Haja-asutusalueiden rakennuspaikkoja

 

 

 

 

 

 

Nummi-Pusulan Tavolan ja Marttilan haja-asutusalueen rakennuspaikkojen osalta myyntimenettely on kaksivaiheinen. Kaupunki antaa hakijalle ensin valtuutuksen hakea kustannuksellaan ja vastuullaan suunnittelutarveratkaisua ko. rakennuspaikalle. Kaupunki tekee varsinaisen myyntipäätöksen myönteisen ja lainvoimaisen suunnittelutarveratkaisun jälkeen.

Marttilan alueella ei ole kunnan järjestämää kunnallistekniikkaa, mutta alueella on vesi- ja jätevesiosuuskunnat, joihin rakennuspaikan ostaja voi liittyä. Tavolassa rakennuspaikan ostajien tulee liittyä Tavolan vesiosuuskuntaan.

Rakennuslupiin ja rakentamiseen liittyviin asioihin antaa tietoja alueen lupavalmistelija.

Tavolan ja Marttilan tonttien hintoja on alennettu -33,3% (Tavola) ja -50,0% (Marttila), taulukoissa uusi hinta

Lisätietoja: tonttipalveluinsinööri Antti Laitakari puh. 044 369 4460,
kiinteistösihteeri Antti Weiland puh. 044 369 4403 ja tonttipalvelut(a)lohja.fi

Alue

Tila

RN:o

Pinta-ala/m²

Hinta/€

Tavola/Nummi

Hiesu

444-555-7-58

3127

20 000

Hieta

444-555-7-59

2836

20 000

Marttila/Pusula 

Toukohärkä

444-4302-124

4857

10 000

Leppäkerttu

444-430-2-125

5018

10 000

Sarvijaakko

444-430-2-128

4005

10 000

ei vuokrattavissa

Kirjanpainaja

444-430-2-129

4112

MYYTY

Nävertäjä

444-430-2-130

4115

10 000

Tukkimiehentäi

444-430-2-132

4013

10 000

TAVOLA / NUMMI

Alue sijaitsee E18 – moottoritien läheisyydessä, Tavolan eritasoliittymästä Saukkolaan päin n. 3km. Peruspalvelut löytyvät Saukkolan taajamasta noin 4km päästä. Koulu  löytyy Oinolan koulukeskuksesta. Tontit sijaitsevat valoisalla peltoaukealla. Alueella on 2 tonttia, joiden pinta-alat vaihtelevat 2800 – 3100 neliömetriin ja myyntihinnat ovat 30 000 euroa. Tontin ostajien tulee liittyä Tavolan vesiosuuskuntaan.

Rakennuspaikkojen toimituskartta


MARTTILA / PUSULA

 

Alue sijaitsee Marttilan kylässä, tien numero 1280 tuntumassa. Marttila on idyllinen ja luonnonkaunis maalaiskylä. Palvelut löytyvät Pusulan taajamasta, noin 4,5 kilometrin päästä. Ala-aste on Pusulan taajamassa. Alueella on kuusi tonttia, joiden pinta-alat vaihtelevat 4000 – 5000 neliömetriin. Myyntihinnat ovat 20 000 euroa. Rakennuslupamenettely on tällä haja-asutusalueella kaksivaiheinen. Rakennusoikeus haetaan suunnittelutarve- ratkaisulla, jonka jälkeen haetaan varsinainen rakennuslupa. Alueella ei ole kunnan järjestämää kunnallistekniikkaa, mutta alueella on vesi- ja jätevesiosuuskunnat, joihin tontin ostaja voi liittyä. Alue sopii maalaismaisemaan soveltuvaan täydennysrakentamiseen.

Rakennuspaikkojen toimituskartta