Muut julkaisut

Julkaisut julkaisujärjestyksessä uusimmasta vanhimpaan:

Pohjavesialueella sijaitsevien öljysäiliöiden kartoitus Lohjan kaupungissa (pdf) Nygård, M. Lohjan ympäristölautakunta, julkaisu 4/06 (53 s. + 26 s.)

Lohjan melutilanteen peruskartoitus 2005 (pdf) Lohjan ympäristölautakunta, julkaisu 9/05 (19 s. + 9 liites.)

Lohjan koulut ja ympäristö -hanke 2003–2004. Loppuraportti. Sahi, V. Lohjan ympäristölautakunta, julkaisu 3/05 (31 s. + 4 liites.)

Liessaaren luontopolku. Vuorinen, S. Lohjan ympäristölautakunta, julkaisu 1/04 (36 s.)

Kyselytutkimus luonto-, virkistys- ja maatilamatkailualan yrittäjille luontomatkailupalveluista ja niiden vetovoimatekijöistä Karjaanjoen vesistön valuma-alueella. Klemola, M. Lohjan ympäristölautakunta, julkaisu 5/03 (68 s. + 24 liites.)

Matkalla Karjaanjoen vesistön maisemissa. Luontomatkailumaisemien ja virkistyskohteiden kehittämissuunnitelma Lohjanjärvelle. Klemola, M. Lohjan ympäristölautakunta, julkaisu 04/03 (99 s. +35 liites.)

Lohjan ympäristön tila (pdf) . Lohjan ympäristölautakunta, julkaisu 2/03 (74 s.)

Retkeilyvinkkejä Lohjan seudun luontoon (pdf) Murto, R. & Södersved, J. Lohjan ympäristölautakunta, julkaisu 1/00 (33 s.)

Lohjan kunnan ympäristönsuojeluohjelma vuosille 1995–96. Nikander, M-L. (toim.). Lohjan kunnan ympäristölautakunta, julkaisu 2/95 (22 s.)

Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluoh­jelma vuosille 1995–96. Nikander, M-L. (toim.). Lohjan ympäristölautakunta, julkaisu 2/95 (19 s.)

Lohjalaisten kompostointiopas. Nikander M-L. Lohjan ympäris­tölautakunta, julkaisu 2/94 / Lohjan kunnan ympäristölauta­kunta, julkaisu 3/94 (20 s.)

Maatilojen ympäristönhoidon kartoitus 1991–1992 Lohjan kunnassa. Hillebrandt, J. ym. Lohjan kunnan ympäristölautakunta, julkaisu 1/94 (20 s. + 5 liites.)

Ympäristöarvot Lohjan kaupungin eräissä hankinnoissa. Nikander, M-L. & Pinnioja-Saarinen, T. Lohjan ympäristölauta­kunta, julkaisu 2/93 (17 s. + 4 liites.)

Lahokallion luontopolku. Vuorinen, S. Lohjan ympäristölautakunta, julkaisu 1/93 (52 s.)

Lohjan ja Lohjan kunnan ympäristön tila 1990. Rosenberg, T. Lohjan ja Lohjan kunnan ympäristönsuojelulauta­kunta, julkaisu 1/92 (37 s.)

Liessaaren luontopolku. Vuorinen, S. Lohjan ympäristönsuojelulautakunta, julkaisu 1/91 (36 s.)

Lohjan kunnan ympäristötilan perusselvitys. Vuorinen, S. Lohjan kunnan ympäristönsuojelulauta­kunta, julkaisu 1/90 (56 s. + 1­0 liites.)

 

Aiheeseen liittyvää: