Haja-asutusalueiden rakennuspaikkoja

 

 

 

 

 

 

Nummi-Pusulan Tavolan ja Marttilan haja-asutusalueen rakennuspaikkojen osalta myyntimenettely on kaksivaiheinen. Kaupunki antaa hakijalle ensin valtuutuksen hakea kustannuksellaan ja vastuullaan suunnittelutarveratkaisua ko. rakennuspaikalle. Kaupunki tekee varsinaisen myyntipäätöksen myönteisen ja lainvoimaisen suunnittelutarveratkaisun jälkeen.

Marttilan alueella ei ole kunnan järjestämää kunnallistekniikkaa, mutta alueella on vesi- ja jätevesiosuuskunnat, joihin rakennuspaikan ostaja voi liittyä. Tavolassa rakennuspaikan ostajien tulee liittyä Tavolan vesiosuuskuntaan.

Rakennuslupiin ja rakentamiseen liittyviin asioihin antaa tietoja alueen lupavalmistelija.

Lisätietoja: maanmittausteknikko Toni Hägg puh. 044 369 4461,
kiinteistösihteeri Sirkka Maula puh. 044 369 4403 ja tonttipalvelut(a)lohja.fi

Alue

Tila

RN:o

Pinta-ala/m²

Hinta/€

Tavola/Nummi

Hiesu

444-555-7-58

3127

30000

Hieta

444-555-7-59

2836

30000

Marttila/Pusula 

Toukohärkä

444-4302-124

4857

20000

Leppäkerttu

444-430-2-125

5018

20000

Sarvijaakko

444-430-2-128

4005

20000

ei vuokrattavissa

Kirjanpainaja

444-430-2-129

4112

20000

Nävertäjä

444-430-2-130

4115

20000

Tukkimiehentäi

444-430-2-132

4013

20000

TAVOLA / NUMMI

Alue sijaitsee E18 – moottoritien läheisyydessä, Tavolan eritasoliittymästä Saukkolaan päin n. 3km. Peruspalvelut löytyvät Saukkolan taajamasta noin 4km päästä. Koulu  löytyy Oinolan koulukeskuksesta. Tontit sijaitsevat valoisalla peltoaukealla. Alueella on 2 tonttia, joiden pinta-alat vaihtelevat 2800 – 3100 neliömetriin ja myyntihinnat ovat 30 000 euroa. Tontin ostajien tulee liittyä Tavolan vesiosuuskuntaan.

Rakennuspaikkojen toimituskartta


MARTTILA / PUSUSLA

 

Alue sijaitsee Marttilan kylässä, tien numero 1280 tuntumassa. Marttila on idyllinen ja luonnonkaunis maalaiskylä. Palvelut löytyvät Pusulan taajamasta, noin 4,5 kilometrin päästä. Ala-aste on Pusulan taajamassa. Alueella on kuusi tonttia, joiden pinta-alat vaihtelevat 4000 – 5000 neliömetriin. Myyntihinnat ovat 20 000 euroa. Rakennuslupamenettely on tällä haja-asutusalueella kaksivaiheinen. Rakennusoikeus haetaan suunnittelutarve- ratkaisulla, jonka jälkeen haetaan varsinainen rakennuslupa. Alueella ei ole kunnan järjestämää kunnallistekniikkaa, mutta alueella on vesi- ja jätevesiosuuskunnat, joihin tontin ostaja voi liittyä. Alue sopii maalaismaisemaan soveltuvaan täydennysrakentamiseen.

Rakennuspaikkojen toimituskartta