N13 Nummi, kortteli 11

103. kaupunginosa Nummen kortteleiden 11, 13a, 14a, 15 ja 65 sekä katu- ja virkistysalueiden asemakaavamuutos


Kaava-alue sijaitsee Nummen palvelukeskittymän tuntumassa. Asemakaavamuutoksen rajausta on laajennettu sen tultua ensimmäisen kerran vireille. Asemakaavamuutoksen tavoitteita ovat Nummen entisen kunnantalon käyttötarkoituksen muuttaminen ja suojelutarpeiden selvittäminen, kortteleiden 11 ja 15 käytön tutkiminen sekä asemakaavamerkintöjen ja ‑määräysten ajantasaistaminen.

Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu.

Lisätiedot: Kaavasuunnittelija Klaus Seppänen | klaus.seppanen(at)lohja.fi | p. 040 6867391


 

Valmisteluvaihe

Kaupunkikehityslautakunta päätti 25.1.2023 § 5 asettaa asemakaavan muutoksen valmisteluaineiston nähtäville MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Asiakirjat pidetään nähtävillä 8.2.-9.3.2023 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, ja kaupungin verkkosivulla lohja.fi/kaavat. Asemakaavan muutosta koskevat mielipiteet tulee esittää kirjallisesti nähtävilläoloaikana. Palaute tulee lähettää osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi tai Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja.

N13 Kuulutus 8.2.2023
N13 Kaavakartta, vaihtoehto 1, 25.1.2023
N13 Kaavakartta, vaihtoehto 2, 25.1.2023
N13 Kaavaselostus 17.1.2023
N13 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 17.1.2023
Nummen entisen kunnantalon kulttuurihistoriallisten arvojen selvitys, 7.8.2023


Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja suunnittelun lähtökohdat pidetään nähtävillä MRL 63 §:n mukaisesti. Osallisilta pyydetään palautetta kaavamuutoksen suunnittelun lähtökohdista, vaikutusten arvioinnista sekä osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämisestä.

Asiakirjat pidetään nähtävillä 18.5.-8.6.2022 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, ja kaupungin verkkosivulla lohja.fi/kaavat. Palaute tulee lähettää osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi tai Lohjan kaupunki, kaupunkisuunnittelu, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja.

Suunnittelun lähtökohtia esitellään kaavaillassa 7.6.2022 klo 17.30-19.00, Lohjan pääkirjastolla (Karstuntie 3). Tervetuloa!

N13 Kuulutus 18.5.2022
N13 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.5.2022
N13 Suunnittelun lähtökohdat


 

Aiheeseen liittyvää: