L86 Petäjäpuisto

L86 Petäjäpuisto, 24. kaupunginosa Ventelä, korttelin 138 ja puistoalueen asemakaavan muutos sekä tonttijako

Kaava-alue sijaitsee Ventelän kaupunginosassa Mäntynummella, noin 5 kilometriä Lohjan keskustasta koilliseen. Sitä rajaavat pohjoisessa Lohjanharjuntie 1125 ja etelässä Mäntynummentie. Suunnittelualue käsittää puistoa sekä ns. entisen Shellin tontin. Asemakaavan muutoksen tarkoitus on kaavoittaa alueelle tontti, joka soveltuu muun muassa kokoontumistilalle.  Lisäksi kaavan tarkoitus on ajantasaistaa ns. entisen Shellin tontin asemakaava vastaamaan nykyistä käyttötarkoitustaan.


Voimaantulo

Kaupunginhallitus on päätöksellään 5.8.2019 § 220 hyväksynyt 19.6.2019 päivätyn 24. kaupunginosan Ventelä korttelia 138 ja puistoaluetta koskevan L86 Petäjäpuiston asemakaavan muutoksen ja siihen liittyvän tonttijaon.

Kaupunginhallituksen päätöksestä ei ole valitettu.

L86 Lainvoimaisuuskuulutus 25.9.2019
L86 Kaavakartta 5.8.2019
L86 Kaavaselostus 5.8.2019
L86 Tonttijakokartta


Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 5.8.2019 § 220 24. kaupunginosan Ventelän korttelia 138 ja puistoaluetta koskevasta L86 Petäjäpuiston asemakaavan muutosehdotuksesta ja siihen liittyvästä tonttijaosta.

Asemakaavamuutoksella muodostuu 24. kaupunginosan Ventelän kortteli 138 ja suojaviheraluetta. Tonttijaolla muodostuvat korttelin 138 tontit 1 ja 2.

L86 Kaavakartta 19.6.2019
L86 Kaavaselostus 19.6.2019
L86 Tonttijako


Ehdotusvaihe

Vetovoimalautakunta päätti 24.4.2019 § 67 hyväksyä 24. kaupunginosa Ventelän asemakaavamuutosehdotuksen L86 Petäjäpuisto ja siihen liittyvän tonttijaon asetettavaksi julkisesti nähtäville MRL 65 § :n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Asemakaavan muutosehdotus ja tonttijako pidetään nähtävillä 8.5.-6.6.2019 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, Lohja. Aineistoa koskevat muistutukset tulee lähettää nähtävilläoloaikana osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi tai Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja.

Kaavoittaja on tavattavissa kaavan nähtävilläoloaikana keskiviikkona 29.5. klo 16–18 kaava-alueella sijaitsevan kahvila-ravintola Kaffe ja Piffin kabinetissa (osoite Mäntynummentie 46, 08500 Lohja), muina aikoina varmimmin erikseen sovittaessa.

L86 Kuulutus 8.5.2019
L86 Kaavakartta 24.4.2019
L86 Kaavaselostus 24.4.2019
L86 Tonttijako 24.4.2019


Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asiakirjat pidetään nähtävillä MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 17.1.-1.2.2019 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina osoitteessa Karstuntie 4, Lohja.
Palaute tulee lähettää osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi tai Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys-kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja.

Kaavan aineistoihin on mahdollisuus tutustua kaavaillassa 22.1.2019 Lohjan pääkirjaston Järnefeltinsalissa 17:30-19:00.

L86 Kuulutus 16.1.2019
L86 Kaavakartta 16.1.2019
L86 Kaavaselostus 16.1.2019


 

Aiheeseen liittyvää: