Tietosuoja ja rekisteriselosteet

 

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus on tullut voimaan toukokuussa 2016 ja sitä sovelletaan kansallisesti 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Asetuksen tavoitteena on varmistaa, että ihmisten oikeus henkilötietojen suojaan ja sitä kautta yksityisyyteen toteutuu myös digitaaliaikana.

Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Asetus vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä. Asetuksessa on säädetty henkilötietolakia tiukemmat seuraamukset asetuksen vastaisesta henkilötietojen käsittelystä. Tietosuoja-asetuksessa säädetään henkilötietojen käsittelyä koskevista periaatteista, jotka ohjaavat henkilötietojen käsittelyä.

Tietosuojaperiaatteita ovat:

  • käsittelyn lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys
  • käyttötarkoitussidonnaisuus
  • tietojen minimointi
  • tietojen täsmällisyys
  • tietojen säilytyksen rajoittaminen
  • tietojen eheys ja luottamuksellisuus
  • rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus

Lohjan kaupungin tietosuojavastaava:

  • Tietosuojavastaava: Saara Karjalainen
    puh. 044 374 0020, tietosuojavastaava@lohja.fi

Tietosuojakysymyksissä sähköpostiin emme suosittele lisäämään yhteydenottovaiheessa arkaluontoisia tietoja kuten syntymäaikaa tai henkilötunnusta. Lyhyt tapahtumakuvaus ja omat yhteystiedot riittävät, Sinuun otetaan yhteyttä ja kysytään tarkempia tietoja.

Tietopyyntölomake lähetetään sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@lohja.fi

Rekisteritietojen korjaamislomakkeen ja paperilomakkeella olevan tietopyynnön palautusosoite on:
Lohjan kaupunki/kirjaamo
Karstuntie 4 PL 71
08100 Lohja


Kaupungin terveyspalveluiden lomakkeet löydät sivulta: https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut-2/hallinto-ja-palaute/