Virkkala

Virkkalan rivi/pientalorakennuspaikka tarjolla ostettavaksi tai maanvuokrattavaksi yhtiölle tai yksityiselle lähellä Lohjanjärveä.

Virkkalan rivi/pientalorakennuspaikka Vieremässä täydentää nykyisen Vieremän asuntoalueen. Tämä on korttelin 1815 AP-rakennuspaikka nro 4, 444-459-12-1 Rivari.

Rakennuspaikka sijaitsee vanhalla peltovyöhykkeellä. Alueen vieressä toimii Vieremän päiväkoti. Vieremästä matkaa Virkkalan keskustaan on 1,8 km ja kaupungin keskustaan n. 8 km. Maaperä on suurelta osin savea ja rakennukset on paalutettava. Rakennuspaikan lounaisosan istutettavalla alueen osalla oleva telekaapeli jää paikoilleen.

Rakennusvalvonnan lupakäsittelijöiden aluejako on nähtävissä tästä ja yhteystiedot tästä.

Katso yleiset tiedot ’edelliseltä’ sivulta täällä.

Lisätietoja: vs. maankäyttöinsinööri Anthony Bange, p. 044 374 3599, ja kaupungingeodeetti, puh. 044 374 3793, tai tonttipalvelut@lohja.fi .  Viite on Virkkalan rivi/pientalorakennuspaikka.

Virkkalan rivi/pientalorakennuspaikka
Virkkalan rivi/pientalorakennuspaikka

Rakennuspaikkakartta (ote)

Pala asemakaavasta:

Kortteli – rakennuspaikka

Käyt.
tark.

Pinta-ala

k-m²

Rak. velv.
60%

Hinta

€/k-m²

 1. kalenterivuoden maan-
vuokra  €

1815-4AP4312700+t16042035.000501750
 

Aiheeseen liittyvää: