Elintarvikevalvonta

Elintarvikevalvonnan tarkoituksena on suojata kuluttajaa elintarvikkeiden aiheuttamilta terveyshaitoilta ja taloudellisilta tappioilta. Lainsäädännössä edellytetään, että elintarvikkeita ja niiden tuotantoa valvotaan kaikissa käsittely- ja jakeluvaiheissa. Valvonta kohdistuu riskiperusteisesti elintarvikkeiden alkutuotantoon, valmistukseen, myyntiin, tarjoiluun, varastointiin, sivutuotteisiin, kuljetukseen, vientiin, tuontiin, muuhun luovutukseen, kontaktimateriaaleihin (ml. laitteet, katso kohta verkkokauppa) ja markkinointiin.

Elintarvikehuoneiston hyväksyminen tai jos hyväksymistä ei tarvita, toiminnan aloittamisen edellytyksenä on, että elintarvikehuoneisto on elintarvikelain 10 §:ssä ja sen nojalla säädettyjen vaatimusten mukainen. On huomattava, vaikka on siirrytty suurelta osin ilmoitusmenettelyyn, niin lainsäädännön edellyttämät vaatimukset ovat pysyneet voimassa. Lisätietoja vaatimuksista löytyy muun muassa alla olevien linkkien kautta ja lisätietolinkkejä-sivulta.

Alkutuotanto

Elintarvikehuoneiston perustaminen

Elintarvikekontaktimateriaalit

Oiva

Omavalvonta

Pakkausmerkinnät

Ulkomyynti ja yleisötilaisuuden järjestäminen