Yleiset- ja palvelutontit

 

 

 

 

Kunnallistekniikan liittymismaksut määräytyvät tontin käyttötarkoituksen ja rakennusoikeuden perusteella. Valtuuston hyväksymän taksan mukaan on vesiliittymismaksu 4,80€/ k-ala m² ja jätevesiliittymismaksu 6,17 €/k-ala m². Sadevesiviemärin liittymismaksu on 0,97 €/tontti m².

Vapaamuotoisista hakemuksista tulee ilmetä valtuuston tonttien luovuttamiselle asettamien edellytysten toteutuminen. Hakemukseen tulee liittää mm. selvitys toiminnan luonteesta, rakentamisen määrästä, laadusta ja aikataulusta ja rakennushankkeen toteuttamisedellytyksistä.

Hakemukset tulee toimittaa Lohjan kaupungille osoitteella Karstuntie 4, PL 71, 08101 LOHJA tai tonttipalvelut@lohja.fi.

Kauppakirja tai vuokrasopimus voidaan tehdä, kun luovutuspäätös on lainvoimainen eli noin kuukauden kuluttua päätöksestä.
Luovutuspäätös on voimassa n.12 kuukautta sen lainvoimaisuudesta.

Vuosivuokra on 5 % myyntihinnasta. Yksityiskohtaiset tiedot kaikista tonteista ja rakennuspaikoista ilmenevät liitetaulukosta.

Sopimusten tärkeimmät ehdot on hyväksytty kaupunginhallituksessa 3.6.2013. Päätökseen sisältyy mm. rakentamisvelvoitteen määrä ja määräaika rakentamisvelvoitteen täyttämiseen pääsääntöisesti 3 vuotta, rakentamattoman tontin edelleen luovutuskielto ja velvoitteisiin liittyvät sopimussakot.

Kiinteistönmuodostuskustannukset peritään erikseen (myös vuokratontilla). Puusto katsotaan tapauskohtaisesti.

Lisätietoja:
Riku Korhonen 044 369 4400

Alue Kortteli Tontti Osoite Käyt.
tark.
p-ala
teh.luku
e
Rak.oik
k-m²
hinta
Rak.velv.
%    k-m²
Haikari 418 13 Laguksenkatu P 2911 0,30 873 100 273
  440 3 Kaivoslammenkatu P 6501 0,35 2275 261 313 80     1820
Ojamonkangas 452 1 Lempinkatu YO 2623 0,30 787 75 000
 
Jönsböle 2303 10 Marilankuja YL 6320 0,30 1896 110 000
Saukkola 17 1 Jokitie YL 3803 0,30 1141 30 000

 

HAIKARI

Haikarin alue sijaitsee kaupungin keskustasta Virkkalan suuntaan Ojamon pohjoispuolella Lohjanjärven tuntumassa, etäisyys alueelta kaupungin keskustaan on n. 2 km.
Kortteli 418 tontti 13 alueella oleva muuntamo johtoineen jää tontille. Maaperä on pehmeää ja rakennukset on paalutettava.

   

 

OJAMONKANGAS

Ojamonkankaan alue sijaitsee kaupungin keskustasta Virkkalan suuntaan , etäisyys alueelta kaupungin keskustaan on n. 3,5 km. Kortteli 452 tontti 1 sijainti on hyvä harjun rinteessä, hyvien katuyhteyksien päässä.

   

 

JÖNSBÖLE

1. vuoden maanvuokra koko paikasta 5500 € ulkopuolisen ammattiarvion mukaisesti.
Alueella on pilaamatonta täyttöä/puhdasta jätettä; saat pintapuolisen tutkimusraportin halutessasi. Julkista liikennettä tuonne ei valitettavasti ole. Edelleen rakennuspaikan epätasaisuus vaatii sekä täyttöä että kaivamista.
MAAPERÄTUTKIMUS 27.9.2016

     

 

SAUKKOLA 

Saukkolan alue sijaitsee 110 tien tuntumassa n. 30 min. matkan päässä sekä Lohjalta että Salosta. Tontin 17-1 maaperä on kohtalaista rakennettavuudeltaan.