Luvan hakeminen ja maksut

Rakentamisen luvat

Opas omakotitalon rakennushankkeeseen (opasta päivitetään)

Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut

Rakennusrasitteet ja kiinteistöjen yhteisjärjestelyt

Rakennusoikeuskyselyt 

Lupamaksut

Rakentamisen luvat

Lohjalla on käytössä täysin sähköinen lupakäsittely. Rakentamisen lupia haetaan  -palvelun kautta. Palveluun rekisteröityminen vaatii ensimmäisellä kerralla sähköisen tunnistautumisen. Sen jälkeen kirjautuminen tapahtuu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Pikaopas Lupapisteen käyttöön auttaa alkuun.

Lupahakemuksen tekijän ei tarvitse tietää mitä rakennusvalvonnan lupaa hanke edellyttää tai mitä liitteitä tarvitaan. Järjestelmä ohjaa eteenpäin kun valintojen avulla kertoo millaisesta hankkeesta on kyse. Toimivin käytäntö on, että hankkeen pääsuunnittelija avaa hankkeen ja kutsuu hakijat osapuoliksi. Asuinrakennus ja sitä suuremmat hankkeet tulee käydä esittelemässä alueen lupakäsittelijälle ennen lupahakemuksen jättämistä. Pääsuunnittelija sopii ennakkoesittelystä.

Hankkeeseen liittyvien osapuolten ( luvanhakija, suunnittelijat ) on mahdollista seurata lupapäätöksen etenemistä palvelun kautta. Huomioithan, että luonnostilassa oleva hanke ei näy viranomaiselle. Hanke tulee näkyväksi vasta kun keskusteluun kirjoitettu viesti lähetetään tai hakemus jätetään.

Paperisen lupahakemuksen jättämisestä tulee aina erikseen ottaa yhteyttä ennakkoon rakennusvalvontaan. Hakemus avataan ja asiakirjat skannataan Lupapiste -järjestelmään. Hakija kutsutaan osapuoleksi mikäli hänellä on sähköposti ja rekisteröitymisen edellyttämä mahdollisuus sähköiseen tunnistautumiseen. Päätös ja hankkeen käsittely hoidetaan sen jälkeen sähköisesti Lupapisteessä. Paperisia hakemuksia ja liiteasiakirjoja on mahdollista tulla skannaamaan rakennusvalvontaan sopimalla siitä erikseen rakennusvalvonnan sihteerien kanssa.

Liitteiden liittäminen ja nimeäminen hankkeille

Hankkeelle tulee lisätä omiksi toimenpiteiksi kaikki lupakäsittelyä edellyttävät toimenpiteet. Rakentamisen määräyksistä ja ohjeista löytyy tietoa toimenpiteiden luvanvaraisuudesta.

Liitteisiin tulee valita alasvetovalikosta sopiva liitetyyppi (esim. Todistus hallintaoikeudesta) ja Piirustuksen sisältö- kohtaan kirjoitetaan asiakirjan sisältö tarkemmin (esim. Jäljennös vuokrasopimuksesta). Lisäksi niihin tulee valita mihin ne liittyvät (rakennuspaikkaan, osapuoliin, toimenpiteeseen…)

Pääpiirustukset merkitään liittyväksi oikeaan toimenpiteeseen. Asemapiirros merkitään liittyväksi kaikkiin toimenpiteisiin. Piirustusten sisältöön kirjoitetaan sama teksti kuin nimiössä (esim. Julkisivu itään). Mikäli useita pääpiirustuksia on yhdistetty samaan piirustukseen, tulee liitteen tyypiksi valita Muu pääpiirustus ja Piirustuksen sisältöön kirjoittaa esim. Pohjat ja leikkaus.

Pääsuunnittelija vastaa siitä, että kaikki liitteet on asianmukaisesti liitetty ja nimetty.

Vanhat luvat, joita ei ole käsitelty sähköisenä

(lupa myönnetty tehty ennen vuotta 2013)

Mikäli olet hakemassa tällaiseen lupaan rakennusaikaista muutosta tai pidennystä sen voimassaoloon, ota yhteyttä lupavalmistelijaan, jonka alueelle hanke kuuluu. Alkuperäinen lupa muutetaan sähköiseksi ja muutosluvan / voimassaolon jatkaminen hoidetaan Lupapisteen kautta ja liitetään alkuperäiseen lupaan. Sinulle ilmoitetaan kun alkuperäisen luvan siirto on hoidettu ja voit tehdä hakemuksen. Sen jälkeen hanke hoidetaan loppuun sähköisenä.

Mikäli haet työnjohtajan hyväksymistä tällaiselle hankkeelle, tulee asia hoitaa paperilla. Hanke hoidetaan loppuun paperilla ja arkistoidaan vasta valmistumisen jälkeen kokonaisuudessaan sähköiseksi.

Kaavoituksen poikkeamisluvat- ja suunnittelutarveratkaisupäätökset

käsitellään Lupapiste logo jpg.-palvelun kautta. Tarkempia ohjeita ja neuvoja lupien hakemiseen kaavoituksen sivuilta.

Rakennusrasitteet ja kiinteistöjen yhteisjärjestelyt

hoidetaan toistaiseksi paperisen hakemuksen kautta. Lue lisää ohjeista.

Rakennusoikeuskyselyt Lupapiste-palvelun kautta

Rakennusoikeuteen liittyviin kysymyksiin vastataan Lupapiste logo jpg  -palvelun kautta neuvontapyyntönä.

Sähköpostiin jätetyt kysymykset ohjataan tekemään Lupapistepalveluun. Palvelun kautta kysymys ohjautuu oikealle kiinteistölle, jolloin kysymys on yksilöidympi ja vastaus selkeämpi. Näin myös kysyjälle jää asiasta dokumentti. Puhelimitse tehtävien tiedustelujen selvittäminen on puutteellisten tietojen takia työläämpää ja vie siten pidemmän ajan eikä niistä jää dokumenttia. Mikäli kuitenkin olet rakennusvalvontaan yhteydessä puhelimitse, selvitä kiinteistötunnus ennen yhteydenottoa.

Kaikkien rakennuspaikalla olevien rakennusten ja rakennelmien tiedot ovat tarpeen rakentamismahdollisuuden selvittämiseksi. Lue lisää rakennusrekisterin ylläpidosta.

Lupamaksut

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut määräytyvät Lohjan kaupungin valtuuston hyväksymän kulloinkin voimassa olevan taksan mukaan. Maksu määrätään lupapäätöksen tai suoritettavan viranomaistehtävän suorittamisen yhteydessä.

Mahdollisen aloittamisoikeuden vakuudeksi asetettavan vakuusmaksun suuruus riippuu hankkeesta ja se arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Lue lisää aloittamisoikeudesta

HUOM ! Mahdolliset vesi-ja viemäriliitosmaksut eivät sisälly lupamaksuun, vaan Vesilaitos laskuttaa niistä erikseen oman taksansa mukaisesti.

 

Aiheeseen liittyvää: