy Pusulan kierrätyslaitos, Seterinkulmantie 44, Karisjärvi Etelä-Suomen aluehallintovirasto AVI 3.3.2016 Luparatkaisu nro 46/2016/1
Neste Markkinointi Oy Neste Oil Express ja Neste Oil Truck Lohja Perttilä, jakeluasema
Lohjanharjuntie 998, Immula
Lohjan Ympäristö- ja rakennuslautakunta 18.2.2016 § 11 Neste Perttilän luparatkaisu 25.2.2016;

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 16.10.2017;

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 6.4.2018

2015

 
HAKIJA TOIMINTA PÄÄTÖS LUPARATKAISU
Rosk´n Roll Oy Ab Karjalohjan jäteasema,
Sammatintie 330, Härjänvatsa
Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 10.12.2015 § 107 Karjalohjan jäteaseman luparatkaisu 16.12.2015
Neste Markkinointi Oy Neste Truck Virkkala, jakeluasema,
Lappersintie 1229, Kittilä
Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 19.11.2015 § 97 Rekisteröinti
Oy Pohjolanliikenne Ab Linja-autovarikko,
Hemmolankatu 7, Pappilankorpi
Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 19.11.2015 § 96 Pohjolanliikenne luparatkaisu 25.11.2015
Rudus Oy Valmisbetonitehdas,
Lohjanharjuntie 930, Immula
Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 24.9.2015 § 89 Rudus Oy:n luparatkaisu 30.9.2015
Remander Oy Mullan käsittelyn ympäristöluvan rauettaminen, Pitkäkatu, Veijola. Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 27.8.2015 § 76
Kuljetus Risto Sydänmaa Oy Mullan käsittelyn ympäristöluvan rauettaminen,
Metsäkorventie 24, Immula.
Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 27.8.2015 § 75
Oy Lindström Consulting Ab Hammaslääkäritoiminnan jätteiden käsittely ja varastointi,
Teollisuuskatu 2 B, Pappilankorpi
Etelä-Suomen Aluehallintovirasto AVI 12.8.2015 Luparatkaisu nro 189/2015/1
Rosk´n Roll Oy Ab Munkkaan jätekeskus, pohjarakenteiden rakentaminen,
Munkkaanmäki 51, Ventelä, Laakspohja
Etelä-Suomen Aluehallintovirasto AVI 3.7.2015;
Etelä-Suomen Aluehallintovirasto AVI 18.4.2018
Luparatkaisu nro 169/2015/1;

Vaasan hallinto-oikeus 16.11.2017;

Luparatkaisu nro 54/2018/1

Mondi Lohja Oy Lämpölaitos,
Kiviniemenkatu 5, Pitkäniemi
Etelä-Suomen Aluehallintovirasto AVI 1.7.2015 Luparatkaisu nro 163/2015/1
Millolan tila Eläinsuoja, navetta,
Millola
Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 16.6.2015 Millolan luparatkaisu 22.6.2015
Oy Teboil Ab Polttonesteiden jakeluasema,
Ojamonharjuntie 65, Vappula
Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 23.4.2015 § 41 Teboilin luparatkaisu 29.4.2015
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO Polttonesteiden jakeluasema,
Maksjoentie 9, Vappula
Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 19.3.2015 § 25 Ympäristöluvan peruuttamisen ratkaisu 25.3.2015;

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 30.8.2017;

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 22.3.2018

Sappi Finland Operations Oy Kirkniemen voimalaitoksen uuden kattilan toiminta sekä
toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta;
Kirkniemen tehdas, Jönsböle
Etelä-Suomen Aluehallintovirasto
AVI 22.1.2015
Luparatkaisu nro 17/2015/1

2014

 

HAKIJA

TOIMINTA PÄÄTÖS

LUPARATKAISU

Rudus Oy Valmisbetoiniasema;
Hemmolankatu 25, Moisio
Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 § 122 Luparatkaisu Rudus Oy 17.12.2014
Jaakko Illi Kiven, soran ja hiekan rouhinta ja murskaus;
Alhonsora, Tavola
Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 20.11.2014 § 113 Luparatkaisu Jaakko Illi 26.11.2014;

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 10.6.2016;

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 17.5.2017

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Lohjan sairaalan lämpölaitos;
Sairaalatie 8, Vappula
Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 23.10.2014 § 95;

Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 21.8.2014 § 69

Rekisteröinti;

Luvan rauettaminen

Lohjan Energiahuolto Oy Loher Roution lämpölaitos;
Salmenmäentie 22, Routio
Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 23.10.2014 § 94;

Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 21.8.2014 § 68

Rekisteröinti;

Luvan rauettaminen

Lohjan Energiahuolto Oy Loher Tytyrin vara- ja huippulämpölaitos;
Tytyrinkatu 7, Pappila
Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 21.8.2014 § 67;

Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 17.6.2014 § 56

Rekisteröinti;

Luvan rauettaminen

St1 Oy Polttonesteen jakeluasema;
Holmankuja 2, Ojamo
Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 24.4.2014 § 37 Rekisteröinti
KH-Pihatyö Oy Kierrätyskelpoisen haravointijätteen välivarastointi ja jatkojalostus;
Lövkulla 50, Lieviö
Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 24.4.2014 § 36 Luparatkaisu KH-Pihatyöt 2.5.2014
Tapani Saukkolin Eläinsuoja, navetta;
Hyrsylä
Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 20.3.2014 § 25 Luparatkaisu Saukkolin 27.3.2014

2013

 
HAKIJA TOIMINTA PÄÄTÖS LUPARATKAISU
Enics Finland Oy Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus;
Gunnarlankatu 5, Gunnarla
Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 18.12.2013 § 112 Luparatkaisu Enics 3.1.2014
Suomen Ilotulitus Oy Ilotulitteiden laadunvalvonta-, testaus-, koekäyttö-, koulutus- ja esittelytoiminta;
Rakettikaati 40, Kirkniemi
Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 18.12.2013 § 111 Luparatkaisu Suomen Ilotulitus 3.1.2014
Lehmijärven Romu ja Rauta Oy Romuliike;
Kydönpellontie 66 A, Lehmijärvi
Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 28.11.2013 § 100 Luparatkaisu Lehmijärvi 4.12.2013
Jouni Auvinen Maidontuotantotila;
Osuniemi 106, Osuniemi
Etelä-Suomen aluehallintovirasto AVI 14.11.2013 Luparatkaisu No 229/2013/1
Lemminkäinen Infra Oy Lohjan asfalttiasema;
Nummenkylä
Etelä-Suomen aluehallintovirasto AVI 21.10.2013 Luparatkaisu No 204/2013/1
Maanrakennus Remander ky Maankaatopaikka; Veijola Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 30.9.2013 § 84 Luparatkaisu Remander 2.10.2013
Hyrles Oy Metallien pintakäsittelylaitos;
Takasenkatu 48, Pappilankorpi
Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 30.9.2013 § 83 Luparatkaisu Hyrles 2.10.2013
Nurmi Hydraulics Oy Hydraulisylintereiden valmistus, ympäristöluvassa edellytetyn määräajan pidentäminen; Pusulantie 1080, Ikkala Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 27.6.2013 § 61 Luparatkaisu Nurmi 3.7.2013
Constructor Finland Oy Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus; Kasteninkatu 1, Pappilankorpi Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 30.5.2013 § 53 Luparatkaisu Constructor, 5.6.2013
Teija Mesimäki Oy Neste Pusula, polttonesteen jakeluasema; Lehtolantie 1, Pusula Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 2.5.2013 § 38 Rekisteröinti
Lohjan Seudun Moottorikerho ry Motocross-rata;
Veijola
Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 2.5.2013 § 37 Luparatkaisu Motocross-rata 8.5.2013
Lohjan Energiahuolto Oy Loher Lämpölaitos;
Antikatu 5, Ojamonkangas
Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 21.3.2013 § 24 Luparatkaisu Antinkadun lämpölaitos 27.3.2013
Lohjan kaupunki, Vesi- ja viemärilaitos Jätevedenpuhdistamo;
Kotkantie 12, Pitkäniemi
Etelä-Suomen aluehallintovirasto AVI 22.3.2013 Luparatkaisu No 67/2013/2
Lohjan kaupunki, Vesi- ja viemärilaitos Jätevedenpuhdistamo;
Kirkniemen kartano 15, Kukkumäki
Etelä-Suomen aluehallintovirasto AVI 22.3.2013 Luparatkaisu No 68/2013/2
Lehtonen Heikki ja Seija Eläinsuoja, sikala;
444-535-1-16, Millola
Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 28.2.2013 § 16 Luparatkaisu Lehtosen sikala 7.3.2013
Peltomaa Lohjan Puhtaanapito Ky Jätteiden lajitteluasema; Teollisuuskatu 9, Pappilankorpi Etelä-Suomen aluehallintovirasto AVI 18.2.2013 Luparatkaisu No 44/2013/1
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO Polttonesteen jakeluasema;
Tytyrinkatu 4, Hiidensalmi
Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 31.1.2013 § 9 Rekisteröinti

