Yleiset- ja palvelutontit

Lohjan kaupungin yleisten- ja palvelurakennusten tontit ja rakennuspaikat haettavana yhtiöille ja yksityisille ostettavaksi tai maanvuokrattavaksi

Lohjan kaupungin yleisten- ja palvelurakennusten tontit ja rakennuspaikat

 

 

 

 

 

Nyt: Gunnarlan YL-tontin määräaikainen haku ti 17.5.2022 klo 14:00 saakka

 

Lohjan kaupungin yleisten- ja palvelurakennusten tontit ja rakennuspaikat, Lohjan kaupungin Y- ja P-tontit, ja niiden niiden tiedot ilmenevät alla olevasta taulukosta sekä taulukon allaolevista tontti/rakennuspaikkakohtaisista linkeistä.

Hakemus

Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee lyhyesti kertoa toiminnan luonteesta, rakentamisen määrästä, laadusta ja aikataulusta. Omakätistä allekirjoitusta ei tarvitse / tule olla. Hakemuksen tulee olla sellainen, että se on sellaisenaan laitettavissa lautakunnan kokouksen esityslistan mukana julkisille nettisivuille sen jäädessä myös nettipöytäkirjaan. Mahdollinen ei-julkinen tieto tulee esittää omalla erillisellä dokumentillaan.

Hakijataho, oleva yhtiö | perustettava yhtiö | yms. kannattaa harkita tarkkaan, sillä tahon muuttuminen vaatii kaupungilta uuden luovutuspäätöksen, jotta lainhuuto / maanvuokraoikeuden kirjaus on saatavissa valtion maanmittauslaitokselta ilman ylimääräistä viivästystä. Luovutusmuoto, kauppa tai maanvuokraus, on hakijan täysin vapaasti valittavissa.

Hakemukset voi toimittaa Lohjan kaupungille joko mieluiten tiedostona tonttipalvelut@lohja.fi tai paperipostissa osoitteella Tonttipalvelut, Lohjan kaupunki, PL 71, 08101 Lohja tai tuomalla, kuoreen merkintä ’Tonttipalvelut’, kaupungintalon asiakaspalveluun Karstuntie 4, 08100 Lohja, virastotyöpäivinä, ma – to klo 8:00 – 16:00 ja pe/arkiaattoina klo 8:00 – 15:00; poikkeukset ovat mahdollisia, mm. kesälomakaudella.  

[

]

Liittymismaksut veteen, viemäriin ja huleveteen

Kuntatekniikan liittymismaksut määräytyvät tontin / rakennuspaikan asemakaavan rakennusoikeuden perusteella tai sen mahdollisesti ylittävän rakennettavan todellisen rakennusoikeuden mukaan (ei alittavan rakennusoikeuden mukaan). Toistaiseksi taksan mukaan veden liittymismaksu on 4,90 €/k-m² ja jäteveden liittymismaksu on 6,29 €/k-m² eli yhteensä 11,19.€/k-m². Sadevesiviemärin liittymismaksu on 0,99 €/maa-m².

Tarkat tiedot liittymisistä ovat saatavilla Vesihuollosta.

Kartta- ja paikkatietomateriaalit sekä kuntatekniikan liitoslausunnot

Nämä ovat rakennuslupaprosessia ja hoituvat sen sisällä. Kartta- ja paikkatietomateriaaleja voi toki tilata erikseen; yhteystiedot ovat täällä. Liitoslausunnoista voi taas kysyä erikseen täältä. Yleistä tietoa vesi- ja viemärilaitoksesta on täällä sekä edellä linkistä ’Vesihuollosta.’ Katso myös alempana linkit rakennusvalvontaan ja -lupaan. Myös osoitenumero tulee rakennuslupaprosessin sisällä. Joskus myös osoitekatu määräytyy vasta rakennusluvassa sen riippuessa ajoneuvoliittymän suunnasta.

Päätöksenteko ja luovutussopimus

Kauppakirja tai maanvuokrasopimus on allekirjoitettavissa aikaisintaan, kun luovutuspäätös on lainvoimainen eli tavanomaisesti 29 päivää kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöspäivästä. Luovutuspäätös on voimassa 12 kuukautta sen lainvoimaisuuden päivästä eli noin 13 kuukautta päätöspäivästä. Esittelijä on elinvoimajohtaja / vt. maankäyttöjohtaja Pekka Puistosalo. Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa, pääsääntöisesti keskiviikkoisin, heinäkuuta lukuunottamatta. Tiedossa olevat kokouspäivät ovat täällä. Valmisteluikkuna sulkeutuu viimeistään yhtä viikkoa ennen kokouspäivää.

Mahdollinen poikkeaminen asemakaavan käyttötarkoituksesta ja/tai muista määräyksistä vaatii lähtökohtaisesti erillisen kaavoitusviranomaisen lainvoimaisen poikkeamisen ennen rakennusluvan myöntämistä. Tämä tulee katsottavaksi tapauskohtaisesti eikä poikkeaminen välttämättä onnistu. Tarkemmat tiedot voi kysyä suoraan kaavoittajalta. Poikkeamisen hakemisen vastuu ja kustannukset ovat tontin/rakennuspaikan hakijalla.

Alkutilanteen 1. kalenterivuoden vuosivuokra on 5 % myyntihinnasta ja sen jälkeen maanvuokra sitoutuu tavanomaisesti elinkustannusindeksiin (1951 = 100). Luovutuspäätös, kauppa tai maanvuokraus, sisältää valtuutuksen tehdä maaperätutkimukset yms., sekä hakea rakennuslupaa (sekä tilanteen mukaan myös hakea poikkeamista | saada päätös poikkeamisesta) ennen luovutussopimuksen allekirjoittamista. Kauppakirjan tai maanvuokrasopimuksen allekirjoitus, sisältäen kauppahinnan maksun tai maanvuokra-ajan alkamisen, on tarpeen vasta sitten, kun rakennuslupa on myöntövaiheessa ja itse rakentaminen on alkamassa. Näin ollen maanvuokraakaan ei mene hukkaan.

Luovutussopimusten pääehdot

Luovutussopimusten tärkeimmät ehdot on hyväksytty kaupunginhallituksessa 3.6.2013. Päätökseen sisältyy mm. määräaika rakentamisvelvoitteen täyttämiseen on pääsääntöisesti 3 vuotta, rakentamattoman tontin/rakennuspaikan edelleenluovutuksen kielto ja velvoitteisiin liittyvät sopimussakot. Huomaa lisäksi erityisesti maanvuokraoikeuteen ja maanvuokralaisen rakennuksiin liittyvät Lohjan kaupungille tulevat kiinnitysvakuudet ja niiden etusijat: pienempi vakuus (3x alkuvuosivuokra) on 1. sijalla aina maanvuokrasopimuksen loppuun saakka ja suurempi vakuus (10x alkuvuosivuokra) on 2. sijalla rakentamisvelvollisuuden täyttämisen toteamiseen asti. Vakuudet pyöristyvät ylöspäin seuraavaan sataan euroon.

Kiinteistönmuodostuskustannukset peritään erikseen, myös maanvuokrauksessa. Puusto katsotaan tapauskohtaisesti. Luovutuspäätöksestä luopumisesta itsessään ei ole hakijalle mitään seuraamuksia: tontti / rakennuspaikka palautuu yleiseen hakuun. Hakijan tekemät maaperätutkimukset yms., suunnittelu ja mahdolliset rakennusvalvonnan toimet yms. jäävät kuitenkin hakijan vastuulle kuin myös mahdollisen poikkeamisen hakemiset kulut.

Maanvuokrasopimus ei tarkoituksella sisällä mitään mainintoja maanvuokrauksen omaksiostosta. Se on kuitenkin toistaiseksi mahdollista samalla hinnalla kuin nykyinen uusluovutushinta allaolevan taulukon mukaisille tonteilla ja rakennuspaikoilla. Maanvuokra on maanvuokraa, ei osamaksua. Omaksiosto vaatii erillisen lyhyen hakemuksen kaupungille ja kaupungin toisen päätöksen aikaisintaan maanvuokrasopimuksen rakentamisvelvollisuuden täyttämisen jälkeen.

Rakennusvalvonta ja -lupa

Lohjan kaupungin rakennusvalvontaviranomaisella on käytössä Lupapiste ja yleisesti rakennusluvasta on tietoja täällä. Puiden kaataminen tulee käsiteltäväksi rakennusluvassa tai erillisessä maisematyöluvassa rakennusvalvontaviranomaisella. Rakennusvalvonnan lupakäsittelijöiden aluejako on nähtävissä tästä ja yhteystiedot tästä.

Yleistä

Kaikki kaupungin päätökset, sen julkishallintoluonteen mukaisesti, ovat päätöksentekovarauksella. Luovutuspäätös ei millään tavoin sisällä, eikä se voikaan sisältää, mitään päätöstä eikä lupausta siitä, että Lohjan kaupunki hankkii tontilla / rakennuspaikalla tarjottavia palveluja.

 

Lisätietoja: maankäyttöinsinööri Riku Korhonen, p. 044 369 4400, tai kaupungingeodeetti Tapio Ruutiainen, p. 044 374 3793, tai tonttipalvelut@lohja.fi . Viite on Lohjan kaupungin yleisten- ja palvelurakennusten tontit ja rakennuspaikat.


Lohjan kaupungin Y- ja P-tontit

Alue Kortteli Tontti / rak. paikk. Osoite Käyttö-
tarkoitus
Pinta-ala
Rakennus- oikeus
k-m²
Hinta
1. kalenteri- vuoden maanvuokra € Rak._velv.
%    k-m²
Haikari 418 13 Laguksenkatu P-1 2911 873 100.273 5014
  440 3 Kaivoslammenkatu P-5 6501 2275 261.313  13.066 80    1820
Ojamonkangas 452 1 Lempinkatu YO/YO-1 2623 787 75.000 3750
 
Jönsböle 2303 10 Marilankuja YL 6320 1896 110.000 5500
Saukkola 17 1 Jokitie YL 3803 1141 30.000 1500

 

Allaolevissa linkeissä karttajärjestelmään voit vaihtaa eri aineistoja vasemman puolen valikoista.
HAIKARI kortteli 440

Haikarin alue sijaitsee kaupungin keskustasta Virkkalan suuntaan Ojamon pohjoispuolella Lohjanjärven tuntumassa, etäisyys alueelta kaupungin keskustaan on n. 2 km. Maaperä on vaihtelevaa kalliosta saveen. Läheisen vedenottamon vuoksi paalutus ei ole mahdollista ja paalutus on kielletty asemakaavassa, kuin myös maalämpö. Julkista liikennettä on jonkun verran Ojamonharjuntietä pitkin. Kaukolämpö kulkee tontin juuri etelä/lounaisrajan ulkopuolella; siitä lisätiedot Lohjan Energiahuolto Oy Loher / Markus Tamminen.

Tonttikartta (ote)

Maaperästä on tarkemmin täällä (tämä tontti on suurimmalta osin rakennettavuusselvityksen alueella 3, koillisnurkka-alueella 4 ja itäosan kaistale alueella 2).

 Asemakaava | Lohjan kaupungin Y- ja P-tontit  Asemakaavamerkinnät ja -määräykset | Lohjan kaupungin yleisten- ja palvelurakennusten tontit ja rakennuspaikat PystyilmakuvaHAIKARI kortteli 418

Haikarin alue sijaitsee kaupungin keskustasta Virkkalan suuntaan Ojamon pohjoispuolella Lohjanjärven tuntumassa, etäisyys alueelta kaupungin keskustaan on n. 2 km. Tontin 13 alueella oleva muuntamo johtoineen jää tontille. Maaperä on enimmäkseen pehmeää savea, mutta läheinen vedenottamo käytännössä estää sekä paaluttamisen että maalämmön. Julkista liikennettä on jonkun verran Ojamonharjuntietä pitkin. Kaukolämpö kulkee melko lähellä korttelin 440 eteläpuolella; siitä lisätiedot Lohjan Energiahuolto Oy Loher / Markus Tamminen.

Tonttikartta (ote)

Maaperästä on tarkemmin täällä (tämä tontti on suurimmalta osin rakennettavuusselvityksen alueella 4 ja kaakkoisnurkaltaan alueella 2).

 Asemakaava | Lohjan kaupungin Y- ja P-tontit  Asemakaavamerkinnät ja -määräykset | Lohjan kaupungin yleisten- ja palvelurakennusten tontit ja rakennuspaikat PystyilmakuvaOJAMONKANGAS

Ojamonkankaan alue sijaitsee kaupungin keskustasta Virkkalan suuntaan, etäisyys alueelta kaupungin keskustaan on n. 3,5 km. Maaperä on enimmäkseen harjun kupeen hiekkaa. Tontin sijainti on hyvien katuyhteyksien varrella Tynninharjun kaupallisten palveluiden läheisyydessä. Julkista liikennettä on jonkun verran Ojamonharjuntietä pitkin. Viereisellä tontilla on kaupungin oman toiminnan kuntoutustiloja ja -asuntoja. Huomaa johtorasitealue tontin koillis/itäosassa (on oikeasti putkia ja johtoja). Pohjavesialue estää maalämmön. Kaukolämpö kulkee eteläpuolisen korttelin 440 pohjoisosassa; siitä lisätiedot Lohjan Energiahuolto Oy Loher / Markus Tamminen.

Tonttikartta (ote)

 Asemakaava  Asemakaavamerkinnät ja -määräykset | Lohjan kaupungin yleisten- ja palvelurakennusten tontit ja rakennuspaikat  PystyilmakuvaJÖNSBÖLE

Rakennuspaikka sijaitsee n. 3,8 km:n päässä Virkkalan keskustasta. Alueella on pilaamatonta täyttöä/puhdasta jätettä; tästä on oheinen tutkimus. Julkista liikennettä ei ole. Rakennuspaikan epätasaisuus vaatii sekä täyttöä että kaivamista. Huomaa johtorasitealue rakennuspaikan luoteis/pohjois/koillisosissa (on oikeasti putkia ja johtoja).
MAATUTKIMUSRAPORTTI 14.10.2016

Rakennuspaikkakartta (ote)

Asemakaava | Lohjan kaupungin yleisten- ja palvelurakennusten tontit ja rakennuspaikat  Asemakaavamerkinnät ja -määräykset | Lohjan kaupungin yleisten- ja palvelurakennusten tontit ja rakennuspaikat    PystyilmakuvaSAUKKOLA 

Saukkolan alue sijaitsee 110 tien tuntumassa n. 30 min. matkan päässä sekä Lohjalta että Salosta. Rakennuspaikan maaperä on kohtalaista rakennettavuudeltaan. Asemakaavan osoittamalla johto/putkialueella ei ole johtoja eikä putkia. Julkista liikennettä ei juuri ole.

Rakennuspaikkakartta (ote)

Asemakaava | Lohjan kaupungin yleisten- ja palvelurakennusten tontit ja rakennuspaikat  Asemakaavamerkinnät ja -määräykset | Lohjan kaupungin yleisten- ja palvelurakennusten tontit ja rakennuspaikat  PystyilmakuvaLohjan kaupungin Y- ja P-tontit