Lomakkeet ympäristöterveys

Hakemus- ja ilmoituslomakkeet

Sähköisesti täytettävät lomakkeet:

Elintarvikelain mukaiset lomakkeet pdf muodossa:

Laitokseksi hakeminen

  • Mikäli olet perustamassa elintarvikealan laitosta (liha-alan laitos, munatuotelaitos, munapakkaamo tai maitoalan laitos), ota yhteyttä laitosvalvojaan lomakkeen saamiseksi.

Tupakkalain mukaiset lomakkeet:

Lääkelain mukaiset lomakkeet

Terveydensuojelulain mukaiset lomakkeet:

1. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat lomakkeet

2. 18 §:n mukainen hakemus vettä toimittavan laitoksen hyväksymiseksi

3. Asunnontarkastuspyyntö

 

Aiheeseen liittyvää: