Muijala

Nämä tontit tulevat jatkuvaan hakuun myöhemmin katutöiden valmistuttua.

Muijalan AP-rivitalotontit ovat tarjolla ostettavaksi tai maanvuokrattavaksi yksityisille ja yhtiöille Lohjan keskustasta moottoritielle päin.

Tontit sijaitsevat vanhalla metsäalueella. Alueen maaperä on erittäin vaihtelevaa, joten tontinhakijan varausaikana tehtävien tonttikohtaisten maaperätutkimusten merkitys on tavallistakin suurempi.

Alueen lähellä on Muijalan koulu ja lähikauppa Seisaketiellä.

Rakennusvalvonnan lupakäsittelijöiden aluejako on nähtävissä tästä ja yhteystiedot tästä.

Katso yleiset tiedot ’edelliseltä’ sivulta täällä.

Lisätietoja: vs. maankäyttöinsinööri Anthony Bange, p. 044 374 3599, ja kaupungingeodeetti, puh. 044 374 3793, tai tonttipalvelut@lohja.fi . Viite on Muijalan AP-rivitalotontit.

Immulan rivitalotontit
Immulan rivitalotontit
Immulan rivitalotontit

Mahdollisesti tulossa

.


.

.

Tonttikartat (otteita): kortteli 608 tontti 1 ja kortteli 609 tontti 1. Kartta- ja paikkatietomateriaaleja voi tilata maksusta erikseen; yhteystiedot ovat täällä

Pohjatutkimusaineistoa (suuntaa antavaa tietoa maaperän rakennettavuudesta):
Rakennettavuusselvitys. Katso jälkimmäisempi tutkimus päiväyksellä 24.11.2020 tiedoston sivulta 5 alkaen.

Alueet 1 ja 2 erottaa kartassa katkoviiva, ei harmaat (avo)kallioalueet. Kortteli 608 on alueella 2 ja korttelia 609 on molemmilla alueilla. Em. alueiden parempi kartta.

Tutkimuspisteet              Pohjatutkimusdiagrammit      Maatutkaustietoja

Kortteli –
tontti

Käyt.
tark.

Pinta-ala

k-m²

Rak. velv.
60%

Hinta

€/k-m²

 1. kalenterivuoden maan-
vuokra  €

608-1AP622621791307234 242,50107,5011 712,13
609-1AP684523961438257 570,00107,5012 878,50

Immulan rivitalotontit

 

Aiheeseen liittyvää: