Valtakunnalliset suojeluohjelmat

Ympäristöministeriön laatimilla luonnonsuojeluohjelmilla varataan alueita luonnonsuojelutarkoituksiin valtakunnallisesti merkittävien luontoarvojen turvaamiseksi. Luonnonsuojeluohjelmat on hyväksytty valtioneuvoston periaatepäätöksillä.


Suojeluohjelmien määrittämistä alueista muodostetaan pääsääntöisesti lailla tai asetuksella luonnonsuojelualueita.

Lohjalla on useita valtakunnallisiin luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvia alueita. Ne on lueteltu tällä sivulla, ja ne ovat nähtävissä myös Lohjan karttapalvelussa.

Harjujensuojeluohjelma

 1. Lohjanharjun harjualue (HSO010007); 200 ha.
 2. Ojamonkankaan harjualue (HSO010006), 120 ha
 3. Keräkankareen harjualue (HSO010013); 171 ha.

Lehtojensuojeluohjelma

Lohjalla on lehtojen suojeluohjelmassa 12 kohdetta, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 52 hehtaaria. Lehtojensuojeluohjelmaan kuuluvista kohteista seitsemän on rauhoitettu kokonaan ja viisi osittain luonnonsuojelualueeksi.

 1. Ahtialan lehto (LHO010098); Ahtiala; 2 ha; yhteisö; rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi.
 2. Huhtasaaren lehdot (LHO010099); Huhtasaari; 5 ha; yksityiset ja yhteisö; 2,5 ha rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi.
 3. Jalassaaren lehdot (LHO010097); Jalassaari; 3 ha; yhteisöt; 1,4 ha rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi.
 4. Taka-Hikiän lehto (LHO010095); Osuniemi; 12 ha; yksityiset; rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi.
 5. Paavolan tammikko (LHO010096); Paavola; 5 ha; yksityinen, yhteisö ja Lohjan kaupunki; 4,6 ha rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi.
 6. Torholan lehto (LHO010102); Torhola; 2,5 ha; yksityiset; rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi.
 7. Vappulan saarnilehto (LHO010100); Vappula; 6 ha; yksityinen ja Lohjan kaupunki; rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi.
 8. Virkkalan pähkinälehto (LHO010101); Pähkinäniemi; 4,5 ha; Lohjan kaupunki; rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi.
 9. Risubackajoen lehto (LHO010117); Lieviö; 1,84 ha; yksityiset; rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi.
 10. Porlan lehto (LHO010094); Ojamo; 1,2 ha; Lohjan kaupunki; 0,8 ha rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi.
 11. Kalkkimäen lehto (LHO010085); Särkijärvi; 6,9 ha; valtio; rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi.
 12. Rinnemäen lehto (LHO010086); Maila; 2,1 ha; yksityinen; 1,7 ha rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi.

Lintuvesiensuojeluohjelma

Lohjalla on neljä lintuvesien suojeluohjelma-aluetta, joihin kuuluu Lohjanjärven Kutsilanselän ja Hiidenveden Vasarlanlahden lisäksi kokonaan seitsemän pienempää järveä rantoineen.

 1. Pikkujärvi, Kirkniemi (LVO010016)
 2. Kutsilanselkä ja Vasarlanlahti (LVO010015)
 3. Kotojärvi–Vähäjärvi (LVO010010)
 4. Koisjärvi, Kyynäräjärvi ja Musterpyynjärvi (LVO010018)

Project Aqua -ohjelma

 1. Hormajärvi; 5,1 km².

Rakennussuojeluohjelma

 1. Kirkniemen kartano; Kirkniemi; Gerknäs RN:o 1:148.

Rantojensuojeluohjelma

Lohjalla on yksi rantojen suojeluohjelma-alue, johon kuuluu useita kohteita Lohjanjärven rannoilta.

 1. Lohjanjärvi, rantojen suojeluohjelma (RSO010005).
  • Kyrkön ja Slåttnäs; Kirkniemi.
  • Brännviken; Jalassaari.
  • Seppälänsalmi; Marttila, Seppälä.
  • Tamsaari; Maila, Seppälä.
  • Haapasaari ja Ämmänuuninkallio; Maila.
  • Tammistonniemi; Tammisto.
  • Lohjantaipaleen lahti; Lohjantaipale.
  • Karkali; Karkalniemi.
  • Kotkansaari; Härjänvatsa.
  • Suuriniemi ja Niemensaari; Suurniemi.
  • Koirankari; Torhola.
  • Pitkäperänlahti; Torhola.
  • Torholanluola; Torhola.

Soidensuojeluohjelma

 1. Sorronsuo (SSO010018); Immula.
 2. Tulijärven alue (SSO010029); Lönnhammar.

Vanhojen metsien suojeluohjelma

 1. Karstunlahden metsä (AMO010337); Outamo; 10 ha, josta vanhaa metsää 10 ha.
 2. Lakimäki (AMO010338); Paloniemi; 49 ha, josta vanhaa metsää 34 ha.

Natura 2000 -alueet

 1. Tulijärvi – Makubergen; FI0100010; 47 ha.
  • Tulijärven alue, soiden suojeluohjelma (SSO010029).
  • Tulijärvi-Björnsjön luonnonsuojelualue; 12,3 ha.
  • Tulijärven luonnonsuojelualue; 9,6 ha.
 2. Karkali, Suuriniemi ja Mailan alueet; FI0100012; 120 ha.
  • Lohjanjärvi, rantojen suojeluohjelma (RSO010005).
  • Karkalin luonnonpuisto.
  • Haapsaaren luonnonsuojelualue; 0,6 ha.
  • Suurniemen luonnonsuojelualue; 15 ha.
  • Rinnemäen lehto, lehtojen suojeluohjelma (LHO010086).
  • Rinnemäen luonnonsuojelualue; 1,9 ha.
 3. Puujärvi; FI0100013; 694 ha.
  • Vuoriniemen luonnonsuojelualue; 5,3 ha.
  • Sikasuon luonnonsuojelualue; 0,6 ha.
  • Särkilammen luonnonsuojelualueet; 0,9 ha.
  • Rauhalan luonnonsuojelualue; 0,6 ha.
  • Metsolan luonnonsuojelualue; 0,2 ha.
  • Heponiemen tammimetsä, luontotyypin suojelualue; 6 ha.
 4. Kalkkimäki ja Laukmäki; FI0100014; 67 ha.
  • Kalkkimäen lehto, lehtojen suojeluohjelma (LHO010085).
  • Karjalohjan Kalkkimäen luonnonsuojelualue; 25 ha.
 5. Myllymäki; FI0100015; 7 ha.
  • Myllymäen luonnonsuojelualue; 6,6 ha.
 6. Pikkujärvi; FI0100030; 87 ha.
  • Pikkujärvi, Kirkniemi, lintuvesien suojeluohjelma (LVO010016).
  • Pikkujärven luonnonsuojelualue; 84,4 ha.
 7. Lohjanharju ja Ojamonkangas; FI0100031; 272 ha; suojeltu maa-aineslailla 98 %.
  • Lohjanharju, harjujen suojeluohjelma (HSO010007).
  • Sorronsuo, soiden suojeluohjema (SSO010018).
  • Sorronsuon luonnonsuojelualue; 6,3 ha.
  • Tannen kivikon luonnonsuojelualue; 2 ha.
  • Ojamonkangas, harjujen suojeluohjelma (HSO010006).
  • Ojamon moreenikumpareen luonnonsuojelualue; 1,2 ha.
 8. Lintukiimanvuori; FI0100032; 42 ha.
 9. Åkärr, Strykmossen ja Pytberg; FI0100033; 73 ha.
  • Åkärrin luonnonsuojelualue; 17,7 ha.
  • Strykmossenin luonnonsuojelualue, 31,1 ha.
  • Pytekdungen, luonnonsuojelualue; 6,6 ha.
  • Stor-Tötär naturskyddsområde; 0,7 ha.
  • Hagalundin luonnonsuojelualue; 0,4 ha.
 10. Karstunlahden metsä ja kalliot; FI0100034; 34 ha.
  • Karstunlahden metsä, vanhojen metsien suojeluohjelma (AMO010337)
  • Hiidenkallion vanhan metsän suojelualue; 2 ha.
  • Karstunlahden metsän luonnonsuojelualue; 2,6 ha.
  • Sorvaston luonnonsuojelualue; 6,9 ha.
  • Pumminmäen–Kaijolan luonnonsuojelualue; 26,9 ha.
  • Tennoonmäen luonnonsuojelualue; 5,8 ha.
  • Tennoonmäen–Pietarinluolan luonnonsuojelualue; 6,2 ha.
  • Ristlakian kallion luonnonsuojelualue; 0,9 ha.
 11. Lakimäen metsä; FI0100035; 50 ha.
  • Lakimäki, vanhojen metsien suojeluohjelma (AMO010338).
  • Lakimäen luonnonsuojelualue; 19 ha.
 12. Lohjanjärven alueet; FI0100036; 213 ha.
  • Lohjanjärvi, rantojen suojeluohjelma (RSO010005).
  • Torholan luolan ja Pitkäperänlahden luonnonsuojelualue; 8 ha.
  • Naturarysän luonnonsuojelualue; 0,45 ha.
  • Seppälänsaaren lehdon luonnonsuojelualue; 5,9 ha.
  • Tamsaaren kallion luonnonsuojelualue; 0,4 ha.
  • Tamsaaren lehdon luonnonsuojelualue; 9,9 ha.
  • Mailaanlahden luonnonsuojelualue; 4 ha.
  • Torholan lehto, lehtojen suojeluohjelma (LHO010102).
  • Torholan luolan ja Pitkäperänlahden luonnonsuojelualue; 8 ha.
  • Huhtasaaren lehdot, lehtojen suojeluohjelma (LHO010099).
  • Huhtasaaren Mustlahden lehdon luonnonsuojelualue; 2,5 h.
  • Vappulan saarnilehto, lehtojen suojeluohjelma (LHO010100).
  • Vappulan pohjoinen luonnonsuojelualue; 3,7 ha.
  • Vappulan eteläinen luonnonsuojelualue; 1,4 ha.
  • Jalassaaren lehdot, lehtojen suojeluohjelma (LHO010097).
  • Jalassaaren lehdon luonnonsuojelualue; 8,8 ha.
  • Tamminiemen etelärannan luonnonsuojelualue; 1,4 ha.
  • Märkmäen luonnonsuojelualue; 10 ha.
  • Reinonlehdon luonnonsuojelualue; 0,4 ha.
  • Taka-Hikiän lehto, lehtojen suojeluohjelma (LHO010095).
  • Taka-Hikiän lehdon luonnonsuojelualueet; 12,9 ha.
  • Viljolan lehdon luonnonsuojelualue; 2 ha.
  • Virkkalan pähkinälehto, lehtojen suojeluohjelma (LHO010101).
  • Pähkinäniemen lehdon luonnonsuojelualue; 5,3 ha.
  • Myllylammen pähkinäpensaslehto, luontotyypin suojelualue; 4 ha.
  • Karhuhkonnun luonnonsuojelualue; 2,7 ha.
  • Kaitalammin rantalehdon luonnonsuojelualueet; 2,3 ha.
  • Kaitalammin rotkolehdon luonnonsuojelualue; 0,7 ha.
  • Hausnummen luonnonsuojelualue; 3,2 ha.
  • Lehmäkallion luonnonsuojelualue; 1,5 ha.
  • Paavolan kedon luonnonsuojelualue; 0,3 ha.
 13. Nummi-Pusulan lintuvedet; FI0100042, 423 ha.
  • Kutsilanselkä ja Vasarlanlahti, lintuvesien suojeluohjelma (LVO010015).
  • Koisjärvi, Kyynäräjärvi ja Musterpyynjärvi, lintuvesien suojeluohjelma (LVO010018).
  • Vasarlanlahden luonnonsuojelualue; 89,6 ha.
  • Kutsilanselän luonnonsuojelualue; 83,6 ha.
  • Musterpyynjärven luonnonsuojelualue; 81,3 ha.
  • Savijärven luonnonsuojelualue; 70 ha.
  • Koisjärven luonnonsuojelualue; 62,3 ha.
  • Kyynäräjärven luonnonsuojelualue; 57,8 ha.
 14. Keräkankare ja Kylmälähde; FI0100043; 171 ha.
  • Keräkankare, harjujen suojeluohjelma (HSO010013).
  • Kylmälähteenkatveen luonnonsuojelualue; 0,45 ha.
 15. Haukkamäki; FI0100090; 23 ha.
  • Haukkamäen luonnonsuojelualue; 16,7 ha.
 16. Vaanilanlahti; FI0100102; 68 ha.
  • Nummi-Pusulan lintuvedet -Natura-alueen sisällä.
  • Kutsilanselkä ja Vasarlanlahti, lintuvesien suojeluohjelma (LVO010015).
  • Vasarlanlahden luonnonsuojelualue; 89,6 ha.
 

Aiheeseen liittyvää: