Ruoppausilmoitus

Lohjan ruoppausasioita hoitaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jolle tulee tehdä kaikki ruoppausilmoitukset.


Tilavuudeltaan yli 500 m³ ruoppaukselle tulee aina hakea lupa aluehallintovirastolta (AVI).

Pienemmästäkin, massamäärältään enintään 500 m³ koneellisesta ruoppauksesta on tehtävä ilmoitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloitusajankohtaa.

Lisätiedot

Jarkko Koskela
vt. ympäristöpäällikkö
jarkko.koskela(a)lohja.fi
Puh. 044 369 4416