Ilmoitus verkkokaupasta

Elintarvikkeiden verkkokauppa ja etämyynti

Verkkokaupasta (etämyynnistä) tulee tehdä elintarvikelain ilmoitus. Elintarvikehuoneistoilmoitus tulee tehdä viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista kuten muidenkin ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvien toimijoiden. Ilmoitus on tehtävä siihen kuntaan, jossa kotipaikka fyysisesti sijaitsee.

Verkkokauppaa (etämyynti) koskee sama lainsäädäntö kuin muitakin alan toimijoita, EPNAS 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajalle. Elintarviketietojen on oltava oikeellisia, selviä ja kuluttajalle helposti ymmärrettäviä.  Pakolliset tiedot koskevat myös etämyyntiä. Tiedot on oltava saatavilla ennen ostopäätöstä verkkosivulla.  Kielivaatimus on vähintään suomen ja ruotsin kielellä. Asetus sisältää pakolliset tiedot, kuten elintarvikkeen nimi, ainesosaluettelo, elintarvikkeen sisällön määrä jne., näiden on oltava verkkokaupassa nähtävissä.  Poikkeuksena 9 artikla 1 kohdan f alakohta eli vähimmäissäilyvyysaikaa tai viimeistä käyttöajankohtaa ei tarvitse laittaa verkkosivuille.

Lomakkeet

Elintarvikevalvonta

Linkki lisätietoihin

 

Aiheeseen liittyvää: