L83 Pappilankorpi II

Lohjan 16. kaupunginosan Pappilankorpi II asemakaavan muutos


Suunnittelualue sijoittuu Pappilankorven teollisuusalueen itäosaan Teollisuuskadun koillispuolelle. Siihen kuuluu osittain rakentunutta teollisuusaluetta sekä rakentumaton puustoinen mäki. Kaava-alueen pinta-ala on noin 10 ha. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tarkistaa toteutumattoman teollisuusalueen osan aluerakennetta, tonttikokoja ja rakennusoikeuden määrää.

Asemakaavan muutos on Lohjan kaupungin kaavoitusohjelman mukaisesti vireillä oleva asemakaavamuutos. Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu.

Lisätietoja: Yleiskaavasuunnittelija Tiitus Kuisma | p. 044-3740148 | tiitus.kuisma(at)lohja.fi

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Voimaantulo

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 15.6.2022 § 75 hyväksynyt 16. kaupunginosan Pappilankorven kortteliin 549 ja osaan korttelista 560 sekä erityis- ja katualueille laaditun 4.5.2022 päivätyn L83 Pappilankorpi II asemakaavan muutosehdotuksen.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä ei ole valitettu. Kaava saa lainvoiman tällä kuulutuksella 3.8.2022

L83 Lainvoimaisuuskuulutus 3.8.2022
L83 Kaavakartta 15.6.2022
L83 Kaavaselostus 4.5.2022

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 15.6.2022 § 75 16. kaupunginosan Pappilankorven kortteliin 549 ja osaan korttelista 560 sekä erityis- ja katualueille laaditun 4.5.2022 päivätyn L83 Pappilankorpi II asemakaavan muutosehdotuksen.

L83 Kaavakartta 15.6.2022
L83 Kaavaselostus liitteineen 4.5.2022
L83 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.9.2017
L83 Saapuneet lausunnot


Ehdotusvaihe

Kaavasta voi kysyä kaavaillassa tiistaina 7.9.2021 klo 17.30-19 Microsoft Teamsin välityksellä. Kaavailtaan pääsee liittymään nettiselaimen kautta täältä.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 9.8.2021 § 251 asettaa 16. kaupunginosan  Pappilankorven asemakaavamuutosehdotuksen L83 Pappilankorpi II julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee Lohjan kaupungin 16. kaupunginosan Pappilankorven kortteleita 549 ja 563-567, virkistysalueita sekä katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu Lohjan 13. kaupunginosan Pappilankorven kortteli 549 ja osa korttelista 560 sekä erityis- ja katualueita.

Kaavan asiakirjat pidetään julkisesti nähtävillä 1.9.2021-4.10.2021. kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina (os. Karstuntie 4, Lohja) sekä kaupungin verkkosivulla lohja.fi/kaavat. Asemakaavan muutosehdotusta koskevat muistutukset tulee lähettää 4.10.2021 mennessä osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi tai Lohjan kaupunki, kaupunkisuunnittelu/kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja. Muistutukset tulee esittää kirjallisesti nähtävillä olon aikana.

L83 Kuulutus 1.9.2021
L83 Kaavakartta 15.6.2021
L83 Kaavaselostus liitteineen 15.6.2021
L83 Saapuneet lausunnot 15.6.2021


Valmisteluvaihe

Vetovoimalautakunta päätti kokouksessaan 13.9.2017 § 31 merkitä 15. kaupunginosan Gruotila, 16. kaupunginosan Pappilankorpi ja 24 kaupunginosan Ventelä asemakaavan ja asemakaavan muutoksen L44 Pappilankorpi, päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman
tiedoksi ja asettaa asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluaineiston (Maankäyttökaaviot VE1-5) ja päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 20.9.2017-19.10.2017.

Kaava-aineistoon on mahdollisuus tutustua kaavaillassa 11.10.2017 Lohjan pääkirjaston Järnefelt-salissa klo 17:30-19:00.

L44 Kuulutus 20.9.2017
L44 Maankäyttökaaviot VE 1-5 13.9.2017
L44 Kaavaselostus 13.9.2017
L44 Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.9.2017
L44 Saapuneet lausunnot 13.9.2017


Aloitusvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti merkitä kokouksessaan 25.8.2016 § 88 Lohjan 16. kaupunginosan Pappilankorpi asemakaavan ja asemakaavan muutoksen (L44 Pappilankorpi)  osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja suunnittelun lähtökohdat (25.8.2016) tiedoksi ja kuuluttaa asemakaavan muutoksen vireilletulosta.

Asemakaavan L44 Pappilankorpi, osallistumis- ja arvioitisuunnitelma sekä suunnittelun lähtökohdat – aineisto pidetään nähtävillä 14.9. – 13.10.2016.

L44 Kuulutus 14.9.2016
L44 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.8.2016
L44 Suunnittelun lähtökohdat 25.8.2016

 

Aiheeseen liittyvää: