N13 Nummi

103. kaupunginosa Nummen kortteleiden 11, 13a ja 15 sekä pysäköinti-, katu- ja viheralueiden asemakaavamuutos


Kaava-alue sijaitsee Nummen palvelukeskittymän tuntumassa. Asemakaavamuutoksen tavoitteita ovat Nummen entisen kunnantalon käyttötarkoituksen muuttaminen ja suojelutarpeiden selvittäminen, toteutumattoman asuin- ja liikerakennusten korttelialueen käytön tutkiminen, sekä asemakaavamerkintöjen ja -määräysten päivittäminen alueella.

Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu.


Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja suunnittelun lähtökohdat pidetään nähtävillä MRL 63 §:n mukaisesti. Osallisilta pyydetään palautetta kaavamuutoksen suunnittelun lähtökohdista, vaikutusten arvioinnista sekä osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämisestä.

Asiakirjat pidetään nähtävillä 18.5.-8.6.2022 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, ja kaupungin verkkosivulla lohja.fi/kaavat. Palaute tulee lähettää osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi tai Lohjan kaupunki, kaupunkisuunnittelu, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja.

Suunnittelun lähtökohtia esitellään kaavaillassa 7.6.2022 klo 17.30-19.00, Lohjan pääkirjastolla (Karstuntie 3). Tervetuloa!

Lisätiedot: kaavasuunnittelija Nele Korhonen, p. 044 374 4414, nele.korhonen@lohja.fi

N13 Kuulutus 18.5.2022
N13 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.5.2022
N13 Suunnittelun lähtökohdat