Arkistoaineiston myynti

RAKENNUSPIIRUSTUSTEN TILAUS

Arska-palvelu päättyy 30.11.2022. Toistaiseksi rakennuslupapiirustukset ja niihin liittyvät asiakirjat voi tilata sähköpostitse rakennusvalvonta@lohja.fi. Ilmoitamme myöhemmin siirrosta uuteen myyntipalveluun.

Alla linkki karttapalveluun.

https://karttapalvelu.lohja.fi/link/2xhQTG

Palvelun vasemmassa reunassa on Haku kenttä. Kirjoita siihen osoite tai kiinteistötunnus. Rakennusten päällä on nuoli-symbolit. Painamalla nuolta, tulee oikeaa laitaan rakennustunnus (VTJ-PRT) Esimerkiksi Karstuntie 4, 101212050U.

Kun teet aineistotilauksen rakennusvalvonnan sähköpostiin, niin laita otsikkokenttään tieto ”Lupapiirustusten tilaus”

  • mainitse rakennustunnus (VTJ-PRT)
  • osoite / kiinteistötunnus
  • mitä piirustuksia ja asiakirjoja tarvitset -> esim. pohjapiirustus, päätös, loppukatselmuspöytäkirja
  • mainitse tiedossa olevat rakennuslupanumerot-> tämä nopeuttaa tilausta

Lähetämme tilausaineiston sähköpostiin ja kysymme samalla laskutusosoitteen. Aineiston toimitusaika riippuu työjonosta,  keskimäärin viikon.

Arkistosta on pääsääntöisesti saatavissa kohteiden rakennuspiirustuksia. Näitä ovat pääpiirustukset eli arkkitehtipiirustukset ja erityissuunnitelmat eli rakenne-, ilmanvaihto- sekä vesi- ja viemäröintipiirustukset.

Julkisuuslain perusteella salassa pidettäviksi määriteltyjä, purettujen rakennusten eikä rauenneitten lupien piirustuksia ei myydä.

Vanhimpien piirustusten kohdalla paperin värimuutokset, kuten kellastuminen näkyy kuvatiedostoissa ylimääräisinä pikseleinä. Myös paperien taitosten jäljet voivat näkyä ylimääräisinä viivoina piirustuksissa. Piirustusten huono laatu johtuu alkuperäisen aineiston heikosta laadusta. Tarkoitukseen sopivalla kuvankäsittelyohjelmalla piirustuksia pystyy puhdistamaan ja ehostamaan.

Skannattujen piirustusten mittakaavoja ei ole muutettu. Piirustuksissa ilmoitetut mitat tulee aina tarkistaa, mikäli niitä on tarkoitus käyttää uusien suunnitelmien pohja-aineistona.

Rakennuspiirustusten tekijänoikeudet tulee myös huomioida.