Luovutusperusteet

Uudet ehdot tulevat voimaan hakemuksille, jotka saapuvat kaupungille 1.5.2023 alkaen. Käytännössä ainut ero on uutuutena varausmaksu, joka on osa kauppahintaa tai maanvuokraa. Katso kohta 4. uusissa ehdoissa. Alla ovat vanhat ehdot 30.4.2023 mennessä saapuville hakemuksille. Uudet ehdot eivät tule voimaan 1.5.2023, kun niiden perustana olevasta kaupunginvaltuuston päätöksestä 14.12.2022 § 158 on tehty valitus hallinto-oikeuteen maapoliittiseen ohjelmaan, ei näihin luovutusehtoihin, liittyen. Alla olevat vanhat ehdot kaupunginhallituksesta 3.6.2013 ovat edelleen voimassa. [Päivitys 31.1.2023]

Lohjan kaupunginhallitus 3.6.2013

1. Tontteja ja rakennuspaikkoja luovutetaan hakijoille, joilla katsotaan olevan taloudelliset edellytykset hankkeen toteuttamiseen. Tontteja ja rakennuspaikkoja luovutetaan rakentamiseen ja toimintaan, joka soveltuu alueelle toiminnallisesti, liikenteellisesti, kaupunkikuvallisesti ja ympäristönsuojelunäkökohtien kannalta.

2. Kaikki tontit ja rakennuspaikat ovat myös vuokrattavissa. Maanvuokra on 5 % hinnasta sopimuksen alkutilanteessa ja maanvuokra sidotaan elinkustannusindeksiin. Taloudellisesti merkittävä puusto ei kuulu kauppahintaan/maanvuokraan. Kaupunki pidättää itsellään erikseen määriteltävän hakkuuoikeuden tai puusto hinnoitellaan erikseen.

3. Luovutuspäätös oikeuttaa hakijan tekemään tarvittavat maaperätutkimukset sekä hakemaan rakennuslupaa. Rakennustöitä ei saa aloittaa ennen luovutussopimuksen allekirjoittamista.

4. Luovutussopimuksen tekemiselle on aikaa 12 kuukautta luovutuspäätöksen lainvoimaisuudesta.

5. Tarkistettuja hintoja ja perusteita sovelletaan niihin hakemuksiin, jotka saapuvat sekä hintapäätöksen että luovutusperustepäätöksen lainvoimaisuuden jälkeen.

6. Kauppahinta on maksettava kokonaan kaupantekotilaisuudessa tai sitä ennen. Kauppa hinnan lisäksi peritään kiinteistönmuodostamiskustannukset. Ne peritään myös vuokraamisen yhteydessä.

7. Enintään kolmen vuoden kuluessa luovutussopimuksen allekirjoituspäivästä täytettävän rakentamisvelvoitteen määrän tulee olla vähintään liitteessä ”Liike- ja teollisuustonttien myyntihinnat 2013 alkaen” esitetyn mukainen. Ympäristötoimen johtosäännön mukaisella viranhaltijalla on oikeus myöntää poikkeuksia rakentamisvelvoitteen määräaikaan.

8. Rakentamattoman tontin tai rakennuspaikan edelleen luovuttamisesta aiheutuva sopimussakko on kaksinkertaisen kauppahinnan suuruinen. Ympäristötoimen johtosäännön mukaisella viranhaltijalla on oikeus myöntää lupa omistusoikeuden siirtämiseen tontin tai rakennuspaikan ollessa rakentamaton. Rakennushankkeen viivästymisestä aiheutuva sopimussakko on 10 % kauppahinnasta kultakin alkavalta viivästymisvuodelta. Sakkoa peritään enintään 10 viivästymisvuodelta.

9. Mikäli vuokralainen ei aloita rakentamista puolentoista vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta, vuokrasopimus purkautuu ja vuokralainen sitoutuu kustannuksellaan kuolettamaan hakemansa kiinnitykset.

Mikäli rakennushankkeen rakentamisvelvoitteen mukainen valmistuminen viivästyy, vuokralainen suorittaa sopimussakkoa kultakin alkavalta viivästymisvuodelta silloisen kaksinkertaisen vuosivuokran määrän.
Sakkoa peritään enintään 10 viivästymisvuodelta.

Mikäli vuokralainen luovuttaa rakentamattoman tontin tai rakennuspaikan vuokraoikeuden edelleen, hän on velvollinen suorittamaan sopimussakkoa silloisen 10-kertaisen vuosivuokran määrän.
Ympäristötoimen johtosäännön mukaisella viranhaltijalla on oikeus myöntää lupa vuokraoikeuden siirtämiseen tontin tai rakennuspaikan ollessa rakentamaton.

Vuotuisen vuokranmaksun suorittamisen vakuudeksi vuokralainen valtuuttaa vuokranantajan tai hänen määräämänsä vuokralaisen kustannuksella hakemaan ja pitämään voimassa parhaalla etusijalla kiinnityksen sekä pitämään hallussaan panttikirjan vuokratun kiinteistön vuokraoikeuteen ja kiinteistöllä sijaitseviin vuokralaisen rakennuksiin vuotuisen vuokranmaksun suorittamisen vakuudeksi enintään (n. 3 x vuosivuokran) euron määrään asti sekä muiden sopimuksesta kaupungille johtuvien saamisten vakuudeksi enintään (n. 10 x vuosi vuokra) euron määrään asti.

 

Aiheeseen liittyvää: