Yritystontit

 

 

 

 

Lohjan kaupunki myy asemakaava-alueelta liike- ja teollisuustontteja.

Vuosivuokra on 5 % myyntihinnasta. Yksityiskohtaiset tiedot kaikista tonteista ja rakennuspaikoista löydät täältä.

Kunnallistekniikan liittymismaksut määräytyvät tontin käyttötarkoituksen ja rakennusoikeuden perusteella. Valtuuston hyväksymän taksan mukaan on taksa vesi- ja jätevesiliittymästä yhteensä 11,19 €/k-m². Sadevesiviemärin liittymismaksu on 0,99 €/tontti m².

Vapaamuotoisista hakemuksista tulee ilmetä valtuuston tonttien luovuttamiselle asettamien edellytysten toteutuminen. Hakemukseen tulee liittää mm. selvitys toiminnan luonteesta, rakentamisen määrästä, laadusta ja aikataulusta ja rakennushankkeen toteuttamisedellytyksistä.

Hakemukset tulee toimittaa Lohjan kaupungille osoitteella Karstuntie 4, PL 71, 08101 LOHJA tai tonttipalvelut@lohja.fi.

Kauppakirja tai vuokrasopimus voidaan tehdä, kun luovutuspäätös on lainvoimainen eli noin kuukauden kuluttua päätöksestä.

Luovutuspäätös on voimassa n.12 kuukautta sen lainvoimaisuudesta. Lisäksi peritään tontin lohkomismaksu (myös vuokratontilla).

Sopimusten tärkeimmät ehdot on hyväksytty kaupunginhallituksessa 3.6.2013. Päätökseen sisältyy mm. rakentamisvelvoitteen määrä 20-60 % tontin rakennusoikeudesta ja määräaika rakentamisvelvoitteen täyttämiseen pääsääntöisesti 3 vuotta, rakentamattoman tontin edelleen luovutuskielto ja velvoitteisiin liittyvät sopimussakot.

Kiinteistönmuodostuskustannukset peritään erikseen. Puusto katsotaan tapauskohtaisesti.

Rakennuslupiin ja rakentamiseen liittyviin asioihin antaa tietoja alueen lupavalmistelija.

Esitteitä kiinteistö- ja kartastopalveluista, kaupungintalo Monkolan IV krs D-siipi.

Liike- ja teollisuustonttien yleiset luovutusperusteet

Lisätietoja: Riku Korhonen, p. 044 369 4400