Rivi- ja kerrostalotontit

Lohjan kaupungilla haettavana olevat rivi- ja kerrostalotontit ostettavaksi tai maanvuokrattaviksi yhtiöille ja yksityisille

 

Lohjan kaupungin rivi- ja kerrostalotontit

 

 

 

 

Lohjan kaupungin rivi- ja kerrostalotontit ovat haettavana sekä yhtiöille että yksityisille ostettavaksi tai maanvuokrattavaksi.otontit

Yksityiskohtaiset tiedot kaikista tonteista ja rakennuspaikoista ilmenevät alla olevista aluelinkeistä ja aluekohtaisista taulukoista. Haku on jatkuvaa (ellei erikseen ilmene muuta).

Liittymismaksut veteen, viemäriin ja huleveteen

Kuntatekniikan liittymismaksut määräytyvät tontin / rakennuspaikan asemakaavan rakennusoikeuden perusteella tai sen mahdollisesti ylittävän rakennettavan todellisen rakennusoikeuden mukaan (ei alittavan rakennusoikeuden mukaan). Toistaiseksi taksan mukaan:

  • rivitaloilla veden liittymismaksu on 6,69 €/k-m² ja jäteveden liittymismaksu on 8,49 €/k-m² eli yhteensä 15,18 €/k-m², ja
  • kerrostaloilla veden liittymismaksu on 5,00 €/k-m² ja jäteveden liittymismaksu on 6,42 €/k-m² eli yhteensä 11,42 €/k-m².

Sadevesiviemärin liittymismaksu on molemmissa tapauksissa 1,01 €/maa-m². Tarkat tiedot liittymisistä ovat saatavilla Vesihuollosta.

Kartta- ja paikkatietomateriaalit sekä kuntatekniikan liitoslausunnot

Nämä ovat rakennuslupaprosessia ja hoituvat sen sisällä. Kartta- ja paikkatietomateriaaleja voi toki tilata maksusta erikseen; yhteystiedot ovat täällä. Liitoslausunnoista voi taas kysyä erikseen täältä. Yleistä tietoa vesi- ja viemärilaitoksesta on täällä sekä edellä linkistä ’Vesihuollosta.’ Katso myös alempana linkit rakennusvalvontaan ja -lupaan. Myös osoitenumero tulee rakennuslupaprosessin sisällä. Joskus myös osoitekatu määräytyy vasta rakennusluvassa sen riippuessa ajoneuvoliittymän suunnasta. Lohjan kaupungin käyttämä koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 ja korkeusjärjestelmä on N2000.

Hakemus

Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee lyhyesti kertoa asumisen luonteesta, rakentamisen määrästä, laadusta ja aikataulusta. Omakätistä allekirjoitusta ei tarvitse / tule olla. Hakemuksen tulee olla sellainen, että se on sellaisenaan laitettavissa lautakunnan kokouksen esityslistan mukana julkisille nettisivuille sen jäädessä myös nettipöytäkirjaan. Mahdollinen ei-julkinen tieto tulee esittää omalla erillisellä dokumentillaan.

Hakijataho, oleva yhtiö | perustettava yhtiö | yms. kannattaa harkita tarkkaan, sillä tahon muuttuminen vaatii kaupungilta uuden luovutuspäätöksen, jotta lainhuuto / maanvuokraoikeuden kirjaus on saatavissa valtion maanmittauslaitokselta ilman ylimääräistä viivästystä. Luovutusmuoto, kauppa tai maanvuokraus, on hakijan täysin vapaasti valittavissa.

Hakemukset voi toimittaa Lohjan kaupungille joko mieluiten tiedostona tonttipalvelut@lohja.fi tai paperipostissa osoitteella Tonttipalvelut, Lohjan kaupunki, PL 71, 08101 Lohja tai tuomalla, kuoreen merkintä ’Tonttipalvelut’, kaupungintalon asiakaspalveluun Karstuntie 4, 08100 Lohja, virastotyöpäivinä, ma – to klo 8:00 – 16:00 ja pe/arkiaattoina klo 8:00 – 15:00; poikkeukset ovat mahdollisia, mm. kesälomakaudella.  

Päätöksenteko ja luovutussopimus Lohjan kaupungin rivi- ja kerrostalotontit

Kauppakirja tai maanvuokrasopimus on allekirjoitettavissa aikaisintaan, kun luovutuspäätös on lainvoimainen eli tavanomaisesti 29 päivää kaupunkikehityslautakunnan päätöspäivästä. Luovutuspäätös on voimassa 12 kuukautta sen lainvoimaisuuden päivästä eli noin 13 kuukautta päätöspäivästä. Esittelijä on kaupunkirakennejohtaja Pekka Puistosalo.

Kaupunkikehityslautakunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa, pääsääntöisesti keskiviikkoisin, heinäkuuta lukuunottamatta. Tiedossa olevat kokouspäivät ovat täällä. Valmisteluikkuna sulkeutuu viimeistään yhtä viikkoa ennen kokouspäivää.

Mahdollinen poikkeaminen asemakaavan käyttötarkoituksesta ja/tai muista määräyksistä vaatii lähtökohtaisesti erillisen kaavoitusviranomaisen lainvoimaisen poikkeamisen ennen rakennusluvan myöntämistä. Tämä tulee katsottavaksi tapauskohtaisesti eikä poikkeaminen välttämättä onnistu. Tarkemmat tiedot voi kysyä suoraan kaavoittajalta. Poikkeamisen hakemisen vastuu ja kustannukset ovat tontin/rakennuspaikan hakijalla.

Alkutilanteen 1. kalenterivuoden vuosivuokra on 5 % myyntihinnasta ja sen jälkeen maanvuokra sitoutuu tavanomaisesti elinkustannusindeksiin (1951 = 100). Luovutuspäätös, kauppa tai maanvuokraus, sisältää valtuutuksen tehdä maaperätutkimukset yms., sekä hakea rakennuslupaa (sekä tilanteen mukaan myös hakea poikkeamista | saada päätös poikkeamisesta) ennen luovutussopimuksen allekirjoittamista.

Kauppakirjan tai maanvuokrasopimuksen allekirjoitus, sisältäen kauppahinnan maksun tai maanvuokra-ajan alkamisen, on tarpeen vasta sitten, kun rakennuslupa on myöntövaiheessa ja itse rakentaminen on alkamassa. Näin ollen maanvuokraakaan ei mene hukkaan. Kauppakirja tai maanvuokrasopimus, sisältäen kauppahinnan maksun tai maanvuokra-ajan alkamisen, pitää olla allekirjoitettuna ennen rakennusluvan myöntämistä. Mahdollisesti tarvittava kaavoitusviranomaisen poikkeaminen, ts. rakennusluvan yksi lähtökohta, voi toki olla myönnettynä ennen kauppakirjan tai maanvuokrasopimuksen allekirjoittamista.

Luovutussopimusten pääehdot

Luovutussopimusten tärkeimmät ehdot on hyväksytty kaupunginhallituksessa. Päätökseen sisältyy mm. määräaika rakentamisvelvoitteen täyttämiseen on pääsääntöisesti 3 vuotta, rakentamattoman tontin/rakennuspaikan edelleenluovutuksen kielto ja velvoitteisiin liittyvät sopimussakot.

Uudet ehdot tulevat voimaan hakemuksille, jotka saapuvat kaupungille 1.5.2023 alkaen. Käytännössä ainut ero on uutuutena varausmaksu, joka on osa kauppahintaa tai maanvuokraa. Katso kohta 4. uusissa ehdoissa. Uudet ehdot eivät tule voimaan 1.5.2023, kun niiden perustana olevasta kaupunginvaltuuston päätöksestä 14.12.2022 § 158 on tehty valitus hallinto-oikeuteen maapoliittiseen ohjelmaan, ei näihin luovutusehtoihin, liittyen. Vanhat ehdot kaupunginhallituksesta 3.6.2013 ovat edelleen voimassa. [Päivitys 31.1.2023]

Huomaa lisäksi erityisesti maanvuokraoikeuteen ja maanvuokralaisen rakennuksiin liittyvät Lohjan kaupungille tulevat kiinnitysvakuudet ja niiden etusijat. Pienempi vakuus (3x alkuvuosivuokra) on 1. sijalla aina maanvuokrasopimuksen loppuun saakka ja suurempi vakuus (10x alkuvuosivuokra) on 2. sijalla rakentamisvelvollisuuden täyttämisen toteamiseen asti. Vakuudet pyöristyvät ylöspäin seuraavaan sataan euroon.

Kiinteistönmuodostuskustannukset peritään erikseen, myös maanvuokrauksessa. Puusto katsotaan tapauskohtaisesti. Luovutuspäätöksestä luopumisesta itsessään ei ole hakijalle mitään seuraamuksia: tontti / rakennuspaikka palautuu yleiseen hakuun. Hakijan tekemät maaperätutkimukset yms., suunnittelu ja mahdolliset rakennusvalvonnan toimet yms. jäävät kuitenkin hakijan vastuulle kuin myös mahdollisen poikkeamisen hakemiset kulut.

Maanvuokrasopimus ei tarkoituksella sisällä mitään mainintoja maanvuokrauksen omaksiostosta. Se on kuitenkin toistaiseksi mahdollista samalla hinnalla kuin nykyinen uusluovutushinta allaolevien taulukoiden mukaisilla tonteilla ja rakennuspaikoilla. Maanvuokra on maanvuokraa, ei osamaksua. Omaksiosto vaatii erillisen lyhyen hakemuksen kaupungille ja kaupungin toisen päätöksen aikaisintaan maanvuokrasopimuksen rakentamisvelvollisuuden täyttämisen jälkeen.

Rakennusvalvonta ja -lupa

Lohjan kaupungin rakennusvalvontaviranomaisella on käytössä Lupapiste ja yleisesti rakennusluvasta on tietoja täällä. Puiden kaataminen tulee käsiteltäväksi rakennusluvassa tai erillisessä maisematyöluvassa rakennusvalvontaviranomaisella. Rakennusvalvonnan lupakäsittelijöiden aluejako on nähtävissä tästä ja yhteystiedot tästä.

Yleistä Lohjan kaupungin rivi- ja kerrostalotontit

Kaikki kaupungin päätökset, sen julkishallintoluonteen mukaisesti, ovat päätöksentekovarauksella. Luovutuspäätös ei millään tavoin sisällä, eikä se voikaan sisältää, mitään päätöstä eikä lupausta siitä, että Lohjan kaupunki hankkii tontilla / rakennuspaikalla mahdollisesti tarjottavia palveluja.

Lisätietoja: maankäyttöinsinööri Riku Korhonen, p. 044 369 4400, tai kaupungingeodeetti Tapio Ruutiainen, p. 044 374 3793, tai tonttipalvelut@lohja.fi . Viite on Lohjan kaupungin rivi- ja kerrostalotontit.

Lohjan kaupungin   rivi- ja kerrostalotontit


Hiidensalmi

Päivitys 9.9.2022 klo 8.17: korttelin 204 AK-tontti 9 on palautunut jatkuvaan hakuun peruutuksen (8.9.2022) vuoksi.

***

Asuntomessualue rakentuu Hiidensalmeen, luonnonkauniin Lohjanjärven rannalle, aivan kaupungin keskustan tuntumaan.

Korttelin 204 tonteille 5, 6, 8 ja 9 tulee tontin kauppahinnan lisäksi tonttien esirakentamisen massanvaihtokustannukset. Esirakentamisen massanvaihtokustannukset on tontille 5 94310,79€, tontille 6 37660,51€, tontille 8 146042,50€ ja tontille 9 lisäkustannus on 38196,84€.

Kortteli –
tontti

Käyt.
tark.

Pinta-ala

k-m²

Rak. velv.
80%

Hinta

€/k-m²

 1. kalenterivuoden maan-
vuokra  €

203-5 A-24 1989 1790 1432 MYYTY 225 MYYTY
204-9 AK-70 681 1000 800 225 000 225 11 250

 


Gunnarla

Gunnarlan asuinalue tarjoaa laadukkaat olosuhteet asumiseen viihtyisässä luonnon ympäristössä. Gunnarlan harjun erinomaiset ulkoilumaastot sekä golfkentän läheisyys tuovat Gunnarlan asukkaille myös monipuoliset mahdollisuudet liikuntaan, ulkoiluun ja virkistäytymiseen. Alueen peruspalvelutarjontaan kuuluvat päiväkoti ja koulu, muut palvelut löytyvät hyvien tieyhteyksien päästä kaupungin keskustasta (3,5 km) ja Tynninharjun liikekeskuksesta (1,5 km). Julkista liikennettä on Lohjan keskustasta. Pohjavesialue estää maalämmön.

 

Päivitys pe 30.9.2022 klo 12.01: määräaikainen haku on päättynyt ja korttelien 702 ja 703 tontteihin 1 tuli kumpaankin yksi hakemus. Korttelin 701 tontti 1 on nyt jatkuvassa haussa. Määräaikaisen haun tiedot [hakasulkeissa] jäävät näkyviin todistus- ja historiatiedon vuoksi. Kuntatekniikan työt ovat edelleen käynnissä, joten alueelle ei pidä mennä oman eikä muidenkaan turvallisuuden vuoksi. Kuntatekniikka valmistuu marraskuun 2022 alussa (varauksella).

Päivitys ke 12.10.2022 klo 10:30: kuntatekniikka on virallisesti valmistunut jo ke 12.10.2022. Alueella voi siis nyt liikkua normaalisti.

[9.8.2022:

[Seuraavien kolmen tontin haku on ensin määräaikainen haku pe 30.9.2022 klo 12:00 saakka tavalliseen asuntorakentamiseen; kuntatekniikka valmistuu marraskuun 2022 alussa (varauksella):]

Kortteli –
tontti

Käyt.
tark.

Pinta-ala

k-m²

Rak. velv.
60%

Hinta

€/k-m²

 1. kalenterivuoden maan-
vuokra  €

701-1 AP 6612 2314 1388 231 400 100 11 570
702-1 AP 4439 1554 932 MYYTY 100 MYYTY
703-1 AP 4974 1741 1044 MYYTY 100 MYYTY

 

[Useamman hakemuksen tullessa samaan tonttiin tehdään valinta arpomalla; ostolla/maanvuokrauksella ei ole merkitystä arvonnassa. Kuntatekniikan töiden ollessa käynnissä alueelle ei oman, eikä muidenkaan, turvallisuuden vuoksi pidä mennä.]


Virkkala

Maaperä on suurelta osin savea ja rakennukset on paalutettava. Rakennuspaikan lounaisosan istutettavalla alueen osalla oleva telekaapeli jää paikoilleen.

Kortteli – rakennuspaikka

Käyt.
tark.

Pinta-ala

k-m²

Rak. velv.
60%

Hinta

€/k-m²

 1. kalenterivuoden maan-
vuokra  €

1815-4 AP 4312 700+t160 420 35 000 50 1750


Haikari

Haikarin tiivis ja melko matala, enimmäkseen puurakentamisen alue on Lohjanjärven tuntumassa. Liessaaren ulkoilualue on aivan vieressä. Matkaa keskustaan katuja pitkin on noin 2,5 km. Pohjavesialue ja läheinen vedenottamo estävät sekä maalämmön että paalutuksen.

Kortteli –
tontti

Käyt.
tark.

Pinta-ala

k-m²

Rak. velv.
80%

Hinta

€/k-m²

 1. kalenterivuoden maan-
vuokra  €

424-8 AO 1266 465 372 74 400 160 3720
424-9 AO 1216 465 372 74 400 160 3720
421-6 AKR 1311 630 504 MYYTY 160 MYYTY
422-1 AKR 1151 670 536 MYYTY 160 MYYTY
427-1 AKR 6789 3395 2716 536 600 n. 158,06 26 830
 427-2 AKR 6837 3419 3735 538 520 n. 157,51 26 926
 427-3 AKR 4317 2159 1727  337 720  n. 156,43 16 886


Immula

Immulan kalliolla sijaitseva asuinpientalotontti täydentää nykyisen Immulan asuntoalueen. Immulan kallion pientalotontti tarjoaa mahdollisuuden erilaisiin toteutuksiin.

Kortteli –
tontti

Käyt.
tark.

Pinta-ala

k-m²

Rak. velv.
60%

Hinta

€/k-m²

 1. kalenterivuoden maan-
vuokra  €

5-3 AKR 10 804 3781 2267 567 150 150 28 357,50
11-1 AP 31 998 8000 4800 1 200 000 150 60 000,00


Routio

Roution alue on vanhaa asustusaluetta, jolla sijaitsee enimmäkseen pientaloja. Tontti 726-4 on vanhaa peltoaluetta ja rakennuspaikka 688-4 on metsäinen rinne.

Kortteli –
tontti

Käyt.
tark.

Pinta-ala

k-m²

Rak. velv.
60%

Hinta

€/k-m²

 1. kalenterivuoden maan-
vuokra  €

726-4 AP 3898 975 585 MYYTY 100 MYYTY
688-4 AR 5390 1078 647 86 240 80 4312
 743-1 AP 5065 1266 760  MYYTY 160 MYYTY

 


Vappula

[ei haettavana olevia tontteja tällä hetkellä]

Vappulan alueella ei ole tällä hetkellä tarjolla rivitalotontteja. Tämä laatikko on olemassa tietovarastona. Mahdolliset perutut tontit tulevat näkyviin haettaviksi tähän.

Volsinniementien varrella oleva  rivitalotontti on metsäisellä tasanteella Vappulantien länsipuolella. Alueella toimii päiväkoti. Läheisen Ojamon alueen julkisia palveluita ovat mm. peruskoulun ala-aste, päiväkoti, neuvola ja kirjasto. Tynninharjun kaupalliset palvelut ovat monipuoliset.
Vappulan AR tontin €/k-m² (200) on alennettu 25%, taulukossa uusi hinta!

Kortteli –
tontti

Käyt.
tark.

Pinta-ala

k-m²

Rak. velv.
60%

Hinta

€/k-m²

 1. kalenterivuoden maan-
vuokra  €

1628-3 AR 5703 1711 1027 MYYTY 150 MYYTY

 


Saukkola

Saukkolan keskustan julkiset ja kaupalliset palvelut ovat kävelyetäisyydellä. Oleva pellonvuokrasopimus tulee lopetettavaksi ennen rakennuspaikan luovutusta.

Kortteli –
rakennuspaikka

Käyt.
tark.

Pinta-ala

k-m²

Rak. velv.
60%

Hinta

€/k-m²

 1. kalenterivuoden maan-
vuokra  €

58-1 AR 4892 978 587 40 098 41 2004,90

 


Sammatti

Sammatin keskustan julkiset ja kaupalliset palvelut ovat kävelyetäisyydellä.

Kortteli –
rakennuspaikka

Käyt.
tark.

Pinta-ala

k-m²

Rak. velv.
60%

Hinta

€/m²

 1. kalenterivuoden maan-
vuokra  €

10-2 [osa] AR 1496 299 179 29 920 20 1496

 


Pusula

Pusulan AP-tontti sijaitsee melko lähellä Pusulanjärveä.

Kortteli –
tontti

Käyt.
tark.

Pinta-ala

k-m²

Rak. velv.
60%

Hinta

€/k-m²

 1. kalenterivuoden maan-
vuokra  €

69-2 AP 6439 900 540 36 000 40 1800

 


Lohjan kaupungin rivi- ja kerrostalotontit