Haja-asutusalueiden rakennuspaikkoja

Nummi-Pusulan Tavolan ja Marttilan haja-asutusalueen rakennuspaikkojen osalta myyntimenettely on kaksivaiheinen. Kaupunki antaa hakijalle ensin valtuutuksen hakea kustannuksellaan ja vastuullaan suunnittelutarveratkaisua ko. rakennuspaikalle. Kaupunki tekee varsinaisen myyntipäätöksen myönteisen ja lainvoimaisen suunnittelutarveratkaisun jälkeen.

Marttilan alueella ei ole kunnan järjestämää kunnallistekniikkaa, mutta alueella on vesi- ja jätevesiosuuskunnat, joihin rakennuspaikan ostaja voi liittyä. Tavolassa rakennuspaikan ostajien tulee liittyä Tavolan vesiosuuskuntaan.

Kun haluat jättää hakemuksen voit siirtyä toivomaasi kohteeseen suoraan alla olevissa karttaotteissa.

Tonttia, karttakuvan vihreää nelikulmiota klikkaamalla näkymän oikeaan reunaan avautuvat keskeiset tonttikohtaiset tiedot. Hakemuslomakkeelle pääset kentän alareunassa olevasta painikkeesta ”Lisää tämä tontti hakemukseen”. Tontti on varattu sinulle heti, kun lähetät hakemuksen – huolellisesti ja ajatuksella täytetyn. Karttakuvassa voit heti nähdä varaamasi tontin rajojen muuttuvan katkoviivaksi.

Haja-asutusalueella hakemus ja varaus koskee lupaa teettää rakennuspaikkaa koskeva suunnitelma.

Rakennuslupiin ja rakentamiseen liittyviin asioihin antaa tietoja alueen lupavalmistelija.

Lisätietoja:
kiinteistökoordinaattori Antti Weiland puh. 044 369 4403 ja tonttipalvelut(a)lohja.fi

TAVOLA / NUMMI

Alue sijaitsee E18 – moottoritien läheisyydessä, Tavolan eritasoliittymästä Saukkolaan päin n. 3km. Peruspalvelut löytyvät Saukkolan taajamasta noin 4km päästä. Koulu  löytyy Oinolan koulukeskuksesta. Tontit sijaitsevat valoisalla peltoaukealla. Alueella on 2 tonttia, joiden pinta-alat vaihtelevat 2800 – 3100 neliömetriin ja myyntihinnat ovat 30 000 euroa. Tontin ostajien tulee liittyä Tavolan vesiosuuskuntaan.

Rakennuspaikkojen toimituskartta


MARTTILA / PUSULA

Alue sijaitsee Marttilan kylässä, tien numero 1280 tuntumassa. Marttila on idyllinen ja luonnonkaunis maalaiskylä. Palvelut löytyvät Pusulan taajamasta, noin 4,5 kilometrin päästä. Ala-aste on Pusulan taajamassa. Alueella on kuusi tonttia, joiden pinta-alat vaihtelevat 4000 – 5000 neliömetriin. Myyntihinnat ovat 20 000 euroa. Rakennuslupamenettely on tällä haja-asutusalueella kaksivaiheinen. Rakennusoikeus haetaan suunnittelutarve- ratkaisulla, jonka jälkeen haetaan varsinainen rakennuslupa. Alueella ei ole kunnan järjestämää kunnallistekniikkaa, mutta alueella on vesi- ja jätevesiosuuskunnat, joihin tontin ostaja voi liittyä. Alue sopii maalaismaisemaan soveltuvaan täydennysrakentamiseen.

Rakennuspaikkojen toimituskartta

 

Aiheeseen liittyvää: