L78 Talkoomäki

Lohjan 31. kaupunginosa Nummenkylä, asemakaava


*

Asemakaava koskee kiinteistöjä 444-425-3-6 ja 444-425-3-260 sekä osia kiinteistöistä 444-425-3-218, 444-425-3-137, 444-895-2-8 ja 444-895-2-1. Kaava-alueen pinta-ala on 12,2 ha. Kaava-alue sijaitsee Vanhan Turuntien varressa, moottoritien Hevoskallion liittymän välittömässä läheisyydessä, n. 15 km Lohjan keskustasta koilliseen.

Asemakaavan laatimisen päätavoitteena on tutkia nykyisen teollisuusalueen laajentamista pohjoiseen ja lisärakennusoikeuden osoittamista.

Asemakaava onn Lohjan kaupungin kaavoitusohjelman mukaisesti vireillä oleva asemakaava. Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu.

Kaupunginarkkitehti: Juha Anttila | juha.anttila(at)lohja.fi | p. 044-3740144


Voimaantulo

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 26.8.2020 § 57 hyväksynyt L78 Talkoomäki, 31. kaupunginosan Hevoskallio asemakaavan ja tonttijaon. Asemakaava koskee kiinteistöjä 444-425-3-6 ja 444-425-3-260 sekä osia kiinteistöistä 444-425-3-218, 444-425-3-137, 444-895-2-8 ja 444-895-2-1. Asemakaava ja tonttijako saa lainvoiman tällä kuulutuksella 21.10.2020. Asemakaavalla muodostuu: Lohjan kaupungin 31. kaupunginosa Hevoskallio, kortteli 5 sekä liikenne- ja katualuetta. Tonttiajolla muodostuu: Kortteli 5, tontit 1 ja 2.

L78 Kuulutus 21.10.2020
L78 Kaavakartta 26.8.2020


Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto päätti 26.8.2020 § 57 hyväksyä 31. kaupunginosan Hevoskallio 3.6.2020 päivätyn asemakaavan ja tonttijaon L78 Talkoomäki. Asemakaava koskee kiinteistöjä 444-425-3-6 ja 444-425-3-260 sekä osia kiinteistöistä 444-425-3-218, 444-425-3-137, 444-895-2-8 ja 444-895-2-1. Asemakaavalla muodostuu: Lohjan kaupungin 31. kaupunginosa Hevoskallio, kortteli 5 sekä liikenne- ja katualuetta.
Tonttijaolla muodostuu: Kortteli 5, tontit 1 ja 2.

L78 Kaavakartta 26.8.2020
L78 Kaavaselostus 3.6.2020
L78 Tiivistelmä ehdotusvaiheesta saapuneista lausunnoista ja niiden vastineet
L78 Saapuneet lausunnot
L78 Tonttijakokartta 3.6.2020


Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus päätti 2.3.2020 § 63 hyväksyä 31. kaupunginosan Hevoskallion asemakaavaehdotuksen L78 Talkoomäki ja siihen liittyvän tonttijaon asetettavaksi julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Ehdotusvaiheen aineisto on nähtävillä 18.3.-17.4.2020 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, Lohja. Muistutukset tulee lähettää kirjallisesti nähvilläoloaikana osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi tai Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja.

L78 Kuulutus 18.3.2020
L78 Kaavakartta 13.2.2020
L78 Päivitetty OAS 13.2.2020
L78 Kaavaselostus 13.2.2020
L78 Havainnekuva 13.2.2020
L78 Tonttijakokartta 13.2.2020
L78 Tiivistelmä lausunnoista ja vastineet 13.2.2020
L78 Veikonpolun asemapiirustus 13.2.2020


Aloitus- ja valmisteluvaihe

Vetovoimalautakunta on päättänyt kokouksessa 24.4.2019 § 65 asettaa L78 Nummenkylä, Vanha Turuntie asemakaavan valmisteluaineiston nähtäville.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja suunnittelun lähtökohdat sekä valmisteluvaiheen aineisto pidetään nähtävillä MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti. Osallisilta pyydetään palautetta nähtävillä olon ajan kaavamuutoksen suunnittelun lähtökohdista, vaikutusten arvioinnista, osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämisestä sekä valmisteluaineistosta. Asemakaavaa koskevat mielipiteet tulee esittää kirjallisesti nähtävilläolon aikana.

Kaavan asiakirjat pidetään nähtävillä 8.5.-27.6.2019 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4. Palaute tulee lähettää osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi tai Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja.

Kaavan aineistoihin on mahdollisuus tutustua myös kaavaillassa 11.6.2019 klo 17.30-19.00 Lohjan pääkirjaston Järnefeltinsalissa.

L78 Kuulutus 8.5.2019
L78 Kaavakartta 24.4.2019
L78 Kaavaselostus 24.4.2019
L78 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.4.2019
L78 Havainnekuva (Ramboll 2019)
L78 Kallion louhinnan ja murskauksen melumallinnus (Ramboll 2019)
L78 Alustava louhintasuunnitelma (Ramboll 2019)
L78 Kaavarunkovaihtoehdot (Ramboll 2018)
L78 Kooste nykyisen toiminnan ympäristövaikutuksista (Envimetria 2019)


 

Aiheeseen liittyvää: