Joukkoliikennetyö

Lohjan joukkoliikennetyöryhmän tehtävänä on kehittää joukkoliikennettä kaikille lohjalaisille todelliseksi vaihtoehdoksi oman auton käytölle.


Työryhmä

Työryhmään kuuluu kunnanvaltuutettuja sekä liikenteestä vastaavia virkamiehiä ja sen kokoonpano on:

KuntapäättäjätHenkilökohtainen varajäsen
Ferin Kirsi pjSuuripää Marko
Koivisto Mikko vpjJoensuu Karoliina
Aittakumpu BirgitLiimatainen Tiina
Appelsin BrorMoilanen Janne
Hasu MattiTallqvist Lena
Jokela JenniLylylahti Harri
Järvinen JuhaniSaari Leena
Laaksonen SannaHeinonen Marika
Piekka TuijaSaukkola Heli
Poikonen Hannu-PekkaUotila Urpo
Virkamiesjäsenet
Sanna Lundström, hallintojohtaja
Seppo Lötjönen, vs.tekninen johtaja
Tapio Heinonen, henkilöliikennelogistikko

Joukkoliikennetyöryhmän tavoitteet

Lohjalla joukkoliikenteen runko on markkinaehtoista liikennettä, jossa liikennöitsijä vastaa liikenteen suunnittelusta ja aikatauluista ilman yhteiskunnan resursseja. Kaupunki ja joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen Uudenmaan ELY-keskus täydentävät markkinaehtoista liikennettä sopimusliikenteellä niin, että haluttu palvelutaso saavutetaan.

Markkinaehtoisen liikenteen haasteena on yhtenäisen lippujärjestelmän ja tiedottamisen puute, koska liikennöitsijät määrittävät itse liikenteensä taksat sekä vuoroihin kelpaavat lippuratkaisut. Koska markkinaehtoinen liikenne toimii liikennöitsijöiden toimesta täysin lipputuloperusteisesti, on selvää, että sen tulee olla kannattavaa. Nyt korona on laskenut muutaman vuoden ajan matkustajamääriä erittäin rajusti ja lisäksi polttoaineen voimakkaat hinnanheilahtelut ovat aiheuttaneet markkinaehtoiseen liikenteeseen suuria muutoksia ja vuoroja on vähentynyt.

Suurimpana muutoksena kesäkuulle 2022 ajoittuva, alueen suurimman liikennöitsijän, Pohjolan Liikenteen ilmoitus markkinaehtoisen liikenteen lopettamisesta koko Länsi-Uudellamaalla on pakottanut Uudenmaan ELYn, Lohjan kaupungin ja kaikki Länsi-Uudenmaan kunnat miettimään uudestaan joukkoliikennekokonaisuuden hallintaa.

Lohjan joukkoliikennetyöryhmän keskeisenä tavoitteena on miettiä, mikä on oikea joukkoliikenteen järjestämistapa Lohjalla: Hyväksytäänkö nykyinen markkinaehtoinen malli ostoliikenteen täydennyksillä, vai halutaanko sopimusliikenteen kautta ottaa joukkoliikennekokonaisuudesta enemmän hallintaa joko kunta- tai ELY-vetoisesti yhteistyössä Länsi-Uudenmaan kuntien kanssa? Kyseeseen voi tulla myös ns. hybridimalli, missä esimerkiksi runkoliikenne olisi osittain markkinaehtoista, mutta kuntien sisäinen ja osittain myös seudullinen liikenne toimisi nykyistä parempana kokonaisuutena ostoliikenteenä.

Koska Länsi-Uudenmaan kunnat ovat sidoksissa toisiinsa niin työpaikkojen kuin myös sairaaloiden ja opiskelupaikkojen suhteen, tulee tässä työssä huomioida Lohjan lisäksi koko Länsi-Uudenmaan liikkumistarpeet niin seudullisesti kuin myös esimerkiksi Helsingin suuntaan.

Järjestämistapapäätöksen jälkeen mietitään haluttu palvelutaso: Onko nykyinen joukkoliikenteen palvelutaso riittävä vai pitääkö sitä parantaa, ja jos pitää parantaa, mitkä ovat keskeiset yhteysvälit ja ajat, jolloin joukkoliikenteen tulisi toimia halutulla vuorovälillä?

Joukkoliikenteen järjestämistavan ja palvelutason lisäksi työryhmän tulee ottaa kantaa haluttuun lippu- ja informaatiojärjestelmään, vaadittuun kustannustasoon ja resursseihin sekä laadullisiin tekijöihin, joita ovat esimerkiksi kaluston vähäpäästöisyys ja esteettömyys.


Ajankohtaista

31.3.2022 Koska nykyinen liikenteen järjestämistapa ei ole toimiva, joukkoliikennetyöryhmä esittää kaupunkisuunnittelulautakunnalle, että Lohjalla valitaan ELY-vetoinen joukkoliikenteen järjestämistapa, edellytyksenä naapurikuntien osallistuminen.


Työryhmän pääteemat ja työn aikataulu

Kevät 2022

Työryhmä tulee esittämään oman näkemyksensä joukkoliikenteen järjestämistavasta Lohjalla syksystä 2023 alkaen sekä aloittamaan palvelutasotavoitteiden määrittämisen

Kesä 2022

Esitys ja päätöksiä halutusta joukkoliikenteen palvelutasosta ja siihen vaadituista laatutekijöistä

Syksy 2022

Sopimusliikenteen linjaston ja aikataulujen yhdenmukainen suunnittelu

Syksy/talvi 2022

Liikenteen kilpailutus

Elokuu 2023

Uusi liikenne alkaa

 

Aiheeseen liittyvää: