Pusula

Pusulan rivi/pientalotontti tarjolla ostettavaksi tai maanvuokrattavaksi yhtiölle tai yksityiselle lähellä Pusulanjärveä

Pusula | rivi- ja kerrostalotontit | Pusulan rivi/pientalotontti

Pusulan rivi/pientalotontti sijaitsee Kaukelantien varrella. Kiinteä AP-rakennusoikeus on 900.k-m².

Teknisen toimen selvityksen mukaan tontti on ollut Nummi-Pusulan kunnan aikaan puomilla suljettu puhtaiden maiden maankaatopaikka. Pilaantuneisuutta ei ole tiedossa; alueen maanajoa on valvottu.

Tontin rajautuessa valtion maantiehen, ei katuun, vaatii ajoneuvoliittymä ELY:n liittymäluvan. Kun tarkka liittymän kohta on tiedossa vasta tontin ostajan/vuokraajan suunnitelmissa ja rakennusluvassa, jää luvan hakeminen rakentajalle. Lupa maksaa ELY:ssä 200 € (tilanne huhtikuu 2022).

Rakennusvalvonnan lupakäsittelijöiden aluejako on nähtävissä tästä ja yhteystiedot tästä.

Katso yleiset tiedot ’edelliseltä’ sivulta täällä.

Lisätietoja: vs. maankäyttöinsinööri Anthony Bange, p. 044 374 3599, ja kaupungingeodeetti Rita Pihlaja, puh. 040 686 7429, tai tonttipalvelut@lohja.fi .  Viite on Pusulan rivi/pientalotontti.

Asemakaava | Pusulan rivi/pientalotontti
Asemakaavamerkinnät ja -määräykset | Pusulan rivi/pientalotontti
Pystyilmakuva
Rakentamistapaohjeet

Tonttikartta (ote)

Pala väriasemakaavasta:

Kortteli –
tontti

Käyt.
tark.

Pinta-ala

k-m²

Rak. velv.
60%

Hinta

€/k-m²

 1. kalenterivuoden maan-
vuokra  €

69-2AP643990054036 000401800
 

Aiheeseen liittyvää: