Duoraitiojunaselvitys

Lohjan kaupunki ja Vihdin kunta ovat laatineet yhteisen duoraitiojunaselvityksen. Duoraitiojunaliikenne on Suomessa uusi liikennemuoto, joka yhdistää nykyisen rataverkon ja kaupunkialueiden raitiotieverkoston mahdollisuudet.

Esiselvityksessä on tarkasteltu duoraitiojunaliikenteen toteuttamismahdollisuuksia Lohjan kaupungin ja Vihdin kunnan alueille. Lohjalla on ensisijaisen tärkeää edistää Lohjan keskustan ja Lohjansolmun asemanseudun uuden kaupunginosan julkisia liikenneyhteyksiä, ja selvittää miten uusi kaupunginosa kytketään keskustaan.

Duoraitiojunaselvitys

duoraitiolinjan seisakkeet
 

Aiheeseen liittyvää: