Haikari

 

 

Haikarin alue sijaitsee kaupungin keskustasta Virkkalan suuntaan Ojamon pohjoispuolella Lohjanjärven tuntumassa.

Etäisyys alueelta kaupungin keskustaan on n. 2 km.

Julkisen liikenteen yhteydet Ojamonharjuntien kautta ovat hyvät, vuoroväli arkisin on noin tunti. Ojamonkadun yhteydessä on kevyen liikenteen väylä, josta on hyvät yhteydet Lohjan ja Virkkalan suuntaan.

Tonttien rakentaminen on mahdollista sekä perustettavien asuntoyhtiöiden lukuun että hallinnanjakosopimusten perusteella.

Yksityiskohtaisia määräyksiä rakentamisesta sisältyy asemakaavaan ja rakentamistapaohjeisiin. Rakennuslupiin ja rakentamiseen liittyviin asioihin antaa tietoja alueen lupavalmistelija.

Kunnallistekniikka on valmiina.

Lisätietoja: maankäyttöinsinööri Riku Korhonen 044 369 4400; tonttipalveluinsinööri Marja Puhakainen puh. 044 369 4460; kiinteistösihteeri Sirkka Maula puh. 044 369 4403 ja tonttipalvelut(a)lohja.fi

 

 

Rakennustapaohjeet 424

Kortteli

Tontti

Osoite

Käyt.
tark.

Pinta-ala

Tehok.
e

Rak.oik.
k-m²

Hinta
€/k-m²

424

8
9

 Porapojankuja
Porapojankuja

AO
AO

1266
1216

0,38
0,37

465
465

160
160