Lahokallio

Ojamon Lahokallio on Lohjanjärveen pistävä niemi, joka on luonnonkauneutensa ja hyvän polkuverkostonsa ansioista suosittu virkistys- ja ulkoilualue. Lahokallio on myös luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi kallioalueeksi.


Lahokallion monipuoliselle luonnolle leimallisia piirteitä ovat toisaalta varsin rehevät rinne- ja rantalehdot ja monipuolinen kulttuurikasvillisuus, toisaalta korkeat kalliot, jotka etenkin pohjoisosassa rajoittuvat jyrkästi veteen. Lahokallion jyrkät, maisemallisesti edustavat kalliorannat ovat ainutlaatuisia Lohjan kaupungin alueella.

Lahokalliossa on varsin edustava ja monipuolinen kasvi- ja sienilajisto. Myös alueen eläimistö, etenkin linnusto, on merkittävä. Muun muassa harvinainen lehtopöllö ja uhanalainen pikkutikka viihtyvät alueen lehtomaisissa metsissä.

Paitsi Lahokallion kasvillisuus myös alueen rannat ovat varsin monipuolisia ja edustavia. Lahokallion länsirannat ovat kivikkoisia ja soraikkoisia, pohjoisosan rannat taas kallioisia. Itäosien rannat ovat puolestaan matalia ja ruovikkoisia, savensekaisia hiekkarantoja. Itäosien rantoja leimaavat myös monet veteen kaartuvat lepät ja pajut.

Lahokallion alueen koillisreunassa on Suomen vanhin rautakaivos. Se on historiallisesti varsin merkittävä kohde. Rautakaivos sijaitsee läheisen Ojamon kartanon alueella, joka on yksityisomistuksessa. Lahokallion välittömässä läheisyydessä sijaitsee myös Ojamon koulu, joka käyttää Lahokallion aluetta muun muassa biologian ja maantieteen opetuskohteena.

Alueella kulkee Lahokallion luontopolku.

Teksti: Soili Vuorinen

Lahokallion luontopolku.
Rantalehtoa Lahokallion luontopolun varrella. Kuva Lohjan ympäristönsuojelu.
 

Aiheeseen liittyvää: