Routio

 

 

 

 

 


Routio
sijaitsee kaupungin keskustasta Sammatin suuntaan.

Kylätontin alue on loivasti länteen päin viettävää vanhaa peltorinnettä, Routjoen alue on kallioista sekapuumetsää ja Vanhan Roution alue on vanhaa asustusaluetta, jolla sijaitsee yksittäisiä pientalotontteja.

Etäisyys kaupungin keskustasta alueelle on n. 4 km. Valtatie 1 moottoriliikennetielle on hyvät yhteydet sekä Helsingin että Turun suuntaan Karnaisten liittymän kautta. Julkisen koulu- ja työmatkaliikenteen yhteydet Routiolta Lohjan keskustaan ovat hyvät ja asiointiliikenteen yhteydet tyydyttävät. Ilta- ja viikonloppuyhteyksiä on vähän. Routiolta on kevyen liikenteen yhteydet sekä keskustaan että Paloniemen suuntaan.

Roution palveluita ovat mm. peruskoulun ala-aste ja päiväkoti. Taajaman kaupallisia palveluja on elintarvikekauppa ja ravintola.

Rakennusoikeus on Kylätontin alueella 0,25 ja Routjoen alueella 0,20 . Rakennuslupiin ja rakentamiseen liittyviin asioihin antaa tietoja alueen lupavalmistelija.

Kunnallistekniikka on molemmilla alueella valmiina.

Lohjanjärven veden laadusta on havaintoja muutaman sadan metrin päässä olevan uimarannan kohdalta, jossa uimaveden laatu on viime vuosina ollut hyvä.

Lisätietoja: tonttipalveluinsinööri Antti Laitakari puh. 044 369 4460,
kiinteistösihteeri Antti Weiland puh. 044 369 4403 ja tonttipalvelut(a)lohja.fi


KYLÄTONTIN ALUE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonttijakokartat: Kortteli 740

Maaperätietoa:
Perustamisolosuhdelausunto.pdf    Pohjatutkimusasemapiirros.pdf      Kairauspisteiden leikkauskuvat.pdf

Kortteli

Tontti

Kiint.tunnus

Pinta-ala/m²

Rak.oik./k-m²

Hinta/€

Rak.velv./k-m²

740

1

444-22-740-1

950

238

  49400

143

3

444-22-740-3

874

219

45448

131

 

ROUTJOEN ALUE

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Tonttijakokartat: Kortteli 680          Kortteli 683        Kortteli 684        Kortteli 685       Kortteli 712

Tontit joiden alueelle on perustettu rasitealue: Rasitetoimituskartat
Korttelin 684 tonttien 8 ja 9 alueelle ei perusteta asemakaavan mukaista viemärirasitetta

Maaperätietoa:
Pohjatutkimusasemapiirros.pdf        Perustamisolosuhdelausunto.pdf

Kairauspisteiden leikkauskuvat: Leikkaukset A-A, B-B ja C-C    Leikkaukset D-D ja E-E

Kortteli

Tontti

Kiint.tunnus

Pinta-ala
/m²

Rak.oik./k-m²

Hinta/€

Rak.velv./k-m²

Huom!
680 2 444-22-680-2 1115 223 52405 134
3 444-22-680-3 1097 219 51559 132
4 444-22-680-4 793 159 39650 95
683 1 444-22-683-1 1214 243 60700 146
684 1 444-22-684-1 873 175 41031 105
2 444-22-684-2 1083 217 50901 130
3 444-22-684-3 942 188 44274 113
4 444-22-684-4 757 151 35579 91
5 444-22-684-5 995 199 46765 119
7 444-22-684-7 883 177 41501 106
8 444-22-684-8 804 161 37788 96
9 444-22-684-9 860 172 40420 103
10 444-22-684-10 871 174 40937 105
11 444-22-684-11 899 180 42253 108
12 444-22-684-12 899 180 42253 108
685 1 444-22-685-1 937 187 44039 112
2 444-22-685-2 918 184 43146 110
3 444-22-685-3 947 189 44509 114
4 444-22-685-4 819 164 40950 98
5 444-22-685-5 861 172 43050 103
712 1 444-22-712-1 932 186 46600 112
2 444-22-712-2 825 165 41250 99
3 444-22-712-3 759 152 37950 91
4 444-22-712-4 774 155 38700 93

VANHA ROUTION ALUE

  

 

Tonttijakokartat: K724        K725          K729

Kortteli

Tontti

Kiint.tunnus

Pinta-ala/m²

Rak.oik./k-m²

Hinta/po-arvo

Rak.velv./k-m²

724 4 444-22-724-4 1227 205+at60 49 080 159
5 444-22-724-5 1442 205+at60 57 680 159
725 3 444-22-725-3 1056 180 42 240 108
729 1 444-22-729-1 911 180+at65 36 440 147
2 444-22-729-2 918 180+at65 36 720 147
3 444-22-729-3 981 180+at65 39 240 147
4 444-22-729-4 968 180+at65 38 720 147
5 444-22-729-5 1063 180+at65 42 520 147