Tietoa sijaiselle

Rikosrekisteriote esitetään Lohja rekryssä (varhaiskasvatus ja opetus). Ote on näyttöpäivästä voimassa yhden vuoden eikä saa olla näyttöhetkellä yli 6 kuukautta vanhempi.

Verokortti toimitetaan palkkatoimistoon (tai työsopimuksen mukana):

Kaupungintalo Monkola, Karstuntie 4, 08100 Lohja

Tilinumeromuutokset tulee tehdä kirjallisesti, allekirjoitettuna palkkoihin.

Palkkalaskelmat ovat verkkopankissa, CGI.

Palkkasihteerit:

KVTES:n mukaan: varhaiskasvatus, ruoka- ja siivouspalvelut ja ikääntyneiden palvelut, opetus (koulunkäynninohjaajat ja iltapäiväkerho-ohjaajat)

Lisätietoja Lohja rekrystä puh. 044 3746441

OVTES:n mukaan: hoidetaan Sarastiassa, ext-ovtes@lohja.fi

Työkokemuslisät ja palvelusuhdetodistukset:

Toimistosihteeri Teija Halve, puh. 019 369 4324

Kaupungintalo Monkola, Karstuntie 4, 08100 Lohja

Työkokemuslisä on 3 % / 5 v ja 8 % / 10 v tehtäväkohtaisesta palkasta.