Tietosuoja ja tietopyynnöt

 

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus on tullut voimaan toukokuussa 2016 ja sitä sovelletaan kansallisesti 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Asetuksen tavoitteena on varmistaa, että ihmisten oikeus henkilötietojen suojaan ja sitä kautta yksityisyyteen toteutuu myös digitaaliaikana.

Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Asetus vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä. Asetuksessa on säädetty henkilötietolakia tiukemmat seuraamukset asetuksen vastaisesta henkilötietojen käsittelystä. Tietosuoja-asetuksessa säädetään henkilötietojen käsittelyä koskevista periaatteista, jotka ohjaavat henkilötietojen käsittelyä.

Tietosuojaperiaatteita ovat:

 • käsittelyn lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys
 • käyttötarkoitussidonnaisuus
 • tietojen minimointi
 • tietojen täsmällisyys
 • tietojen säilytyksen rajoittaminen
 • tietojen eheys ja luottamuksellisuus
 • rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus

Lohjan kaupungin tietosuojavastaava:

 • Tietosuojavastaava: Saara Karjalainen
  puh. 044 374 0020, tietosuojavastaava@lohja.fi
  – sijainen ajalla 21.-23.9.2022 Perttu Piitulainen, p.044 3694351

Tietosuojakysymyksissä sähköpostiin emme suosittele lisäämään yhteydenottovaiheessa arkaluontoisia tietoja kuten syntymäaikaa tai henkilötunnusta. Lyhyt tapahtumakuvaus ja omat yhteystiedot riittävät, Sinuun otetaan yhteyttä ja kysytään tarkempia tietoja.

Tietopyynnöt (vapaamuotoinen pyyntö) pyydetään toimittamaan Lohjan kaupungin kirjaamoon, jossa ne rekisteröidään sekä toimitetaan oikealle taholle.
Kirjaamon yhteystiedot:

Lohjan kaupunki/kirjaamo
Karstuntie 4 PL 71
08100 Lohja


Kaupungin terveyspalveluiden lomakkeet löydät sivulta: https://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut-2/hallinto-ja-palaute/