Pakkausmerkinnät

Pakkausmerkinnät

Elintarvikkeiden pakkausmerkinnät

Kaikkia elintarvikkeita koskevat yleiset pakkausmerkintävaatimukset on esitetty EU:n elintarviketietoasetuksessa (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille.

Pakatun elintarvikkeen eränumerosta ja kielivaatimuksista säädetään kansallisesti maa- ja maatalousministeriön asetuksella 834/2014 § 4 ja voimakassuolaisuuden ilmoittamisesta maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 1010/2014.

Pakattujen elintarvikkeiden pakolliset pakkausmerkinnät

Elintarvikkeen pakkauksessa tulee ilmoittaa seuraavat tiedot (EU:n elintarviketietoasetus 1169/2011, 9 artikla):

 • elintarvikkeen nimi
 • ainesosaluettelo
 • allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet ja tuotteet (korostaen)
 • tiettyjen ainesosien tai ainesosien ryhmien määrät (tarvittaessa)
 • sisällön määrä
 • vähimmäissäilyvyysaika tai viimeinen käyttöajankohta 
 • vastuussa olevan elintarvikealan toimijan nimi, toiminimi tai aputoiminimi ja osoite
 • alkuperämaa tai lähtöpaikka (esim. jos sen ilmoittaminen on säädetty pakolliseksi tai sen puuttuminen voi johtaa kuluttajaa harhaan)
 • säilytysohje (tarvittaessa)
 • käyttöohje (tarvittaessa, muun muassa varoitusmerkintä tarvittaessa)
 • juomien todellinen alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina, jos alkoholipitoisuus on suurempi kuin 1,2 tilavuusprosenttia (Eviran suositus: kiinteässä elintarvikkeessa, jos alkoholipitoisuus enemmän kuin 1,8 painoprosenttia)
 • ravintoarvo (eli ravintoarvoilmoitus) (poikkeukset huomioiden).

Lisäksi tarvittaessa tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:

 • elintarvike-erän tunnus
 • voimakassuolaisuusmerkintä
 • tunnistusmerkki (laitoksessa valmistetut eläinperäiset elintarvikkeet)

Pakkaamattomien elintarvikkeiden merkinnät

”Pakkaamattomalla elintarvikkeella” tarkoitetaan loppukuluttajalle sellaisenaan tarkoitettua elintarviketta, jonka

 • kuluttaja itse pakkaa
 • joka pakataan kuluttajan pyynnöstä elintarvikkeen luovutuspaikassa
 • joka on valmiiksi pakattu elintarvikkeen luovutuspaikassa välitöntä myyntiä varten
 • joka tarjoillaan elintarvikkeen luovutuspaikassa loppukuluttajalle valmiina nautittavaksi.

Vähittäismyyntipaikassa on annettava loppukuluttajalle vähintään seuraavat tiedot:

 • elintarvikkeen nimi
 • ainesosat
 • allergioita ja intoleransseja aiheuttavat aineet tai tuotteet
 • alkuperämaa tai lähtöpaikka (esim. jos sen ilmoittaminen on säädetty pakolliseksi tai sen puuttuminen voi johtaa kuluttajaa harhaan)
 • tarvittavat käyttö- ja säilytysohjeet

Lisäksi 13.12.2016 lähtien juustoista, makkaroista ja lihaleikkeleistä on tullut ilmoittaa rasvan ja suolan määrä sekä ruokaleivistä suolan määrä. Suolan ja rasvan määrää ja voimakassuolaisuusmerkintää ei tarvitse ilmoittaa elintarvikkeista, joita pieniä tuotemääriä valmistava toimija toimittaa suoraan loppukuluttajalle tai paikalliseen vähittäisliikkeeseen myytäväksi kuluttajalle.

Tarjoilupaikassa on annettava loppukuluttajalle seuraavat tiedot;

1. elintarvikkeen nimi

2. alkuperämaa tai lähtöpaikka (esim. jos sen ilmoittaminen on säädetty pakolliseksi tai sen puuttuminen voi johtaa kuluttajaa harhaan)

3. allergiaa ja intoleransseja aiheuttavat aineet ja tuotteet

Tiedot on ilmoitettava kirjallisesti elintarvikkeen läheisyydessä tai siten, että helposti havaittavissa olevassa ilmoituksessa ilmoitetaan, että pyydettäessä tiedot ovat saatavissa pyydettäessä henkilökunnalta.

 

Aiheeseen liittyvää: