Arkistoinnin Arska -palvelu

Rakennusvalvonnan arkistosta on mahdollisuus saada maksua vastaan vanhoja rakennuslupa-asiakirjoja lataamalla ne sähköisestä Arska -palvelusta. Vanhaa aineistoa digitoidaan ja lisätään palveluun koko ajan. Mikäli haluamaasi aineistoa ei vielä löydy palvelusta sähköisessä muodossa, voit jättää aineiston toimituspyynnön palvelussa ohjeiden mukaan. Piirustuksia löytyy 1930-luvun lopulta lähtien, varmimmin 1950-luvusta alkaen. Aineiston vieminen palveluun kestää tilanteesta riippuen 7-14 vuorokautta. Kun aineisto on valmiina ostettavaksi, saat siitä ilmoituksen sähköpostiisi.

Palvelusta on pääsääntöisesti saatavissa kohteiden rakennuspiirustuksia. Näitä ovat pääpiirustukset eli arkkitehtipiirustukset ja erityissuunnitelmat eli rakenne-, ilmanvaihto- sekä vesi- ja viemäröintipiirustukset.

Palvelun kautta ei ole saatavilla julkisuuslain perusteella salassa pidettäviksi määriteltyjä, purettujen rakennusten eikä rauenneitten lupien piirustuksia. Palvelusta on myös rajattu pois pelastus-, sosiaali – ja terveys-, sekä sivistystoimen käyttämien rakennusten piirustuksia.

Vanhimpien piirustusten kohdalla paperin värimuutokset, kuten kellastuminen näkyy kuvatiedostoissa ylimääräisinä pikseleinä. Myös paperien taitosten jäljet voivat näkyä ylimääräisinä viivoina piirustuksissa. Piirustusten huono laatu johtuu alkuperäisen aineiston heikosta laadusta. Tarkoitukseen sopivalla kuvankäsittelyohjelmalla piirustuksia pystyy puhdistamaan ja ehostamaan.

Palvelussa olevien piirustusten mittakaavoja ei ole muutettu. Piirustuksissa ilmoitetut mitat tulee aina tarkistaa, mikäli niitä on tarkoitus käyttää uusien suunnitelmien pohja-aineistona.

Rakennuspiirustusten tekijänoikeudet tulee myös huomioida.

Lupapäätös- ja katselmusasiakirjoja ei ole palvelussa tietoturvasyistä. Niiden tutkiminen edellyttää yhteydenottoa rakennusvalvontaan (rakennusvalvonta@lohja.fi, Karstuntie 4, PL 71, 08100 Lohja )