Yritystontit

Lohjan kaupungin työpaikkatontit ja -rakennuspaikat ovat tarjolla ostettavaksi tai maanvuokrattavaksi hakijan tahdon mukaisesti

Lohjan kaupungin työpaikkatontit ja -rakennuspaikat


Lohjan kaupunki myy ja maanvuokraa asemakaava-alueilta liike- ja teollisuustontteja ja -rakennuspaikkoja.

Teollisuus- ja liiketonttien/rakennuspaikkojen yksityiskohtaiset tiedot löytyvät täältä.

Roution polttonestetontilla on oma sivunsa täällä.

Y- ja P-tonteilla on oma sivunsa täällä.

Gunnarlan PL-tontilla on myös osa sivunsa täällä.

Hakemus

Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee lyhyesti kertoa toiminnan luonteesta, rakentamisen määrästä, laadusta ja aikataulusta. Omakätistä allekirjoitusta ei tarvitse / tule olla. Hakemuksen tulee olla sellainen, että se on sellaisenaan laitettavissa lautakunnan kokouksen esityslistan tai viranhaltijapäätöksen mukana julkisille nettisivuille sen jäädessä myös nettipöytäkirjaan. Mahdollinen ei-julkinen tieto tulee esittää omalla erillisellä dokumentillaan. Lohjan kaupungin työpaikkatontit ja -rakennuspaikat

Hakijataho, oleva yhtiö | perustettava yhtiö | yms. kannattaa harkita tarkkaan, sillä tahon muuttuminen vaatii kaupungilta uuden luovutuspäätöksen, jotta lainhuuto / maanvuokraoikeuden kirjaus on saatavissa valtion maanmittauslaitokselta ilman ylimääräistä viivästystä. Luovutusmuoto, kauppa tai maanvuokraus, on hakijan täysin vapaasti valittavissa.

Hakemukset voi toimittaa Lohjan kaupungille joko mieluiten tiedostona tonttipalvelut@lohja.fi tai paperipostissa osoitteella Tonttipalvelut, Lohjan kaupunki, PL 71, 08101 Lohja tai tuomalla, kuoreen merkintä ’Tonttipalvelut’, kaupungintalon asiakaspalveluun Karstuntie 4, 08100 Lohja, virastotyöpäivinä, ma – to klo 8:00 – 16:00 ja pe/arkiaattoina klo 8:00 – 15:00; poikkeukset ovat mahdollisia, mm. kesälomakaudella.  

Liittymismaksut veteen, viemäriin ja huleveteen

Veden ja viemärin liittymismaksujen määrän perusteena oleva rakennusoikeus/kerrosala määräytyy asemakaavan käyttötarkoituksen mukaan seuraavasti:

1) Veden ja viemärin liittymismaksut määräytyvät tontin / rakennuspaikan asemakaavan rakennusoikeuden perusteella tai sen mahdollisesti ylittävän rakennettavan todellisen rakennusoikeuden mukaan (ei alittavan rakennusoikeuden mukaan) tonteilla ja rakennuspaikoilla, joiden asemakaavan käyttötarkoitusmerkintä on KTY7, KTY8, LHK2, KMT2, K, KL, KLT, KLTP ja AL. 

2) Veden ja viemärin liittymismaksut määräytyvät tontin / rakennuspaikan käytettävän rakennusoikeuden mukaan tonteilla ja rakennuspaikoilla, joiden asemakaavan käyttötarkoitusmerkintä on T, , TY, TT, KLTY sekä Muijalannummessa KTY. Liittymismaksua tulee maksettavaksi lisää rakennettaessa myöhemmin enemmän; se voi tapahtua kerran tai useammin.

Molemmissa tapauksissa taksan mukaan toistaiseksi veden liittymismaksu on 5,10 €/k-m² ja jäteveden liittymismaksu on 6,55 €/k-m² eli yhteensä 11,65 €/k-m².

Sadevesiviemärin liittymismaksu on 1,03 €/maa-m².

Tarkat tiedot liittymisistä ovat saatavilla Vesihuollosta.

Kartta- ja paikkatietomateriaalit sekä kuntatekniikan liitoslausunnot

Nämä ovat rakennuslupaprosessia ja hoituvat sen sisällä. Kartta- ja paikkatietomateriaaleja voi toki maksusta tilata erikseen; yhteystiedot ovat täällä. Liitoslausunnoista voi taas kysyä erikseen täältä. Yleistä tietoa vesi- ja viemärilaitoksesta on täällä sekä edellä linkistä ’Vesihuollosta.’ Katso myös alempana linkit rakennusvalvontaan ja -lupaan. Myös osoitenumero tulee rakennuslupaprosessin sisällä. Joskus myös osoitekatu määräytyy vasta rakennusluvassa sen riippuessa ajoneuvoliittymän suunnasta. Lohjan kaupungin käyttämä koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 ja korkeusjärjestelmä on N2000.

Päätöksenteko   Lohjan kaupungin työpaikkatontit ja -rakennuspaikat

Lohjan kaupungin hallintosäännön mukaan luovutuspäätökset tekee joko kaupungingeodeetti, 200.000.€ ja sen alle hintaiset tontit ja rakennuspaikat, tai kaupunkikehityslautakunta, yli 200 000 € hintaiset tontit ja rakennuspaikat. Maanvuokrauksen pääoma-arvo on sama kuin hinta.

Kauppakirja tai maanvuokrasopimus on allekirjoitettavissa aikaisintaan, kun luovutuspäätös on lainvoimainen eli tavanomaisesti 29 päivää kaupunkehityslautakunnan päätöspäivästä tai 25 päivää kaupungingeodeetin viranhaltijapäätöksen päivästä. Luovutuspäätös on voimassa 12 kuukautta sen lainvoimaisuuden päivästä eli noin 13 kuukautta päätöspäivästä.

Esittelijä kaupunkikehityslautakunnassa on kaupunkirakennejohtaja Pekka Puistosalo. Kaupunkikehityslautakunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa, pääsääntöisesti keskiviikkoisin, heinäkuuta lukuunottamatta. Tiedossa olevat kokouspäivät ovat täällä. Valmisteluikkuna sulkeutuu viimeistään yhtä viikkoa ennen kokouspäivää. Kaupungingeodeetin viranhaltijapäätös on yleensä saatavissa parissa työpäivässä loma-aikoja lukuunottamatta.

Mahdollinen poikkeaminen asemakaavan käyttötarkoituksesta ja/tai muista määräyksistä vaatii lähtökohtaisesti erillisen kaavoitusviranomaisen lainvoimaisen poikkeamisen ennen rakennusluvan myöntämistä. Tämä tulee katsottavaksi tapauskohtaisesti eikä poikkeaminen välttämättä onnistu. Tarkemmat tiedot voi kysyä suoraan kaavoittajalta. Poikkeamisen hakemisen vastuu ja kustannukset ovat tontin/rakennuspaikan hakijalla.

Luovutussopimus

Alkutilanteen 1. kalenterivuoden vuosivuokra on 5 % myyntihinnasta ja sen jälkeen maanvuokra sitoutuu tavanomaisesti elinkustannusindeksiin (1951 = 100). Luovutuspäätös, kauppa tai maanvuokraus, sisältää valtuutuksen tehdä maaperätutkimukset yms., sekä hakea rakennuslupaa (sekä tilanteen mukaan myös hakea poikkeamista | saada päätös poikkeamisesta) ennen luovutussopimuksen allekirjoittamista. Kauppakirjan tai maanvuokrasopimuksen allekirjoitus, sisältäen kauppahinnan maksun tai maanvuokra-ajan alkamisen, on tarpeen vasta sitten, kun rakennuslupa on myöntövaiheessa ja itse rakentaminen on alkamassa. Näin ollen maanvuokraakaan ei mene hukkaan. Rakennusluvan myöntäminen edellyttää allekirjoitettua kauppakirjaa ja kauppahinnan maksua tai maanvuokrasopimuksen allekirjoittamista ja maanvuokra-ajan alkamista, hakijan valitseman luovutusmuodon mukaisesti.

Luovutussopimusten tärkeimmät ehdot on hyväksytty kaupunginhallituksessa 3.6.2013. Uudet ehdot tulevat voimaan hakemuksille, jotka saapuvat kaupungille 1.5.2023 alkaen. Käytännössä ainut ero on uutuutena varausmaksu, joka on osa kauppahintaa tai maanvuokraa. Katso kohta 4. uusissa ehdoissa. Uudet ehdot eivät tule voimaan 1.5.2023, kun niiden perustana olevasta kaupunginvaltuuston päätöksestä  14.12.2022 § 158 on tehty valitus hallinto-oikeuteen maapoliittiseen ohjelmaan, ei näihin luovutusehtoihin, liittyen. Vanhat ehdot kaupunginhallituksesta 3.6.2013 ovat edelleen voimassa. [Päivitys 31.1.2023]

Päätökseen sisältyy mm. määräaika rakentamisvelvoitteen täyttämiseen on pääsääntöisesti 3 vuotta, rakentamattoman tontin/rakennuspaikan edelleenluovutuksen kielto ja velvoitteisiin liittyvät sopimussakot. Huomaa lisäksi erityisesti maanvuokraoikeuteen ja maanvuokralaisen rakennuksiin liittyvät Lohjan kaupungille tulevat kiinnitysvakuudet ja niiden etusijat: pienempi vakuus (3x alkuvuosivuokra) on 1. sijalla aina maanvuokrasopimuksen loppuun saakka ja suurempi vakuus (10x alkuvuosivuokra) on 2. sijalla rakentamisvelvollisuuden täyttämisen toteamiseen asti. Vakuudet pyöristyvät ylöspäin seuraavaan sataan euroon.

Kiinteistönmuodostuskustannukset peritään erikseen, myös maanvuokrauksessa. Puusto katsotaan tapauskohtaisesti. Luovutuspäätöksestä luopumisesta itsessään ei ole hakijalle mitään seuraamuksia: tontti / rakennuspaikka palautuu yleiseen hakuun. Hakijan tekemät maaperätutkimukset yms., suunnittelu ja mahdolliset rakennusvalvonnan toimet yms. jäävät kuitenkin hakijan vastuulle kuin myös mahdollisen poikkeamisen hakemiset kulut.

Maanvuokrasopimus ei tarkoituksella sisällä mitään mainintoja maanvuokrauksen omaksiostosta. Se on kuitenkin toistaiseksi mahdollista samalla hinnalla kuin nykyinen uusluovutushinta allaolevan taulukon mukaisille tonteilla ja rakennuspaikoilla. Maanvuokra on maanvuokraa, ei osamaksua. Omaksiosto vaatii erillisen lyhyen hakemuksen kaupungille ja kaupungin toisen päätöksen aikaisintaan maanvuokrasopimuksen rakentamisvelvollisuuden täyttämisen jälkeen.

Rakennusvalvonta ja -lupa Lohjan kaupungin työpaikkatontit ja -rakennuspaikat

Lohjan kaupungin rakennusvalvontaviranomaisella on käytössä Lupapiste ja yleisesti rakennusluvasta on tietoja täällä. Puiden kaataminen tulee käsiteltäväksi rakennusluvassa tai erillisessä maisematyöluvassa rakennusvalvontaviranomaisella. Rakennusvalvonnan lupakäsittelijöiden aluejako on nähtävissä tästä ja yhteystiedot tästä.

Yleistä

Kaikki kaupungin päätökset, sen julkishallintoluonteen mukaisesti, ovat päätöksentekovarauksellaLuovutuspäätös ei millään tavoin sisällä, eikä se voikaan sisältää, mitään päätöstä eikä lupausta siitä, että Lohjan kaupunki hankkii tontilla / rakennuspaikalla tarjottavia palveluja tai valmistettavia tuotteita. Lohjan kaupungin työpaikkatontit ja -rakennuspaikat

Teollisuus- ja liiketonttien/rakennuspaikkojen yksityiskohtaiset tiedot löytyvät täältä.

Y- ja P-tonteilla on oma sivunsa täällä.

Roution polttonestetontilla on oma sivunsa täällä.

Lisätietoja: vs. maankäyttöinsinööri Anthony Bange, p. 044 374 3599, ja kaupungingeodeetti, puh. 044 374 3793, tai tonttipalvelut@lohja.fi . Viite on Lohjan kaupungin työpaikkatontit ja -rakennuspaikat.

Lohjan kaupungin työpaikkatontit ja -rakennuspaikat

 

Aiheeseen liittyvää: