Haikari

Haikarin rivitalotontit tarjolla ostettavaksi tai maanvuokrattavaksi yhtiölle tai yksityiselle lähellä Lohjan keskustaa

Haikarin rivitalotontit

Haikarin rivitalotontit

Myllylammen kaupunginosan Haikarin alue sijaitsee kaupungin keskustasta Virkkalan suuntaan Ojamon pohjoispuolella Lohjanjärven tuntumassa.

Etäisyys alueelta kaupungin keskustaan on katuja pitkin n. 2,5 km. Läheinen vedenottamo estää sekä maalämmön että paalutuksen. Haikarin rivitalotontit

Alueen itäpuolisella Ojamonharjuntiellä on jonkin verran julkista liikennettä. Kevyen liikenteen yhteydet eri suuntiin ovat hyvät.

Katso yleiset tiedot ’edelliseltä’ sivulta täällä.

Rakennusvalvonnan lupakäsittelijöiden aluejako on nähtävissä tästä ja yhteystiedot tästä.

Lisätietoja: vs. maankäyttöinsinööri Anthony Bange, p. 044 374 3599, ja kaupungingeodeetti, puh. 044 374 3793, tai tonttipalvelut@lohja.fi .  Viite on Haikarin rivitalotontit.Maaperän rakennettavuusselvitys

Koko alueelta on saatavilla seuraavat rakennettavuusselvityksen tiedot vuoden 1987 kairauksista suuntaa antaviksi tiedoiksi.

Rakennettavuusselvityksen alueet (kartta, ks. kartan yläreuna)

Rakennettavuusselvitys (teksti)

Rakennettavuusselvityksen kartan osa nykyisellä kiinteistöjaotuksella

Tarkempia tietoja on seuraavissa nyt haussa olevien tonttien alueille osuvista leikkausdiagrammeista (katso leikkausten ja kairausten numerot em.  kartoilta):

Leikkaus 4  Leikkaus 5 Leikkaus 6 Leikkaus 9 Leikkaus 10 Leikkaus 11 Leikkaus 12 Leikkaus 15 Leikkaus 16 Leikkaus 19 Leikkaus 20


Korttelin 427 AKR-tontit Haikarinkadun varrella

Ote väriasemakaavasta:

Kortteli –
tontti

Käyt.
tark.

Pinta-ala

k-m²

Rak. velv.
80%

Hinta

€/k-m²

 1. kalenterivuoden maan-
vuokra  €

427-1AKR678933952716536 600n. 158,0626 830
 427-2AKR683734193735538 520n. 157,5126 926
 427-3AKR431721591727 337 720n. 156,4316 886
Haikarin rivitalotontit
Haikarin rivitalotontit

Tonttikartat (ote)

Tämän korttelin 427 pohjoisosassa saattaa olla vanhojen käytöstä poistuneiden putkien jäänteitä. Rakentaja poistaa ne osana tavanomaista rakentamista. Huomaa myös tonttien väliset kulkurasitteet.

Tämä kortteli 427 on suurimmalta osin rakennettavuusselvityksen alueella 4 ja pohjoisreunaltaan alueella 2. Kaukolämpö kulkee tämän korttelin 427 kaakkoiskulman vierestä; siitä lisätiedot Lohjan Energiahuolto Oy Loher / Markus Tamminen.


Korttelien 421 ja 422 AKR-tontit Haikarinkadun varrella

Ote asemakaavasta:

Kortteli –
tontti

Käyt.
tark.

Pinta-ala

k-m²

Rak. velv.
80%

Hinta

€/k-m²

 1. kalenterivuoden maan-
vuokra  €

421-6AKR1311630504100 8001605040
422-1AKR1151670536MYYTY160MYYTY
Haikarin rivitalotontit

Tonttikartat (otteet)

Nämä tontit ovat suurimmalta osin rakennettavuusselvityksen alueella 3 ja aivan pohjoisreunaltaan alueella 4. Kaukolämpö kulkee korttelin 422 itäpuolisella puistokaistaleella; siitä lisätiedot Lohjan Energiahuolto Oy Loher / Markus Tamminen.


Korttelin 424 AO-tontit 8 ja 9 Porapojankujalla

Ote asemakaavasta:

Kortteli –
tontti

Käyt.
tark.

Pinta-ala

k-m²

Rak. velv.
80%

Hinta

€/k-m²

 1. kalenterivuoden maan-
vuokra  €

424-8AO126646537274 4001603720
424-9AO121646537274 4001603720
Haikarin rivitalotontit

Haikarin rivitalotontitAO-56 korttelissa 424

Tonttikartat (ote)

Nämä tontit ovat rakennettavuusselvityksen alueella 2. Kaukolämpö kulkee tämän korttelin 424 länsipuolisen Haikarinkadun länsipuolella; siitä lisätiedot Lohjan Energiahuolto Oy Loher / Markus Tamminen.


Haikarin rivitalotontit

 

Aiheeseen liittyvää: