Elintarvikevalvonta

Elintarvikevalvonnan tarkoituksena on suojata kuluttajaa elintarvikkeiden aiheuttamilta terveyshaitoilta ja taloudellisilta tappioilta. Lainsäädännössä edellytetään, että elintarvikkeita ja niiden tuotantoa valvotaan kaikissa käsittely- ja jakeluvaiheissa. Valvonta kohdistuu riskiperusteisesti elintarvikkeiden alkutuotantoon, valmistukseen, myyntiin, tarjoiluun, varastointiin, sivutuotteisiin, kuljetukseen, vientiin, tuontiin, muuhun luovutukseen, kontaktimateriaaleihin (ml. laitteet, katso kohta verkkokauppa) ja markkinointiin.

Elintarvike-, alkutuotanto- ja kontaktimateriaalitoiminnasta on ilmoitettava kunnan elintarvikeviranomaiselle. On huomattava, että vaikka on siirrytty suurelta osin ilmoitusmenettelyyn, niin lainsäädännön edellyttämät vaatimukset ovat pysyneet voimassa. Lisätietoja vaatimuksista löytyy muun muassa alla olevien linkkien kautta ja lisätietolinkkejä-sivulta.

Alkutuotanto

Elintarvikehuoneiston perustaminen

Elintarvikekontaktimateriaalit

Oiva

Omavalvonta

Pakkausmerkinnät

Ulkomyynti ja yleisötilaisuuden järjestäminen

 

Aiheeseen liittyvää: