Rivi- ja kerrostalotontit

 

 

 

Hiidensalmi

Hiidensalmen tonteilla  jatkuva haku.

Asuntomessualue rakentuu Hiidensalmeen, luonnonkauniin Lohjanjärven rannalle, aivan kaupungin keskustan tuntumaan.

Vuoden 2021 asuntomessualueella sijaitsevat tontit ovat varattavissa. Tontin kauppakirjan allekirjoitus tai maanvuokrasopimuksen alkaminen/allekirjoitus on aikaisintaan syyskuussa 2021 jonkin aikaa asuntomessujen päätyttyä, ja sen jälkeen pääsee aloittamaan rakennushankkeet.

Korttelin 204 tonteille 5, 6, 8 ja 9 tulee tontin kauppahinnan lisäksi tonttien esirakentamisen massanvaihtokustannukset.
Esirakentamisen massanvaihtokustannukset on tontille 5 94310,79€, tontille 6 37660,51€, tontille 8 146042,50€ ja tontille 9 lisäkustannus on 38196,84€.

Kortteli/
tontti

Käyt.
tark.

Pinta-ala

k-m²

rak.velv.
80%

Hinta.

€/k-m²

 1.vuoden maa-
vuokra  €

203-5 A-24 1989

1790

1432

MYYTY

225

20 137

Gunnarla

Gunnarlan asuinalue tarjoaa laadukkaat olosuhteet asumiseen viihtyisässä luonnon ympäristössä. Gunnarlan harjun erinomaiset ulkoilumaastot sekä golfkentän läheisyys tuovat Gunnarlan asukkaille myös monipuoliset mahdollisuudet liikuntaan, ulkoiluun ja virkistäytymiseen. Alueen peruspalvelutarjontaan kuuluvat päiväkoti ja koulu, muut palvelut löytyvät hyvien tieyhteyksien päästä kaupungin keskustasta (3,5 km) ja Tynninharjun liikekeskuksesta (1,5 km). Julkisen liikenteen yhteydet keskustan kautta Helsingin suuntaan ovat hyvät, vuoroväli arkisin on noin tunti.

Kortteli Tontti Pinta-ala
tehok.
k-m²
Rak.velv.
k-m²
Hinta
Hinta
€/k-m²
Vuosi-
vuokra €
721 1 3650 1278 767 MYYTY 80 5112

 

Virkkala

Maaperä on suurelta osin savea ja rakennukset on paalutettava. Rakennuspaikan lounaisosan istutettavalla alueen osalla oleva telekaapeli jää paikoilleen.

Kortteli

Tontti

Osoite

Käyt.
tark.

Pinta-ala

Tehok.
e

Rak.oik.
k-m²

Hinta
€/k-m²

1815

4

Siltalantie

AP

4312

700+t160

40,697

 Haikari

Tiiviin ja matalan puutaloalueen rakentaminen Lohjanjärven tuntumassa. Entisellä kaivoksen kivivarastoalueella, kunnallistekniikka on rakennettu valmiiksi, joten kaikki voimassa olevat AK-, AKR- ja yhtiömuotoiset AO- tontit ovat rakennettavissa.

Kortteli

Tontti

Osoite

Käyt.
tark.

Pinta-ala

Tehok.
e

Rak.oik.
k-m²

Hinta
€/k-m²

424

 8
9

Porapojankuja
Porapojankuja

AO
AO

1266
1216

0,37
0,38

465
465

160
160

421

6

Kivihissinkatu

AKR

1311

0,48

630

160

422

1

Kivihissinkatu

AKR

1151

0,58

670

160

Kortteli

Tontti

Osoite

Käyt.
tark.

Pinta-ala

Tehok.
e

Rak.oik.
k-m²

Hinta

427

1

Haikarinkatu

AKR

6789

0,5

3395

536 600

2

Haikarinkatu

AKR

6837

0,5

3419

538 520

3

Haikarinkatu

AKR

4317

0,5

2159

337 720

 Immula

Immulan kalliolla sijaitseva asuinpientalotontti täydentää nykyisen Immulan asuntoalueen. Immulan kallion pientalotontti tarjoaa mahdollisuuden erilaisiin toteutuksiin.

Kortteli

Tontti

Osoite

Käyt.
tark.

Pinta-ala

Tehok.
e

Rak.oik.
k-m²

Hinta
€/k-m²

5

1

Heinilänkuja

 AKR

10804

0,35

3781

150

 11

1

Immulan kallio

AP

31998

0,25

8000

150

 Routio

Vanhan Roution alue on vanhaa asustusaluetta, jolla sijaitsee yksittäisiä pientalotontteja. Asuinpientalotontti (726_4) on vanhaa peltoaluetta.

Tontti

Osoite

Käyt.
tark.

Pinta-ala

Tehok.
e

Rak.oik.
k-m²

Hinta
€/k-m²

688 4 Rautionkuja AR 5390 0,20 1078 80
726 4 Halmeenlaita AP 3898 0,25 975 100
743 1 Ratsutilantie AP 5065 0,25 1266 MYYTY

 

 Vappula

Volsinniementien varrella oleva  rivitalotontti on metsäisellä tasanteella Vappulantien länsipuolella. Alueella toimii päiväkoti. Läheisen Ojamon alueen julkisia palveluita ovat mm. peruskoulun ala-aste, päiväkoti, neuvola ja kirjasto. Tynninharjun kaupalliset palvelut ovat monipuoliset.
Vappulan AR tontin €/k-m² (200) on alennettu 25%, taulukossa uusi hinta!

Kortteli

Tontti

Osoite

Käyt.
tark.

Pinta-ala

Tehok.
e

Rak.oik.
k-m²

Hinta
€/k-m²

1628

3

Volsniementie

AR

5703

0,30

1711

MYYTY

 Saukkola

Saukkolan keskustan julkiset ja kaupalliset palvelut ovat kävelyetäisyydellä

Kortteli

Tontti

Osoite

Käyt.
tark.

Pinta-ala

Tehok.
e

Rak.oik.
k-m²

Hinta
€/k-m²

58

1

Jokitie

AR

4892

0,20

978

41

 Pusula

Pusulan keskustan julkiset ja kaupalliset palvelut ovat 1,5km etäisyydellä

Kortteli

Tontti

Osoite

Käyt.
tark.

Pinta-ala

Tehok.
e

Rak.oik.
k-m²

Hinta
€/k-m²

69

2

Kaukelantie

AP

6439

0,1398

900

40

 

Kaavamääräysten soveltamisesta liittyviin asioihin antaa tietoja alueen lupavalmistelija. Roution, Haikarin ja Immulan rakentamista  suunniteltaessa on otettava huomioon myös erilliset rakentamistapaohjeet.

Kunnallistekniikka on rakennettu ja kunnallistekniikan liittymismaksut määräytyvät tontin käyttötarkoituksen ja rakennusoikeuden perusteella. Yksikköhinnat valtuuston hyväksymän taksan mukaan ovat  rivitalolle tai muulle kytketylle pientalolle vesi- ja jätevesiliittymästä yhteensä 14,88 €/k-m²
ja muille kiinteistöille ( kerrostalot ym.) vesi- ja jätevesiliittymästä yhteensä 11,19 €/k-m².
Sadevesiviemärin liittymismaksu on 0,99 € tonttineliömetriltä. Lisätietoja saa kaupungin vesi- ja viemärilaitokselta puh 019 369 4416.

Vapaamuotoiset hakemukset  tulee toimittaa Lohjan kaupungille osoitteella Karstuntie 4, PL 71, 08101 LOHJA. Kauppakirja/maanvuokrasopimus voidaan tehdä, kun luovutuspäätös on lainvoimainen eli noin kuukauden kuluttua päätöksestä.

Kiinteistönmuodostuskustannukset peritään erikseen.

Katso täältä:
KERROS- JA RIVITALOTONTTIEN LUOVUTTAMISEN YLEISET PERUSTEET

Esitteitä ja hakemuslomakkeita tonttipalveluista, Karstuntie 4 IV krs.

Lisätietoja:
Lisätietoja puh. (019) 369 4403, 044 369 4400 ja tonttipalvelut(a)lohja.fi

Tonttihakemus tehdään karttapalvelussa ja tässä ohjeistus hakemuksen tekemiseen.