Kiinteistölle kuuluvat kadunpitotyöt

Näin kunnossapitovastuu jakautuu

Kiinteistön tehtäviin kuuluu kuvassa esitetyn lisäksi tontille johtavan kulkutien kunnossapito. Kunnossapito käsittää:
• kulkutien ja liittymärummun pitämisen rakenteellisesti kunnossa sekä
• liittymään kertyneen lumenaurausvallin poistamisen.

Kiinteistön on hoidettava liittymänsä ajoradan reunasta alkaen, toisin sanoen myös istutuskaistan kohdalla oleva osuus.

Kaupunki hoitaa kustannuksellaan kaikkien yhdistettyjen kevyen liikenteen väylien sekä asumiskäytössä olevien pienkiinteistöjen (omakoti- ja rivitalot) erillisten jalkakäytävien talvikunnossapidon.

Asuinkerrostalojen sekä liike- ja teollisuuskiinteistöjen vain jalankululle tarkoitettujen jalkakäytävien talvihoito on kiinteistöjen vastuulla.

Mikä on kevyen liikenteen väylä?
Kevyen liikenteen väylällä voit kulkea jalan tai pyörällä. Se on merkitty alla olevilla liikennemerkeillä.

Jalkakäytävää ei ole erikseen merkitty liikennemerkillä. Jalkakäytävällä ei saa pyöräillä.

Näkymäeste