2012

 
HAKIJA TOIMINTA PÄÄTÖS LUPARATKAISU
Lohjan Energiahuolto Oy Energian tuotantolaitos;
Holmankujan lämpökeskus
Holmankuja, Ojamo
Lohjan ympäristölautakunta 19.12.2012 § 246 Luparatkaisu Holmankujan lämpökeskus 27.12.2012
Lohjan kaupunki, Kaupunkisuunnittelukeskus Puhtaiden maiden välivarasto;
Suitiantie, Moisio
Lohjan ympäristölautakunta 19.12.2012 § 245 Luparatkaisu Suitiantien välivarasto 27.12.2012
Pusulan Sora ja Murske Oy Soralajikkeiden murskaus ja varastointi; Kärköläntie 1, Karisjärvi Nummi-Pusulan ympäristölautakunta 18.12.2012 § 101 Luparatkaisu Pusulan sora ja murske 3.1.2013;

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 18.6.2015

Keski-Lohjan Pesula Tmi Vesi- ja kemiallinen pesula;
Takasenkatu 30, Keskilohja
Lohjan ympäristölautakunta 11.10.2012 § 196 Luparatkaisu Keski-Lohjan pesula 18.10.2012
Uudenmaan kuljetus Oy Nylands Transport Ab Kallion louhinta ja soran murskaus; Uron  ja Langin tuotantoalue, Hyrsylä Nummi-Pusulan ympäristölautakunta 9.10.2012 § 72 Luparatkaisu Uudenmaan kuljetus 19.10.2012
Rosk´n Roll Oy Ab Munkkaan jätekeskus;
Munkkaanmäki 51, Ventelä
Etelä-Suomen
aluehallintovirasto AVI 27.7.2012
Luparatkaisu No 122/2012/1
Helsingin Metallipurkaus Oy Teollisuuden kierrätyskeskus;
Vanha Turuntie 873, Lieviö
Etelä-Suomen
aluehallintovirasto AVI 20.6.2012
Luparatkaisu No 109/2012/1
Destia Oy Soralajikkeiden murskaus ja varastointi; Hauhula Nummi-Pusulan ympäristölautakunta 15.5.2012 § 40 Luparatkaisu Destia 30.5.2012
Lohjan Lauttaravintola Oy Kaljaasi Kahvila-ravintola;
Lohjanjärvi, nk. Tehtaanlahti, Kirkonkýlä
Lohjan ympäristölautakunta
12.4.2012 § 73
Luparatkaisu Kaljaasi 19.4.2012
Juhana Salmenpohja Kallion louhinta ja louheen murskaus; Pitkämäen louhosalue, Sierla Nummi-Pusulan ympäristölautakunta 13.3.2012 § 21 Luparatkaisu salmenpohja 23.3.2012;

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 30.1.2014;

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 16.6.2015

FT-Transport Oy Ab Soralajikkeiden murskaus ja varastointi;
Karjalohja, Lönnhammar
Karjalohjan kunnan ympäristölautakunta 6.3.2012 § 18 Luparatkaisu FT-Transport 23.3.2012
Oy Ingvald Lindberg Ab Soralajikkeiden murskaus ja varastointi; Ojakummun ottoalue, Hauhula Nummi-Pusulan ympäristölautakunta 14.2.2012 § 11 Luparatkaisu Ingvald Lindberg 24.2.2012
Kari Sohlman Ky Polttonesteiden jakeluasema; Virkkalantie 5, Kirkonkylä Lohjan ympäristölautakunta 16.2.2012 § 25 Luparatkaisu Shell Virkkala 23.2.2012

 

2011

 
HAKIJA TOIMINTA PÄÄTÖS LUPARATKAISU
Nurmi Hydraulics Oy Hydraulisylintereiden valmistus; Pusulantie 1080, Ikkala Nummi-Pusulan ympäristölautakunta 8.11.2011 § 81;

Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 27.6.2013 § 61

Luparatkaisu Nurmi 18.11.2013;

Luparatkaisu jatkoaika 3.7.2013

Nordkalk Oy Ab, Tytyrin kalkkitehdas Kalkkikikivikaivos ja louhostäyttö;
Tytyrinkatu, Pappila
Etelä-Suomen aluehallintovirasto AVI 27.4.2015;

Etelä-Suomen aluehallintovirasto AVI 21.10.2011

Tarkistettu luparatkaisu No 108/2015/1;

Luparatkaisu No 120/2011/1;

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 14.10.2013

Mahogany Oy Viilutehdas;
Kiviniemenkatu 4, Pitkäniemi
Etelä-Suomen aluehallintovirasto AVI 19.10.2011 Luparatkaisu No 113/2011/1
Irmeli Koivisto Soralajikkeiden murskaus ja varastointi; Rautakorven tila, Ahonpää Nummi-Pusulan ympäristölautakunta 20.9.2011 § 67 Luparatkaisu Koivisto 30.9.2011;

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 18.1.2013

Lemminkäinen Infra Oy Kiviainesten murskaus ja varastonti, soralajikkeiden murskaus; Soranummen soranottoalue, Hauhula Nummi-Pusulan ympäristölautakunta 16.8.2011 § 64 Luparatkaisu Lemminkäinen 26.8.2011
Peab Industri Oy / MBR Betoniasema;
Pysäkkitie 12, Nummenkylä
Lohjan ympäristölautakunta 19.5.2011 § 110 Luparatkaisu MBR Lohjan betoniasema 26.5.2011
Destia Oy, Kiviaines Louhinta, murskaus ja asfalttiasema;
Ristenintie, Kirkniemi
Lohjan ympäristölautakunta 19.5.2011 § 109 Luparatkaisu Ristenin louhinta 26.5.2011
Arto Hiidensalo Lihakarjanavetta;
Hirvijoentie 328, Hirvijoki
Nummi-Pusulan ympäristölautakunta 10.5.2011 § 35 Luparatkaisu Lihakarjanavetta 18.5.2011
Metsäliitto Osuuskunta Puuteollisuus Uuden lämpölaitoksen toiminta; Tehtaankatu 1, Pitkäniemi Etelä-Suomen aluehallintovirasto AVI 2.5.2011 Luparatkaisu No 24/2011/1;

Korjaukset luparatkaisuun;

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 18.1.2012;

Oy Teboil Ab Jakeluasema Teboil Express Tynninharju;
Ojamonharjuntie 65,
Vappulan kylä
Lohjan ympäristölautakunta 17.3.2011 § 57;

Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 19.3.2015 § 26, lopettamista koskevat määräykset

Luparatkaisu Teboil Express 24.3.2011;

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 29.2.2012;

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 9.10.2013;

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 30.8.2017;

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 20.2.2018

2010

 
HAKIJA TOIMINTA PÄÄTÖS LUPARATKAISU
Lassila & Tikanoja Oyj Teutarin kaatopaikka; Vähäteutarintie, Isoteutari Etelä-Suomen aluehallintovirasto AVI
21.12.2010
Luparatkaisu No 98/2010/2;

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 5.4.2012

Huhtasaaren Ratsutalli Ratsutalli, Paavola;
Huhtasaari
Etelä-Suomen aluehallintovirasto AVI
15.12.2010
Luparatkaisu No 78/2010/3
Lemminkäinen Rakennustuotteet Oy, Lohjan kateainetehdas Kateainetehdas Lohja;
Puistokatu 25-27, Keskilohja
Lohjan ympäristölautakunta 17.6.2010 § 128 Luparatkaisu Lemminkäinen, kateainetehdas 24.6.2010
Arto ja Raija Ventomaa Eläinsuoja, munituskanala;
Ikkalantie 188, Suomela
Nummi-Pusulan ympäristölautakunta 11.5.2010 § 46 Luparatkaisu Eläinsuoja, 19.5.2010
Lassila & Tikanoja Oyj Pilaantuneiden maiden käsittelykeskus; Louhosmäki, Kirkniemi Etelä-Suomen aluehallintovirasto AVI
3.3.2010
Luparatkaisu No 3/2010/2
Lemminkäinen Infra Oy Asfalttiasema; Pysäkkitie 14, Muijala Etelä-Suomen aluehallintovirasto AVI
19.2.2010
Luparatkaisu No 1/2010/2

2009

 
HAKIJA                    TOIMINTA PÄÄTÖS LUPARATKAISU
Scanbet Oy Valmisbetoniasema ja betoinituotetahdas;
Raspiikkijuja 17, Muijala
Lohjan ympäristölautakunta 17.12.2009 § 224 Luparatkaisu Scanbet Oy 28.12.2009
Lohjan kaupunki Ojamonkankaan kaatopaikan kunnostaminen;
Lempinkatu, Ojamo
Uudenmaan ympäristökeskus
10.9.2009
Luparatkaisu No YS 1092

2008

 
HAKIJA TOIMINTA PÄÄTÖS LUPARATKAISU
Metsäliitto Osuuskunta Kertopuutehdas;
Tehtaankatu 1, Pitkäniemi
Uudenmaan ympäristökeskus
19.12.2008
Lupararkaisu No YS
1779;Vaasan hallinto-oikeuden päätös 16.9.2010;Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 3.10.2012
Big Bore Club ry Ampumarata;
Keräkankare, Hattula
Nummi-Pusulan ympäristölautakunta 21.10.2008 § 107 Luparatkaisu Big Bore 28.10.2008
Lohjan Riistanhoitoyhdistys ry Ampumarata;
Ristenintie, Kirkniemi
Lohjan ympäristölautakunta 26.6.2008 § 139 Luparatkaisu Riistanhoitoyhdistys Annettu 2.7.2008