Hinku 2.0 -toimenpide­ohjelma

Hinku 2.0 -toimenpideohjelma linjaa Lohjan kaupungin ilmastotyötä vuoteen 2025.Toimenpideohjelma vuosille 2020–2025

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 22.1.2020 (§ 4) Lohjan kaupungin Hinku 2.0 toimenpideohjelman käynnistämisen. Valtuusto päätti

  1. hyväksyä Hinku 2.0 -toimenpideohjelman;
  2. käydä läpi ja päivittää toimenpideohjelman kerran valtuustokaudessa.

Hyväksymispäätökseen kuuluvat seuraavat ohjelmaan liitetyt asiakirjat:

Päästövähennystoimien painopisteet, tavoitteet ja kohdentaminen

Hinku 2.0 -toimenpideohjelmassa määriteltyjen painopisteiden avulla nostetaan esiin sektoreita, joilla on suuri potentiaali kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Painopisteet on myös valittu siten, että kaupunki voi vaikuttaa kyseisten sektoreiden päästöihin. Jokaiselle painopisteelle on määritelty kolmesta neljään tavoitetta (kuva 1). Toimenpideohjelman viisi painopistettä ovat:

  1. Kestävät elämäntavat
  2. Ekologinen ruoka
  3. Kestävä liikenne
  4. Kestävä lämmitys ja energiankulutus
  5. Sähköä uusiutuvista energialähteistä
Lohjan kaupungin Hinku 2.0 -toimenpideohjelman painopisteet ja tavoitteet

Kuva 1. Hinku 2.0 -toimenpideohjelman painopisteet ja tavoitteet.

Hinku 2.0 -toimenpideohjelman toimintasuunnitelman kolmiportainen pyramidi ohjaa toiminnan kohdentamista.

Kuva 2. Hinku 2.0 -toimenpideohjelman toimintasuunnitelman kolmiportainen pyramidi ohjaa toiminnan kohdentamista.

Lohjan kehitystä hiilineutraaliksi ja kestäväksi kaupungiksi edistetään Hinku 2.0 -toimenpideohjelman toimintasuunnitelmalla, jonka avulla toteutetaan valittujen painopisteiden tavoitteita. Toimintasuunnitelma perustuu kolmiportaiseen pyramidiin, jota havainnollistetaan kuvassa 2:

  • Kaupungin päästövähennykset pyramidin alimmalla portaalla muodostavat toimintasuunnitelman luonnollisen perustan, sillä kaupunki pystyy vaikuttamaan eniten juuri omaan toimintaansa.
  • Asukkaat ja yritykset ovat pyramidin toisella portaalla. Uudessa toimintasuunnitelmassa lisätään kaupungin toimia kuntalaisten, yritysten ja muiden toimijoiden osallistamiseksi ja aktivoimiseksi päästövähennyksiin.
  • Tieliikenne, Lohjan merkittävin yksittäinen päästölähde, on nostettu pyramidin kärjeksi. Kaupungin toimia tieliikenteen päästöjen vähentämiseksi korostetaan uudessa toimintasuunnitelmassa.
 

Aiheeseen liittyvää: