Liikenneturvallisuustyöryhmä

Lohjan kaupungin liikenneturvallisuustyötä koordinoidaan ja edistetään poikkihallinnollisessa liikenneturvallisuustyöryhmässä.

Työryhmän toiminta on ennen kaikkea koordinoivaa; konkreettisten toimien suunnittelua, tehtävien jakamista edelleen yksiköihin ja sidosryhmiin, liikenneturvallisuuteen liittyvää viestintää, liikenneturvallisuustilanteen seurantaa ja niin edelleen.

Työryhmän toiminnassa painopiste on liikennekasvatuksessa ja viestinnässä, mutta myös liikenneympäristöön liittyviä turvallisuuskysymyksiä käsitellään. Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistäminen on keskeinen osa liikenneturvallisuustyötä ja kuuluu siten työryhmän toimintakenttään.

Lohjan kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmän kokoonpano: linkki. Työryhmä kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa.

 

Aiheeseen liittyvää: