Haikari

 

 

Haikarin alue sijaitsee kaupungin keskustasta Virkkalan suuntaan Ojamon pohjoispuolella Lohjanjärven tuntumassa.

Etäisyys alueelta kaupungin keskustaan on n. 2 km.

Julkisen liikenteen yhteydet Ojamonharjuntien kautta ovat hyvät, vuoroväli arkisin on noin tunti. Ojamonkadun yhteydessä on kevyen liikenteen väylä, josta on hyvät yhteydet Lohjan ja Virkkalan suuntaan.

Kahden – neljän talon omakotitontteja alueella on kortteleissa 418 ja 421-423. Tonttien rakentaminen on mahdollista sekä perustettavien asuntoyhtiöiden lukuun että hallinnanjakosopimusten perusteella.

Yksityiskohtaisia määräyksiä rakentamisesta sisältyy asemakaavaan ja rakentamistapaohjeisiin. Rakennuslupiin ja rakentamiseen liittyviin asioihin antaa tietoja alueen lupavalmistelija.

Kunnallistekniikka on valmiina. Sorapintaiset kadut on tarkoitus päällystää.

Lisätietoja: maankäyttöinsinööri Riku Korhonen 044 369 4400; tonttipalveluinsinööri Marja Puhakainen puh. 044 369 4460; kiinteistösihteeri Sirkka Maula puh. 044 369 4403 ja tonttipalvelut(a)lohja.fi

 

 

Rakennustapaohjeet 424      Rakennustapaohjeet K 420 – 422

Kortteli

Tontti

Osoite

Käyt.
tark.

Pinta-ala

Tehok.
e

Rak.oik.
k-m²

Hinta
€/k-m²

418

424

 

 10

8
9

 Porapojankuja

Porapojankuja
Porapojankuja

AKR

AO
AO

 1907

1266
1216

0,56

0,38
0,37

1065

465
465

160

160
160