L84 Pappilankorpi III

Lohjan 16. kaupunginosan Pappilankorpi asemakaava ja asemakaavan muutos


Suunnittelualue sijoittuu Lohjanharjuntien itäpuolelle Suitiantien ja Ratakadun liittymän tuntumaan sekä Pappilankorven osittain rakentuneelle työpaikka-alueelle. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia rakentumattoman työpaikka-alueen tonttikokoja ja rakennusoikeuksia  sekä katujen linjauksia. Asemakaavamuutos tarkastelee myös rakentuneen alueen tonttikokoja sekä rakentumattoman puistoalueen tarvetta ja käyttötarkoituksen muutosta.

Asemakaavan muutos on Lohjan kaupungin kaavoitusohjelman mukaisesti vireillä oleva asemakaavamuutos. Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu.

Yleiskaavasuunnittelija: Kaisa Leppikangas | kaisa.leppikangas(at)lohja.fi | p. 044-3744419


Valmisteluvaihe

Vetovoimalautakunta päätti kokouksessaan 13.9.2017 § 31 merkitä 15. kaupunginosan Gruotila, 16. kaupunginosan Pappilankorpi ja 24 kaupunginosan Ventelä asemakaavan ja asemakaavan muutoksen L44 Pappilankorpi, päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman
tiedoksi ja asettaa asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluaineiston (Maankäyttökaaviot VE1-5) ja päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 20.9.2017-19.10.2017.

Kaava-aineistoon on mahdollisuus tutustua kaavaillassa 11.10.2017 Lohjan pääkirjaston Järnefelt-salissa klo 17:30-19:00.

L44 Kuulutus 20.9.2017
L44 Maankäyttökaaviot VE 1-5 13.9.2017
L44 Kaavaselostus 13.9.2017
L44 Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.9.2017
L44 Saapuneet lausunnot 13.9.2017


Aloitusvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti merkitä kokouksessaan 25.8.2016 § 88 Lohjan 16. kaupunginosan Pappilankorpi asemakaavan ja asemakaavan muutoksen (L44 Pappilankorpi)  osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja suunnittelun lähtökohdat (25.8.2016) tiedoksi ja kuuluttaa asemakaavan muutoksen vireilletulosta.

Asemakaavan L44 Pappilankorpi, osallistumis- ja arvioitisuunnitelma sekä suunnittelun lähtökohdat – aineisto pidetään nähtävillä 14.9. – 13.10.2016.

L44 Kuulutus 14.9.2016
L44 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.8.2016
L44 Suunnittelun lähtökohdat 25.8.2016

 

Aiheeseen liittyvää: